عرفه روز حج اكبر و روز شناخت!

روز هشتم ماه ذيحجّه يكي از چهار روز بزرگ سال است، روزي كه ميهمانان پروردگار در مكّه آماده مي شوند تا با عزيمت به صحراي عرفات و توقف نيم روزه در اين صحراي پر رمز و راز مراسم حج اكبر را آغاز كنند. رسول گرامي اسلام صلي ا…عليه و آله در حديثي روز ترويه را همتراز روزهاي جمعه و عرفه و قربان قرار داده و درك روز تريه را مساوي درك تمام حج دانسته اند. با اين حال اين روز، روز تدارك حجّاج براي ورود به مراسم اصلي حج تمتع است كه از صحراي عرفات آغاز مي گردد. صحرايي وسيع و هموار به مساحت تقريبي ۸۰ كيلومتر مربع در ۲۱ كيلومتري مكّهِ مكرمه، در دامنه كوه رحمت (جبل الرحمه) است كه وقوف يا بيتوته نيم روزه در آن از اركان اصلي مناسك حج مي باشند.  ‌

روز نهم ماه حج كه بايد به بيتوته در عرفات بگذرد؛ روز عرفه نام دارد، روزي كه همانطور كه از اسمش پيداست روز عرفان و شناخت است، روزي است كه پروردگار مهربان بندگان خود را به عبادت و اطاعت خويش فراخوانده و سفره كرم و احسان خود را گسترده و درهاي رحمت و مغفرت و بخشش را به روي آنها گشوده است و هر كس مي تواند در خور معرفت و ظرفيت و تلاشش از اين خوان گسترده بهره گيرد. روز عرفه مختص حجّاج و محدود به صحراي عرفات نيست بلكه همه مسلمانان در هر نقطه عالم به اين مهماني پر بركت فراخوانده شده اند تا با خودشناسي، شناخت بيشتر پروردگار، خودسازي و پرورش نفس و تضرع و توبه به درگاه الهي، آمرزش گناهان و بازگشت و استواري بر مسير حق را درخواست كنند.شيعيان اين توفيق را دارند كه وقوف در عرفات و درك روز عرفه را در هر كجاي عالم كه باشند با دعاي عرفه سالار شهيدان حضرت اباعبدا… عليه السلام بركت بخشند. پيروان راستين اهل بيت عليهم السلام با زمزمه و تكرار مناجات عارفي حقيقي، كه در روز عرفه و در جبل الرحمه از صدق جان و خلوص ايمان با پروردگار راز و نياز كرده است، راه طلب و دعا و در نتيجه راه وصول به مقصود را كه شناخت پروردگار و بدست آوردن بخشش و مغفرت اوست به درستي بپيمايند.دعاي عرفه كه دايره المعارفي در شناخت پروردگار و معارف عميق اسلامي است با در بر داشتن فصولي در شناخت خداوند، تجديد عهد با پروردگار، خودشناسي، اهداف و اسرار آفرينش،نحوه تربيت الهي انسان، ذكر نعمت هاي پروردگار، اعتراف بر بيشماري نعمت ها و اظهار ناتواني در شكر آنها، اظهار نياز و عجز در پيشگاه پروردگار و توبه و انابه درگاه آن بي نياز، روز عرفه را چه در صحراي عرفات براي ميهمانان ويژه خداوند و چه در هر نقطه عالم كه مسلماناني در پي بهره گيري از فيوضات اين روزند، پربارتر و استفاده از فرصت عظيم اين روز را گسترده تر مي كند.

 موسوي زاده