عيد عبور از دلبستگي ها!

دهم ذيحجّه، روز عيد قربان حاجيان در صحراي مني حاضر مي شوند تا با زدن سنگ به نماد شيطان و ذبح قرباني و چيدن مو از احرام خارج شده و زندگي جديدي را با الگو گيري از ابراهيم خليل عليه السّلام آغاز كنند.     ‌روز عيد قربان براي حاجيان، روز مبارزه با شيطان و رهائي از قيد دلبستگي ها و وابستگي هاي غير خدائي براي سبكبال شدن و نزديكتر شدن به خالق هستي است.حاجيان در صحراي مني قدم به قدم، پا جاي پاي ابراهيم عليه السّلام ميگذراند تا ضمن زنده كردن و بزرگداشت از خودگذشتگي ها و مقام اخلاص آن پيامبر عظيم الشان كه با سنگ زدن به شيطان براي طرد او و آماده شدن براي ذبح تنها فرزندش، اسماعيل عليه السّلام، بالاترين درجه عبوديت را به نمايش گذاشت، آمادگي لازم را براي طرد شيطان نفس و پاره كردن زنجيرهاي وابستگي و دلبستگي و در يك كلام، گزينش زندگي ابراهيمي در خود بوجود آوردند.  ‌

اگر چه در زبان عوام از عيد قربان به عنوان عيد حاجيان نام برده مي شود ليكن حقيقت آن است كه اين روز فرخنده عيد همه مسلمانان در سراسر عالم است و بهره گيري از بركات اين روز به حجاج بيت ا… الحرام اختصاص ندارد بلكه همه دعوت شده اند تا از بركات اين عيد، به ويژه همگام شدن با حضرت ابراهيم عليه السلام در قطع قيود و تعلقات غيرخدايي و بالا بردن درجه خلوص و نزديكي به پروردگار مهربان بهره برند و با زيرپا نهادن دلبستگي هاي دنيوي و تمسك خالصانه به ريسمان الهي، همانطور كه ابراهيم خليل الرحمان شد، به شرف دوستي خداوند نائل شوند و اين شدني است زيرا هر كس بتواند رضاي خود را فداي رضاي حق كند و بخاطر دين، از هواي دل بگذرد، خواهد توانست تقرب الهي را به دست آورده و حق بندگي را بخوبي ادا كند، كه  گفته اند< هر كس بنده آنست كه در بند آنست.>  ‌

عيد سعيد قربان را به ميهمانان ويژه پروردگار كه هم اكنون در صحراي مني از فيض حضور در حرم امن الهي برخوردارند و ساير مسلمانان جهان به ويژه هم وطنان عزيز تبريك مي گوئيم و توفيق امت اسلامي، خصوصاً ملل بپاخاسته مسلمان را در بهره گيري از بركات اتحاد برانگيز و ظلم سوز و كفر شكن اين كنگره عظيم عبادي- سياسي اسلامي از پروردگار مهربان مسئلت داريم.

 موسوي زاده