فقط حيدر، اميرالمؤمنين است

در زبان عربي <امير> به معني فرمانده، سلطان و رهبر است. بعد از اسلام، كساني را كه از سوي رسول خدا صلي ا… عليه و آله و خلفا به فرماندهي ماموريت‌هاي جنگي منصوب مي‌شدند <امير> مي‌ناميدند. اما عنوان <اميرالمومنين> به معني خليفه و فرمانده كل قواي اسلام و پيشواي مومنان است.

به اعتقاد علماي شيعه، <اميرالمومنين> عنواني است كه خداي تعالي به امام علي بن ابي طالب عليه السلام داده و هيچ كس ديگر، چه قبل و چه بعد از او، برازنده اين لقب نيست.

 ‌رزق دانش مومنان

جابربن يزيد مي گويد: به امام باقر عليه السلام عرض كردم: فدايت گردم، چرا علي عليه السلام را اميرالمو منين ناميدند؟ فرمود: از علم خود آنان را تغذيه مي كرد و به آنها مي آموخت. مگر قول خداوند را نشنيده اي: <و نمير اهلنا>؛ يعني: و به خانواده خود، غذا مي رسانيم.

 ‌گواهان الهي در روي زمين

ابوحمزه ثمالي مي گويد: امام باقر عليه السلام از پدرش روايت كرده كه جد بزرگوارش فرموده است: خداوند جل جلاله جبرئيل را به نزد حضرت محمد صلي ا… عليه و آله فرستاد، تا آن حضرت در حال حيات خود براي ولايت امام علي عليه السلام از مردم شاهد و گواه بگيرد، و پيش از وفات خود حضرتش را به نام <اميرالمومنين> نامگذاري نمايد.

پيامبر صلي ا… عليه و آله نه نفر از ياران و مشهورين از اصحاب خود را فرا خواند و فرمود: من شما را فرا خوانده ام تا گواهان الهي در روي زمين باشيد، خواه بر گواهي خود پايداري كنيد، يا كتمان نموده و از اداي شهادت خودداري كنيد.آنگاه فرمود: اي ابابكر! برخيز و بر علي به نام <اميرالمومنين> سلام ده . او گفت : آيا اين فرمان خدا و رسول اوست ؟ رسول خدا صلي ا… عليه و آله فرمود: آري . وي برخاست و بر آن حضرت به عنوان <اميرالمومنين> سلام داد.

سپس فرمود: عمر! برخيز و بر علي به نام <اميرالمومنين> سلام كن. عمر گفت : آيا به فرمان خدا و رسولش ‌ او را <اميرالمومنين> بناميم ؟ حضرت فرمود: آري . او نيز برخاست و سلام كرد.

سپس به مقدادبن اسود كندي فرمود: برخيز و به علي به نام <اميرالمومنين> سلام ده ، او برخاست و سلام داد و سخن آن دو نفر را تكرار نكرد.آنگاه به ابوذر غفاري فرمود: برخيز و به علي به نام <اميرالمومنين> سلام ده ، وي برخاست و سلام داد، بعد به حذيفه يماني و عماربن ياسر و عبدا… بن مسعود و بريده كه از همه آنان جوان تر بود فرمود: برخيز و بر اميرمو منان سلام كن. او نيز برخاست و سلام داد. . پس ‌ از آن، رسول خدا صلي ا… عليه و آله فرمود: من شما را براي اين كار خواندم تا در اين زمينه گواهان الهي باشيد خواه بر آن پايدار بمانيد يا ترك اداي شهادت كنيد.

 ‌نامي بر فراز عرش

روزي مردي خدمت امام علي عليه السلام آمد و عرض كرد: يا علي! به شما اميرالمومنين مي گويند، چه كس تو را بر مومنين امير كرده ؟ حضرت فرمود: خداوند متعال مرا اميرالمومنين كرده . آن مرد نزد رسول خدا صلي ا… عليه و آله رفت و عرض كرد: يا رسول ا…! آيا علي راست مي گويد كه خدا او را امير بر خلقش ‌ كرده ؟ پيامبر صلي ا… عليه و آله از سخن آن مرد خشمگين شد و فرمود:

به راستي علي به ولايت از خداي عزوجل، امير بر خلق شده است خداوند در بالاي عرش خود آن را منعقد نموده و ملائكه را گواه بر آن گرفته است كه علي خليفه` ا… و حجت ا… و امام مسلمانان است طاعتش، اطاعت خداست و نافرماني او، نافرماني از خداست ، هر كه او را نشناسد، مرا نشناخته و هر كه او را بشناسد مرا شناخته، هر كه منكر امامت او شد منكر نبوت من شده است و هر كه اميري او را انكار كند رسالت مرا انكار كرده … هر كه با او نبرد كند با من جنگيده و هر كه او را دشنام دهد مرا دشنام داده، زيرا او از من است و از گل من خلق شده، و او شوهر فاطمه دختر من است و پدر دو فرزندم حسن و حسين است.سپس فرمود: من و علي و فاطمه و حسن و حسين و نه فرزند حسين، حجت هاي خدا هستيم بر خلق او، دشمنان ما دشمن خدا هستند و دوستان ما دوستان خدا هستند.

تبيان