لکۀ ننگ ابدی بر دامان امریکا!

استفاده از مرگبارترین سلاح ساختۀ دست شیاطین بشر نما، یعنی بمب اتمی، در ۱۵ و ۱۸ مرداد ۱۳۲۷ برای اولین بار توسط رژیم جنایت پیشۀ امریکا و برعلیه مردم دو شهر ژاپنی هیروشیما و ناکازاکی بکارگرفته شد. در نتیجۀ این بمباران که صرفاً برای نشان دادن قدرت جهنمی امریکا صورت گرفت؛ دو شهر مذکور ویران و ۲۲۰۰۰۰ نفر از مردم بی دفاع این شهرها در چشم بهم زدنی نابود شدند، پیامدهای سوء تشعشعات هسته‌ای برای دراز مدت در بازماندگان و آیندگان آنها باقی ماند، با آشكار شدن قدرت تخریب این سلاح جهنمی نوظهور، امنیت جهانی جداً بمخاطره افتاد و احساس ناامنی مردم جهان را فراگرفت.
اگرچه در جنگ جهانی دوّم، كه همانند جنگ اوّل منفعت‌طلبی و هوی‌پرستی غربیها عامل آن بود، همۀ كشورهای غربی درگیر جنگ، در مسابقۀ اختراع، تولید و به‌كارگیری سلاح‌های مرگبار برای پیروزی ناجوانمردانه بر حریف شركت داشتند و حدود ۵۲ میلیون نفر از مردم جهان، قربانی این مسابقه شیطانی شدند، امّا پیشتازی و گستاخی امریكائیان برای تولید، و مهمتر از آن به‌كارگیری، چنین سلاح جهنّمی علیه بشریت را سه عامل موجب گردید:
۱-حاكمت نظام الحادی و ضدِّبشری بر این كشور كه جز به منافع خود نمی اندیشد،
۲- همراهی دانشمندانی دنیاپرست و فاقد اخلاق كه نعمت خدادادی هوش و استعداد خود را در مسیر اهداف شیطانی نظامهای سلطه گر غربی به كار گرفته بودند و
۳- مردمی كه جز به رفاه خود نمی اندیشیدند و از هرگونه جنایت دولت‌های خود علیه سایر ملّت‌ها به امید سهم‌گیری و كسب رفاه بیشتر حمایت می نمودند.
شرایط آن روز امریكا كه به بروز چنین جنایت بی سابقه ای علیه بشریت منجر گردید هیچ‌گاه تغییر نكرده است و این كشور با ادامه تكثیر سلاح‌های هسته ای، به عنوان ابزار قدرت و تهدید و مجهز کردن رژیمهای دست نشانده ای همچون رژیم اشغالگر قدس به این نوع سلاح، سعی دارد تا از این ابزار شیطانی جهت تحمیل اراده خود بر سایر ملّت‌ها استفاده كند؛ مقاومت این كشور و سایر كشورهای دارای سلاح هسته ای، در برابر قوانین و مقررات خلع سلاح بین المللی نیز ناشی از این گمان است كه این سلاح جهنمی، تقویت کننده موضع آنها در تعاملات بین‌المللی و تحمیل کننده اراده آنها بر سایر ملّت‌ها خواهد بود، گمانی كه با مقاومت پیروزمندانه ملّت قهرمان ایران و ملّتهائی آزاده ای چون افغانستان، لبنان، سوریه، عراق، فلسطین، ونزوئلا و حتّی ملّت تحت محاصرۀ یمن در برابر تهاجم ددمنشانه و توطئه های شیطانی قدرتهای دارنده این سلاحها، بطلان آن بر جهانیان آشكار شده و انتظار می رود همچنانکه ایران فاقد سلاح هسته ای، به عنوان پیشتاز مقاومت ضدِّاستکباری توانسته است با مقاومتی ۴۰ ساله این رژیم دارای هزاران کلاهک هسته ای را قدم به قدم عقب براند، دیری نگذرد که مردم آزاده و ملّتهای بیدار جهان در برابر این ابرقدرت پوشالی قدعلم کرده و بتلافی خوی استکباری و جنایات ضدِّبشری بیشماری که انجام داده، طعم تلخ شکست، حقارت و انزوا را به او بچشانند. انشاءا… .

 

 

موسوي زاده