ولايت چراغ راه شيعه

فردا عيد غدير خم است، عيدي كه به بيان معصومين عليهم السّلام، عيدالله اكبر است و نزد خداوند بزرگترين عيد به شمار مي آيد، زيرا در چنين روزي، به فرمان پروردگار، اميرمؤمنان عليه السّلام به عنوان جانشين رسول خدا صلّي ا…عليه و آله و سلّم معرفي و با پي ريزي مهمترين ركن دين يعني ولايت، اسلام كامل شد.  ‌

بسياري از مورخين مسلمان از بزرگداشت اين عيد بزرگ و جشن و شادماني مسلمانان به مناسبت روز كامل شدن دين و اتمام نعمت تا چند قرن پيش خبر داده اند، امّا از آن پس گويا در توطئه اي حساب شده تلاش شد تا اين مراسم تعطيل و اين حادثه به فراموشي سپرده شود. اما غدير و خاطره اين روز بزرگ هيچگاه فراموش نخواهد شد زيرا حداقل در دو آيه قرآن به آن پرداخته شده است:

۱- آيه ۶۷ سوره مائده، كه در آخرين حج پيامبر صلي ا… عليه و آله و سلم در سال دهم هجرت، سه بار بر ايشان نازل شد و در آن به ابلاغ امر خلافت مولاي متّقيان عليه السّلام به مردم تأكيد گرديده و بر حفظ پيامبر از گزند منكران و معترضان وعده داده شده بود.

۲- آيه ۳ سوره مائده، كه پس از ابلاغ پيام پروردگار و به شكرانه تعيين ولي و پيشواي مؤمنين، مسلمانان را به كامل شدن دين اسلام بشارت مي دهد.

اين رويداد كه در حضور بيش از يكصد هزار نفر از مسلمانان رخ داد، در بين اصحاب حديث بيشترين بازتاب را داشته است به طوريكه ۱۱۰ نفر از صحابه، ۸۴ نفر از تابعين راوي آن بوده و ۳۶۰ نفر از دانشمندان و مولفين معروف اسلامي پيرامون آن قلمفرسائي كرده اند. اما باندهاي قدرت و پاسداران فرهنگ جاهليت با جلوگيري از اجراي فرمان صادره و برپا كردن توطئه سقيفه به اسلام و مسلمين، بلكه به بشريت، خسارات بيشمار و جبران ناپذيري وارد كردند.

امّا شيعه با اعتقاد به استمرار نظام الهي ولايت، تحت هر شرايطي خود را ملزم به اطاعت بي چون و چرا از اين نظام مي داند و همچنانكه در طول تاريخ نشان داده، حتّي تحت حكومتهاي غيرالهي و در تزاحم امر حكومت با امر امام، لحظه اي در اطاعت از امر امام و مخالفت با امر طاغوت درنگ نكرده است، همچنانكه در جريان فتواي تنباكو امر نماينده امام را برحكم شاه ايران ترجيح داد و نقشه شوم روباه پير استعمار را در تسلط بر اين كشور شيعي نقش برآب كرد، و در اوج قدرت و درندگي رژيم پهلوي دوّم و پشتيباني ابر قدرتهاي غرب و شرق از حكومت او و عليرغم همه خطرات جاني و مالي ، ملّت ايران به فرمان نايب وقت امام بپا خاستند و استكبار و استبداد شاهنشاهي را از كشور ريشه كن كردند.