ايكاش رفتار مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري الگو مي شد

به مناسبت روز تكريم بازنشستگان مراسمي از طرف صندوق بازنشستگي استان تدارك ديده شده بود كه بازنشستگان و خانواده هاي آنها استقبال خوبي كردند و بيشتر از گنجايش سالن همايش كتابخانه مركزي آمده بودند.

مقامات كشوري هم سنگ تمام گذاشتند و آقايان سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تقي زاده مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري و تعدادي همراه به موقع در مراسم حضور يافتند، از استان هم استاندار و سه نماينده اهواز، بهبهان و مسجدسليمان بودند كه البته باز هم همزمان بودن اين مراسم با جلسه ي شوراي اشتغال باعث شد درست وقتي كه بازنشستگان مي خواستند مسائل و درد دلشان را با آنها مطرح كنند، جلسه را ترك كردند، اما تقي زاده بنده خدا تا آخر جلسه ماند و با حوصله و صبر زياد، هم مطالب خوبي عنوان كرد،هم پاي درددل ها نشست، هر كس هم نامه اي و شكوائيه اي داشت گرفت تا به آنها رسيدگي كند. استاندار هم حرفي نزد و گفت آمده ام كه حرفها را بشنوم.

نكته اي كه در اين مراسم خيلي جلب توجه كرد اين بود كه وقتي مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري وارد سالن شد، سنت شكني كرد و مثل بقيه يك راست نرفت رديف اول بنشيند و كاري به كار كسي نداشته باشد بلكه به تمام رديف ها سر زد و آقاي رشادتمند او را معرفي كرد و آقاي تقي زاده هم با حاضران دست مي داد و احوالپرسي مي كرد كه اين نحو حضور يك مقام كشوري تا حالا سابقه نداشت و صفاي خاصي به مراسم داد.

در بخشي از مراسم، مجري قصد داشت شعري از سروده هاي يك شاعر برجسته استان كه وصف حال بازنشسته ها بود بخواند كه با واكنش برخي از حاضران مواجه شد كه مي گفتند بهتر است به جاي شعر، درد دلها و مشكلاتمان را بشنويد و به نيازهاي ما رسيدگي كنيد. بنابراين خواندن شعر به بعد موكول شد و در فرصت مناسب خوانده شد. آقاي تقي زاده در اين مورد گفت اين يك موضوع خانوادگي است و اهالي بازنشسته حرفهاي دلشان را زدند و رسانه ها اين موضوع را طور ديگري تلقي نكنند و من تا هروقت لازم باشد مي مانم و به حرفها گوش مي دهم.

نويدهايي براي بازنشستگان استان

مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري سخنان دلسوزانه و در عين حال صيمانه اي بيان داشت و نويد هايي هم داد از جمله در پاسخ به بازنشستگاني كه بيكاري فرزندانشان را مطرح مي كردند، اعلام نمود كه سامانه اي در سايت پايش آماده است و مي توانيد فرزندان خود را با مهارت هايي كه دارند در آنجا ثبت نام كنيد، تا از تخصص هاي فرزندان بازنشسته استفاده شود. وي اين را هم قول داد كه تا زماني كه مديرعامل صندوق است اجازه نخواهد داد يك نفر از بيرون در صندوق شاغل شود.

تقي زاده درباره مسكن بازنشستگان هم وعده داد در صورتي كه زمين مناسبي به صندوق واگذار شود، در آنجا مسكن احداث خواهد شد.

وي زنگ خطر افزايش سالمند را هم به صدا در آورد و بر ضرورت احداث خانه هاي سالمندي تاكيد كرد و معتقد بود تا ديروز نهضت مدرسه سازي مطرح بود، امروز ساختن خانه هاي سالمندي ضرورت دارد چون جامعه به اين سمت مي رود و حتي وزيري كه امروز پشت ميز نشسته فردا جزء سالمندان خواهد شد.

بازنشستگان از دولت كمك نمي گيرند حقشان را مي گيرند

تقي زاده كه اصالتا ترك است از علاقه اش به خوزستان هم گفت و اعلام كرد زمان رياست جمهوري آقاي خاتمي معاون سازمان تربيت  بدني بوده و هر ساختمان ورزشي كه در استان است زمان او ساخته شده است.

وي اين را هم گفت كه مستمري بازنشستگان از محل كسوراتي است كه در سالهاي خدمت از حقوق آنها كسر شده و كمك دولت محسوب نمي شود.

تقي زاده عنوان كرد كه دادن تسهيلات مربوط به بدي آب و هواي شاغلين در استان بايد شامل بازنشسته ها هم بشود چون روزي كه جنگ شد بازنشسته هاي امروز شاغلين آن روز بودند و شهرها را اداره مي كردند و نبايد تسهيلات فقط به جوان ها تعلق گيرد.

وي قول داد تا روزي كه در سمتش باقي است مدافع بازنشستگان باشد چون چيزي براي از دست دادن ندارد.

تقي زاده زمان وزارت آقاي ربيعي منصوب شده و خدا كند تحولات آتي وزارتخانه هر چه باشد وي در اين سمت باقي بماند چون مدير دلسوز كار بلدي است.

چاشني مراسم هم شيرين كاري هاي چراغعلي (محمدي) بود كه مثل هميشه فضاي مجلس را تلطيف كرد و لابه لاي برنامه اش تيكه هم مي پراند كه به دلها نشست.