بايدهاي رئيس جمهور چقدر اجرا مي شوند؟

باز هم مراسمي ديگر و يك سخنراني ديگر از رئيس جمهوري با عنوان كردن بايدها كه به بايدهاي گذشته اضافه شد.

چقدر به جا و خوب بود كه اگر رئيس جمهوري دستور مي داد، مسئولان روابط عمومي يا عوامل پيگيري رياست جمهوري، مروري بر سخنراني هاي رياست جمهوري از سالهاي گذشته، يعني از زمان اتنخابات تا بعداز آن و تا به امروز مي كردند و فهرست بايد هايي را كه دكتر روحاني در سخنراني هايش داشته استخراج و مشخص مي كردند كه چه تعداد از اين بايدها اجرايي شده است.  ‌

اينكه در جشنواره شهيد رجايي رئيس جمهوري گفته بايد براي خدمت به مردم بسيج شويم،به نظرم اولين جمله ايشان پس از پيروزي در انتخابات بوده كه لابد تا به امروز اين بسيج شدن جامه عمل نپوشيده چون خدمت به مردم كه مختص دوران بحران اقتصادي نيست و در وضعيت عادي مملكت هم بايد اينطور باشد.

رئيس جمهور همين ديروز در اين مراسم گفته بايد آستين ها را بالا بزنيم و به مردم خدمت كنيم.

همينطور گفته اند: مسئولان بايد در برابر ارباب رجوع بلند شوند و به آنها لبخند بزنند و… بايد هاي ديگر.

به خاطر داريم روزي، روزگاري قرار بود ارباب رجوع در ادارات تكريم شود و حتي منشوري هم براي اين موضوع نوشتند و با خط خوش و در قاب هاي بزرگ در ادارات نصب كردند، اما چه شد؟ چه نظارتي بر اين كار شد؟ مگر نگفتند: روزهاي دوشنبه مديران بايد ملاقات عمومي داشته باشند. كدام اداره اين دستور را اجرا مي كند و چرا مسئولان بازرسي و رسيدگي به شكايات ادارات و در راس آنها استانداري،گزارش ازنحوه اين ملاقات عمومي نمي دهند؟

آيا همانطور كه قرار بود، بساط كاغذ بازي و سرگرداني ارباب رجوع در ادارات خاتمه يافت يا فقط نامه ها و دستورها كامپيوتري شد و ارباب رجوع همچنان از اين اتاق به آن اتاق و از اين طبقه به آن طبقه كه نامه ها را روي مانيتور مي فرستند در تردد است؟ وسرانجام حالا رئيس جمهوري گفته: ارباب رجوع بايد، احساس كند كه كارش نسبت به سال گذشته زودتر انجام مي شود. بازرسان به ادارات بروند و به طور غير محسوس ببينند اين دستور رئيس جمهور و اين بايدها اجرايي شده يا كار همچنان بر روال گذشته است؟

تغييرات مديريتي استان در راه است

تغييرات مديريتي در استان قوت گرفته و انتظار مي رود تا ماه آينده برخي  از اين تغييرات انجام شود. اين تغييرات از سويي شامل برخي مديران بازنشسته و از سوي ديگر در خصوص برخي مديران كه از عملكرد بالايي برخوردار نيستند خواهد بود.

براي جايگزيني مديران كه تغيير خواهند كرد از افرادي نام برده مي شود كه برخي از آنها همچنان سن بالايي دارند و قبلا امتحان خود را داده اند و عملكرد قابل قبولي نداشته اند.

 افرادي هم مطرح هستند كه در مسئوليت هاي گذشته موفق بوده اند اما فداي مسائل جناحي شده اند.

انتظار اين است كه استاندار در خصوص مديران جديد، جوانگرايي، تخصص و تجربه را شاخص هاي اصلي بداند و گوش به سفارش ها و لابي گري ها ندهد و هرچه در گذشته از اين بابت استان ضربه خورده كافي است.  ‌

درحال حاضر شاهد هستيم معدود تغييرات مديريتي كه با لابي صورت گرفته جواب نداده و حتي خطر از هم پاشيدن يك سازمان را مي دهد.

ضمنا بازگشت يك مديركل سابق هم كه عملكرد مثبتي داشته مطرح است.

در برخي كشورها سهم آموزش و پرورش بيشتر از سهم اعتبارات دفاعي است

 

مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري خوزستان با بيان اينكه بايد به آموزش و پرورش در كشور اهميت بيشتري بدهيم، گفته: كشورهاي پيشرفته سهم هنگفتي از توليد ناخالص خود را به آموزش و پرورش اختصاص مي‌دهند.

محمدصادق كريمي‌كيا در شوراي آموزش و پرورش استان معتقد است بازگشايي مدارس يك رويداد اجتماعي است. اين بازگشايي توام با جنب و جوش در بين آموزش و پرورش، دستگاه‌هاي اجرايي و خانواده‌ها است. اهتمام به اين امر مي‌تواند يكي از عوامل توسعه كشور باشد. اگر به فكر آينده هستيم مي‌طلبد كه كودكان و نوجوانان كه آينده‌ساز كشور هستند را پرورش دهيم. وي اين را هم گفته: كشورهاي پيشرفته سهم هنگفتي از توليد ناخالص خود را به آموزش و پرورش اختصاص مي‌دهند و حتي در برخي كشورها سهم آموزش و پرورش بيشتر از سهم اعتبارات دفاعي است؛ چرا كه افراد توسعه‌يافته مي‌توانند جامعه را توسعه دهند.

وي ادامه داد: بايد به آموزش و پرورش در كشور اهميت بيشتري بدهيم، چرا كه آموزش و پرورش متعلق به شخص خاصي نيست و متعلق به همه جامعه است، پس همه بايد براي توسعه اين نهاد كمك كنند.