روز خانواده وتكريم بازنشستگان

يكي از مهمترين نامگذاري‌ها در تقويم جمهوري اسلامي ايران  نامگذاري روز ۲۵ ذي‌حجه به عنوان روز خانواده و تكريم بازنشستگان است.

خانواده اولين و موثرترين نهاد تربيت انسانها است و به عنوان كوچكترين واحد اجتماعي تاثيري بي چون و چرا در سرنوشت جامعه دارد، به همين جهت نيز براي مبارزه با آسيبهاي اجتماعي و اصلاح جوامع، جز كمك به اصلاح خانواده و ارائه سرمشقي سازنده به آن، راهي وجود ندارد، سر مشقي كه خانواده بر مبناي آن شكل بگيرد و بر اساس آسيبهاي اجتماعي مرتفع گردد. بديهي است كه بي توجهي به اين نهاد و يا الگوگيري از فرهنگهاي متعارض با قوام خانواده جز فروپاشي جامعه نتيجه اي در بر نخواهد داشت. سازمان ملل با احساس روند رو به رشد و جهشي فروپاشي خانواده در جوامع غربي و فرهنگهاي پيرو آن، در سال ۱۳۷۲ روز ۲۶ ارديبهشت را بعنوان روز جهاني خانواده پيشنهاد كرد، پيشنهادي كه چون همانند ساير موارد مشابه بر گرفته از فرهنگ غرب بود لذا نمي توانست سر مشق خوبي براي بسياري از كشورها به ويژه كشورهاي اسلامي و جمهوري اسلامي ايران باشد.

شوراي فرهنگ عمومي ايران در سال ۱۳۸۶، روز ۲۵ ذي‌حجه را، كه روز نزول آيات سوره انسان در شان خانواده امير مومنان عليه السلام است، به عنوان روز خانواده نامگذاري كرد تا الگو وسرمشق خانواده ايراني، اين خانواده نمونه و الهي باشد، خانواده اي كه بر پايه مودت و رحمت بنا شده  بود و بر تفاهم، احترام متقابل، شخصيت بخشي به اعضاء، مشاركت، تعاون، همدلي، تسكين و آرامش بخشي تاكيد داشت و با محوريت دين، سعادت دنيا وآخرت افراد خانواده را تضمين مي كرد.

اما شوراي فرهنگ عمومي براي تكريم بازنشستگان نيز درصدد تعيين روزي در سال بود، روز خانواده يعني ۲۵ ذي‌حجه را براي تعيين روز تكريم بازنشستگان مناسب ديد و لذا در اين روز از بازنشستگان به عنوان گنجينه هاي ارزشمند جامعه تكريم به عمل مي آيد تا با تجليل از اين اسوه هاي تلاش و سازندگي و پيشكسوتاني كه در بخش مهمي از عمرشان را در راه اعتلاي كشور صرف كرده اند، اولاً گرد خستگي از چهره آنان گرفته شود و ثانياً حق شناسي عمومي كه از ويژگي هاي فرهنگ اسلامي- ايراني است تجلي داده شود و ثالثاً وسيله اي جهت  دلگرمي بيشتر شاغلين كه آينده خود را در آئينه بازنشستگان مي بينند فراهم گردد.   ‌

روز خانواده و تكريم بازنشستگان به تمامي خانواده هاي ايراني و پيشكسوتان سازندگي ايران اسلامي تبريك مي گوئيم و ضمن آرزوي توفيق براي خانواده هاي ايراني در سرمشق گيري از خانواده مورد خطاب خداوند در سوره انسان، براي بازنشستگان عزيز سلامت و سعادت را مسئلت داريم.