رونق صادرات به قيمت فشار بر مردم توجيه ندارد

رونق صادرات به قيمت فشار بر مردم توجيه ندارد

و اما بي تدبيري ديگري كه به گرانفروشي ها دامن مي زند، صادرات بي رويه محصولات مورد نياز مردم است. از جمله در روزهاي اخير، كمبود ميوه و تره بار موجب بالا رفتن قيمت و پايين آمدن كيفيت آن شد. تا جايي كه گوجه فرنگي به كيلويي ده هزار تومان رسيد. علت اين گراني صادرات گوجه بود كه به گفته يك منبع موثق در صنعت و معدن استان ۸۵ درصد گوجه توليدي استان از مرزهاي خوزستان به كشورهاي همسايه صادر مي شد، اين در حالي است كه در گزارشي كه از شبكه هاي سراسري رسانه ملي پخش شد، گراني گوجه را ناشي از كمبود آب عنوان كردند كه كاملا كذب بود. در اثبات دليل دروغ بودن آن هم همين بس كه روز گذشته  با ممنوع شدن صادرات گوجه قيمت آن به نصف كاهش يافت و ثابت شد علت گراني فقط صادرات بي رويه بوده و بايد ديد چرا مسئولان استاني ترجيح مي دهند آمار صادرات استان به قيمت در مضيقه قرار گرفتن مردم بالا برود. در شگفتيم كه وقتي رئيس جمهور پُز مي دهد كه تحريم باعث شد كه ما در صادرات قوي شويم، اين قوي شدن به چه قيمتي بايد براي ما تمام شود.

قطعا اين بي سياستي در صادرات مي تواند در كمبود و گراني ساير كالاها موثر واقع شود، مثل صادرات مواد خام پتروشيمي ها كه به قميت كمبود و افزايش قيمت فراورده هاي اين محصول منجر شده است.

يادش بخير آقاي فروزنده از استانداران اسبق خوزستان كه زمان جنگ وقتي شنيد صدور خيار باعث كميابي آن در استان شده، دستور داد هيچ كاميوني از سه راه خرمشهر به سمت تهران بار خيار نبرد، مگر اينكه استان اشباع شده باشد. در آن زمان اينطور نبود كه بگويند بگذاريد مردم استان كمبود داشته باشند و در عوض بازار صادراتي ما رونق بگيرد.