سنجش با معيار محرم

تفضّل الهي، توفيق درك محرّم ديگري را نصيب كرده است تا بار ديگر با معيار محرّم خود را بسنجيم و تلاش مضاعفي جهت كاستن از فاصله خود با عاشورائيان و فهم پيام عاشورا آغاز كنيم.

عاشقان ثارا… براي رساندن پيام عاشورا در تلاشي خستگي‌ناپذير، به آماده‌سازي مساجد و تدارك محافل حسيني پرداخته اند، محافلي كه بيش از هزار سال است كانون نشر معارف اسلامي و عامل انتقال پيام عزّت و شهامت و شهادت است، و براي شيعيان مايه ماندگاري و استواري در صراط مستقيم اسلام ناب بوده اند. حفظ و نگهداري اين محافل انسان‌ساز و حيات‌آفرين، به همان شكل تاثيرگذار هميشگي، وظيفه اي همگاني است و به ويژه بر علما و مبلغان و بانيان و برگزاركنندگان است كه اين سرمايه عظيم معنوي را از دستبرد دشمنان و پيرايه هاي غلط دوستان نادان حفظ كنند، چراكه با آشكار شدن تاثيرگذاري گسترده و عميق و ماندگار مجالس حسيني در حفظ اسلام و تقويت روحيه آزادگي، و نيز پافشاري دوستداران اهل‌بيت، عليهم‌السّلام در برگزاري اين مجالس، دشمنان دين و معنويت، از گذشته تا حال، بسيار كوشيده اند تا با تحريف حادثه بزرگ عاشورا و دستكاري در محتوا و شكل اداره اين محافل، از تاثيرگذاري آن كاسته و در صورت امكان مجالس مزبور را با منافع خود همسو سازند.

از امشب مجالس وعظ و خطابه و مراسم عزاداري در مساجد و تكايا برگزار مي شود و بانيان و خدمتگزاران اين مجالس با عشق و اخلاص به ميدان آمده اند تا باني انتقال پيام اسلام‌خواهي، عدالت‌طلبي و ظلم‌ستيزي عاشورا و ارتقاي معرفت ديني و معنويت در جامعه باشند، اما دشمنان و به ويژه آنان كه از انقلاب عاشورائي ملّت ايران ضربه خورده اند و از مطرح شدن پيام عاشورا زيان مي بينند، در تلاش گسترده براي دور كردن مردم بويژه جوانان از اين محافل انسان ساز، تهاجم فرهنگي و شبهه پراكني وسيعي را آغاز كرده اند و مي كوشند تا با زمينه سازي براي تغيير در شكل و محتوا، از تأثير گذاري آنها بكاهند. بايد با حفظ كامل چارچوب‌هاي سنتي عزاداري شامل موعظه و مرثيه، كه در حفظ و انتقال پيام عاشورا و زنده نگه داشتن اسلام حقيقي عملكردي بي نظير داشته است، كاركرد اين مجالس همچنان حفظ شود و اين محافل، به عنوان كانون شور و شعور شيعي، با كيفيتي بهتر و بهره برداري از شيوه هايي مؤثّرتر، عامل تربيت نسلهاي عاشورائي و انتقال پيام آزادي و آزادگي باشند. ارادتمندان سالار شهيدان بايد با هوشياري كامل در جهت خنثي كردن توطئه هاي يزيديان زمان و ايادي داخلي‌شان، كه با طرح شبهات و نفوذ افراط و تفريط در برگزاري مراسم سعي در مخدوش ساختن چهره تابناك و شورآفرين قيام كربلا دارند، دست به دست هم دهند و با جلوگيري از لكّه‌دار شدن اين اظهار ارادتهاي خالصانه، دشمنان را در رسيدن به مقاصد شومشان ناكام گذارند.ان‌شاءا

موسوي زاده