لاريجاني در نشست مجمع نمايندگان استان خوزستان كه با رئيس مجلس، وزير نيرو و رييس سازمان حفاظت از محيط زيست مطرح شد

وزارت نيرو براي نجات نخيلات اقدام سريع انجام دهد 

گلمرادي : ۸۰ درصد مشكلات خوزستان، ناشي از تصميم گيري اشتباه مسئولان است

رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه وضعيت آب يكي از مشكلات و مسائل مهم است كه بايد راه حل اساسي براي آن يافت، گفت: اين مسئله فقط مربوط به خوزستاننمي شود، بنابراين بايد طرح جامعي براي آن ارائه شود.

به گزارش ايرنا  علي لاريجاني در جلسه روز يكشنبه اعضاي مجمع نمايندگان استان خوزستان كه با حضور وزير نيرو و رييس سازمان حفاظت از محيط زيست برگزار شد، با تاكيد بر اينكه وضعيت آب يكي از مشكلات و مسائل مهم است كه بايد راه حل اساسي براي آن يافت.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: متاسفانه طرح آمايش سرزمين هنوز اجرا نشده تا مشخص شود كه براي توسعه استان خوزستان تجارت يا صنعت مناسب است، چون در كل كشور اين طرح اجرا نشده بنابراين جانمايي ها به درستي صورت نمي گيرد.

لاريجاني با بيان اينكه در شرايط كنوني چند اقدام به صورت فوريتي و تعدادي هم به صورت ميان مدت بايد انجام شود تاكيد كرد: وزارت نيرو در رابطه با رفع مشكل نخيلات بايد آب بيشتري به اين بخش اختصاص دهد تا نخل ها از بين نرود البته گفته اند مي توانند در حدود ۷۰ ميليون مترمكعب آب به سمت آن رها سازي كنند تا نخيلات خرمشهر، آبادان و شادگان از اين وضع مياني خارج شوند، بنابراين بايد اين كار را سريعتر انجام دهند تا مشكلات كنوني اين بخش رفع شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در رابطه با موضوع حقابه استان خوزستان كه از سوي تعدادي از اعضاي مجمع نمايندگان استان خوزستان درخواست شده بود، خاطرنشان كرد: حقابه اين استان نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد و وزارت نيرو بايد در سطح كلان بدان توجه كند تا فشار فقط به استان خوزستان وارد نشود.  ‌

وي اظهار داشت: همچنين در مورد سدهاي آبي كه براي جلوگيري از ورود آب دريا احداث شده، بايد در اولويت قرار بگيرد و اگر كمبود منابع هم وجود دارد، بايد رفع آن در اولويت باشد تا حداقل براي آينده اين مشكل وجود نداشته باشد. اين اقدامات پرهزينه نيست بنابراين اگر مشكل منابع هم داريد، از طريق جلسه سران قوا مطرح كنيد و براي كمبود آن منبعي معين كنيد تا ما هم در اين جهت كمك كنيم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اظهارنظر وزير جهاد كشاورزي مبني بر اينكه اگر در رهاسازي آب مديريت يكساني وجود نداشته باشد، مشكل اجتماعي ايجاد خواهد شد تصريح كرد: در اين مورد وزير نيرو بايد ورود كند، چراكه شما در يك زمان ۳۷۰ ميليون مترمكعب و در زماني ديگر ۱۵۰ ميليون مترمكعب آب زير پل اهواز رها مي كنيد كه اين موضوع مشكل اجتماعي ايجاد مي كند.

لاريجاني اضافه كرد: اگر در اين زمينه بتوانيد يك تناسب داشته باشيد، هم مشكل نمايندگان حل مي شود و هم مردم مي توانند براي زندگي خود يك برنامه قابل پيش بيني داشته باشند، بنابراين بايد در اين مورد با وزارت جهاد كشاورزي به يك توافقي برسيد و اين موضوع را ساماندهي كنيد تا بتوان تعريف درستي از آن ارائه داد.

كشت نيشكر نبايد تعطيل شود  ‌

وي در رابطه با مشكل ميزان آب مصرفي براي كشت نيشكر در استان خوزستان، يادآور شد: ارائه طرح براي مديريت آب در مورد كشت چغندر و نيشكر زمانبر است، ولي بايد بدان توجه كنيد، البته نه به اين معنا كه كشت نيشكر را تعطيل كنيد، بلكه بايد روش كار را تغيير دهيد تا از آب بتوان به شكل بهتري استفاده كرد، مسئله آب براي ما مهمتر از ساير مقوله هاست، اما معنايش اين نيست كه افرادي كه در اين حوزه فعاليت دارند، از كار مرخص شوند، بنابراين روش كار بايد تغيير كند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: در مورد تغيير كشت و نوع آبياري بايد وزارت جهاد كشاورزي به سهم استان خوزستان توجه بيشتري كند و حتي اگر لازم باشد در اين مورد از سران قوا اجازه بگيرد و با استفاده از آبياري تحت فشار يا نوين از آب موجود بهتر استفاده كند، ضمن اينكه در اين مورد بايد براي استان خوزستان اولويت قائل شد.

وي در مورد پيشنهاد رئيس سازمان حفاظت محيط زيست مبني بر تجديدنظر در تعيين سهم آب كل كشور تاكيد كرد: توجه به اين پيشنهاد ضروري است و بايد در اين مورد سريعتر اقدام كنيد و همه پاي آن بايستيد تا طرح آمايش آب كه پيش از اين هم مطرح شده بود زودتر به نتيجه برسد و سهم آب مناطق مشخص شود.

لاريجاني در رابطه با وضعيت سد گتوند اظهار داشت: سد گتوند موضوع مهمي است و اگر طرح دانشگاه تهران در اين مورد قابل قبول است، درمجلس مطرح كنيد، از سوي ديگر مشكل برق هم كه گزارش شده و گفته شده ۷ هزار ميليارد سرمايه‌گذاري داخلي براي آن صورت گرفته است، پيشنهاد خود را مطرح كنيد، چرا كه برق براي كل كشور مهم است اما در خوزستان به دليل گرماي هوا از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، بنابراين براي اينكه در سال آينده با مشكل مواجه نشويم برنامه مدوني به جلسه سران قوا ارايه شود. همچنين موضوع انتقال آب نيز به تدوين طرحي جامع نياز دارد.

خوزستان از حيث همكاري در بخش برق شاخص بوده است  ‌در ادامه اين نشست وزير نيرو با يادآوري اينكه شرايط جديد ارزي در حوزه منابع و مصارف برق تاثيرگذار بوده است، تصريح كرد: قرار است هفته اول مهرماه گزارش تفصيلي هم براي آب و هم براي برق در صحن ارائه دهيم، ضمن اينكه ما هر هفته از ميزان موفقيت استان ها به دولت گزارش داده ايم كه در اين مورد استان خوزستان از حيث همكاري در بخش برق شاخص بود كه در اين مورد استاندار نقش تعيين كننده اي داشت، ضمن اينكه بايد به اين نكته اشاره كنم كه درصد بالاي مشاركت همگاني يكي از مواردي بود كه از جمله افتخارات اين وزارتخانه محسوب مي شود.

كشت بهار ۴۲ درصد كاهش داشت

در ادامه محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي با يادآوري اينكه در مورد منابع آبي به دليل مسائل اقليمي سال سختي گذرانديم، گفت: در اين مورد تمهيداتي پيش‌بيني شده و مصوباتي در كارگروهي كه در دولت تشكيل شده بود داشتيم. استان خوزستان يكي از استان‌هايي است كه در حوزه‌هاي مختلف داراي مشكلاتي است ضمن اينكه بايد به اين نكته اشاره كرد كه ما در كشت بهار ۴۲ درصد كاهش داشتيم كه عمدتا نيز كشت بهار و تابستان از نظر استفاده از آب پرمصرف محسوب مي‌شوند.

سواحل خوزستان بايد از آب دريا تأمين شود  ‌

وي افزود: ما بايد راهبردي داشته باشيم تا وابستگي برق به آب به صورت بلندمدت قطع شود و فقط در سخت‌ترين شرايط اين موضوع اتفاق بيفتد البته در وزارت نيرو نيز به رغم اينكه بخشي از اين وابستگي ترك شد اما به دنبال مشكلاتي كه در حوزه تأمين برق ايجاد شد ناچار به اين موضوع وابسته شد. ما بايد به عنوان راهبرد به طور جدي اين موضوع را دنبال كنيم كه سواحل جنوبي از چابهار تا استان خوزستان از آب دريا تأمين شود.

وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه كشت نيشكر به دليل اينكه به آب زيادي نياز دارد و با مقتضيات كنوني هماهنگي ندارد، يادآور شد: گزارش‌ها نشان مي‌دهد امسال ۳۸ درصد آب كمتر به اين نوع كشت اختصاص يافت؛ ضمن اينكه ما بايد امسال ۵٫۵ ميليون تن نيشكر داشته باشيم و اين درحالي است كه تنها ۳٫۵ ميليون تن نيشكر داريم از سوي ديگر مشكل موجود در نخليات آبادان، خرمشهر و شادگان به دليل شوري آب ايجاد شده و غيرقابل قبول است.

خرماي آبادان بازار پسند نبوده است  ‌

حجتي تأكيد كرد: به رغم تمهيدات انديشيده شده و كنترل‌ها، اختلاف نظر با وزارت نيرو باعث شد در تعيين سطح روان آب كارون كه اگر از يك عدد كمتر شود كاملا منفعل مي‌شويم و با وجود اينكه در سه ماه آخر تابستان روان آب زير پل اهواز بايد ۲۵۰ متر باشد سطح آب به صدمتر كمتر از آنچه قابل پيش‌بيني بود رسيد كه در اين مورد برداشت‌هاي بي رويه آب و شوري آب اثرگذار بود.

وي خاطرنشان كرد: با توجه به حجم مخازن و اعداد و ارقام اگر در صد روز، ۱۰۰ متر آب رها كنيم كه بخشي از آن انجام شده است اما به دليل نوسانات آب زير پل ۳۰۰ متر شد كه اين امر باعث افزايش تقاضا براي آب مي‌شود. نوسانات موجود به محصول نيشكر آسيب وارد مي‌كند؛ همچنين در رابطه با محصول نخيلات، كيفيت خرماي آبادان در كشور بازارپسند نبوده بنابراين ابلاغ كرديم كه بايد از محصول آنها خريداري شود.

حجتي با اشاره به اينكه ۹۰درصد مشكلات در اين حوزه برطرف شده و سرمايه‌گذاري كلاني در حوزه كشت نيشكر انجام شده است، تصريح كرد: ما تصور نمي‌كرديم كه اين حجم از نيشكر در اين منطقه وجود داشته باشد؛بنابراين هم اكنون به دنبال اين هستيم كه شكر را دو منظوره كنيم؛ ضمن اين كه به كشت چغندر روي آورديم از سوي ديگر به دليل وابستگي شكر به الكل، خمير مايه و ام دي اف نمي‌توانيم توليد اين محصول را ناديده بگيريم.

وي گفت: بنابراين بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي كنيم تا آرام آرام بر اين مشكل فائق آييم همچنين بايد سد سلولي هم اجرا شود تا به مرحله فوق‌العاده ايمن‌تري دست يابيم.

 412 ميليارد مترمكعب آب تجديدپذير به ۸۰ مترمكعب رسيده است

در ادامه عيسي كلانتري رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست با تأكيد بر اينكه بايد در تعيين سهم آب استان‌ها تجديد نظر شود، گفت: هم اكنون بايد براي تأمين ميزان آب كشاورزي هم در برنامه ششم و هم در كل كشور تجديدنظر كلي شود چرا كه اين ميزان آب تعيين شده براي مناطق مختلف با معيارهايي كه در گذشته وجود داشته و شرايط كنوني پاسخگو نخواهد بود.

وي خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: هم اكنون شما، كميسيون كشاورزي و دولت بايد به يك تفاهمي برسيد و آب كشور و پتانسيل‌هاي موجود در اين زمينه را مجدد بررسي كنيد چراكه از خوزستان تا فارس، زابل و كرمان به دليل مشكلاتي كه در اين حوزه دارند با معضل گرد وغبار مواجه شده‌اند؛ بنابراين بايد ظرف ۳ ماه آينده اين موضوع به نتيجه برسد.

كلانتري يادآور شد: بخش هاي جنوبي استان با مشكلات عديده‌اي مواجه شده است؛ ضمن اينكه ما با ۴۱۲ ميليارد مترمكعب آب تجديدپذير برنامه‌ريزي كرديم كه اين ميزان به ۸۰ ميليارد مترمكعب رسيده كه از اين ميان حداكثر ۴۰ميليارد مترمكعب قابل مصرف است، بنابراين در چنين شرايطي به تعريف جديدي از كشاورزي و مصرف آب نياز داريم.

دعوت از رئيس مجلس براي بازديد از نخلستان‌ها

نماينده مردم آبادان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه نخلستان‌هاي آبادان با قدمت ۳۰۰ ساله در حال از بين رفتن است ضمن دعوت از رئيس مجلس شوراي اسلامي براي بازديد از اين نخلستان‌ها گفت: قرار بود جلسه‌اي براي بررسي وضعيت نخلستان‌ها تشكيل دهيم چرا كه اين نخل‌ها سرمايه مردم فقير و كشاورز محسوب مي‌شود و در شرايط كنوني بحث نجات آنها در ميان است.

جليل مختار ادامه داد: آب شرب روستايي در اين منطقه هنوز وصل نشده است ضمن اين كه توابع آبادان به شدت كاهش يافته است كه بايد در اين مورد مسئولان تدابيري بينديشند از سوي ديگر عمليات زه‌كشي بهمنشير بايد تسريع يابد تا سال آينده به نتيجه برسد.

مختار يادآور شد: خرماي توليد شده در اين منطقه درجه ۲ و ۳ بوده كه بايد خريداري شود تا از اين طريق خسارت كشاورزان كه آنها را در شرايط بحراني قرار داده جبران شود. همچنين انتقال ۵۵ ميليون مترمكعب آب از اين منطقه به چهارمحال بختياري بايد متوقف شود تا وضعيت اين منطقه مشخص شود، همچنين كليه پروژه‌هاي سدسازي نيز بايد متوقف شود.

نخل‌هاي جنوب به پنج ميليون كاهش يافت

نماينده مردم آبادان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه نخلستان‌هاي آبادان با ۸۰ سال قدمت كه دارائي مردم محسوب مي‌شود به پنج ميليون رسيده است گفت: بخشي از اين نخل‌ها در جنگ از بين رفت و بخش ديگر نيز در شرايط كنوني به دليل بحران آب در حال از بين رفتن است كه اين به معناي از بين رفتن درآمد و شغل پايدار در اين منطقه است و اين در حالي است كه مردم نبايد پاسخگوي اشتباهات مسئولان در نحوه تصميم‌گيري‌ها باشند.

عامر كعبي تصريح كرد: در شرايط كنوني نخل‌ها بيمار هستند و پيش‌بيني مي‌شود تا ۲ سال آينده بار نخواهند داد و كم كم نيز از بين خواهند رفت چرا كه اين نخل‌ها تا زماني كه ۱۰ هزار مترمكعب آب به آنها برسد مقاومت مي‌كنند ولي بعد از آن از بين خواهند رفت.

وي در انتقاد به انتقال آب اين منطقه خاطر نشان كرد: برداشت بي‌رويه آب در اين منطقه به حدي است كه آب به نقطه صفر مرزي نمي‌رسد، همچنين شوري آب به ۲۵ هزار رسيده است.

همچنين عدم اجراي پروژه ۹ كيلومتر اتصال آب به روستاها از ديگر مشكلات اين منطقه است.

وضعيت هورالعظيم نااميدكننده است

نماينده مردم دشت آزادگان و هويزه در مجلس شوراي اسلامي در رابطه با وضعيت كنوني مردم استان خوزستان گفت: ۸۰درصد مردم اين استان كشاورزاني هستند كه كشاورزي خود را از دست داده‌اند و اين موضوع آنها را با يك چالش روحي و رواني مواجه كرده است و عرصه زندگي را بر آنها تنگ كرده است.

قاسم ساعدي ادامه داد: وضعيت تالاب هورالعظيم پيش از اين براي آنها جاي اميدواري داشت اما در شرايط كنوني آنها تصور مي‌كنند كه دولت قصد كمك به آنها را ندارد. از سوي ديگر خوزستان نبايد پاسخگوي سياست‌هاي غلط مسئولان باشد.

وي افزود: انتقال آب براي صنايع در فلات مركزي يكي ديگر از مشكلاتي است كه باعث كم آبي در اين منطقه شده است كما اينكه بزرگترين كارخانه فولاد در يزد ايجاد مي‌شود و اين امر باعث نشست آب‌هاي زيرزميني شده است از سوي ديگر اينكه مردم به دليل صنايع پتروشيمي دچار مشكل شوند سياست خطرناكي است چرا فولاد اصفهان، يزد و كرمان را تعطيل نمي‌كنند.

ساعدي يادآور شد: هم اكنون جان پنج ميليون انسان ساكن در خوزستان و نارضايتي آنها از وضعيت موجود مطرح است چرا كه سياست‌هاي اعمال شده كنوني در رابطه با تالاب هورالعظيم خلاف حقوق بشر است. از سوي ديگر اين سياست‌ها باعث از بين رفتن ماهيگيري و آب اين منطقه شد است.  ‌

وي تأكيد كرد: آب شرب حق همه ايرانيان است اگر سد مهجور در استان لرستان احداث شود فاتحه كارون خوانده است و اين در حالي است كه ما خود صنعت را در خوزستان تعطيل كرده‌ايم.

آب بايد عادلانه توزيع شود

نماينده مردم شادگان در مجلس شوراي اسلامي نيز تاكيد كرد: ما زماني از نحوه توزيع آب با تانكر به روستاها گلايه داشتيم، اما در شرايط كنوني التماس مي كنيم كه به اين منطقه تانكر بدهند، از سوي ديگر بر اساس اطلاعات موثق پشت سد كارون ۸۰ ميليارد متر مكعب آب وجود دارد، بنابراين يكي از مطالبات اين است كه مديريت سدها را به خودمان بدهند همچنين بعد از افتتاح الغدير انتظار مي رفت كه مشكل تامين آب شرب اين منطقه حل شود، اما هم اكنون ۳۰ درصد آب كاهش يافته است، از سوي ديگر براي نصب و راه اندازي آب شيرين كن ها هم گامي برداشته نشده است.

ناصري نژاد اظهار كرد: مديريت فاضلاب از ديگر موضوعاتي است كه در اين منطقه وجود ندارد و اين در حالي است كه قرار بود تصفيه خانه ها اجرا شوند كه هنوز تكميل نشده اند، از سوي ديگر براي رفع مشكلات موجود در حوزه تامين آب و برق نيز به متولي آن دسترسي نداريم.

خوزستان رتبه دوم توليد ناخالص ملي كشور را دارد

نماينده مردم اهواز، كارون حميديه و باوي در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در مديريت آب كشور برغم زحمات مسئولان تعدادي راهبرد اشتباه وجود دارد، گفت: هم اكنون مديريت آب نياز به يك نگاه مهندسي دارد، همچنين ابعاد اجتماعي و امنيتي آن نيز بايد ديده شود، از سوي ديگر موضوع آب را امنيتي كرده‌ايم در حالي كه بين امنيت و بررسي تفاوت وجود دارد، همچنين موضوع آب تبديل به موضوع سياسي شده است و به جاي آن كه كارشناسان در مورد آن اظهارنظر كنند سياسيون در اين مورد تصميم‌گيري مي‌كنند.

همايون يوسفي ادامه داد: تمدن خوزستان وابسته به آب است و اگر كمبودي در اين زمينه داشته باشد بيشتر از ساير نقاط كشور آسيب خواهد ديد و مصداق آن هم در سال‌هاي نه چندان دور است كه آورده ۳۰ ميليارد مترمكعبي به همراه داشت كه در شرايط كنوني به ۱۴ ميليارد مترمكعب كاهش يافته است و اين امر باعث افزايش تصاعدي مشكلات اين بخش شده است.

يوسفي يادآور شد: نقشه‌هاي هواشناسي در بررسي مشكلات حوزه آب اين استان نشان مي‌دهد در سال‌هاي آينده وضعيت نخيلات بدتر مي‌شود؛ همچنين آب شرب از نظر كمي و كيفي با مشكل مواجه خواهد شد، از سوي ديگر كشت نيشكر در اين منطقه يك طرح امنيتي- اجتماعي براي خوزستان است كه ملاحظاتي براي آن وجود دارد اما در شرايط كنوني ۶۰ هزار تن از مزارع تحت كشت نيشكر خشك شده و ۶۰ هزار پرسنل كه به طور مستقيم و غير مستقيم به توليد شكر مي‌پرداخته‌اند با مشكل مواجه شده‌اند كه اين موضوع به مشكلات اجتماعي نيز منتهي خواهد شد.

وي يادآور شد: موضوع سد گتوند همچون بمب عمل نكرده است و مي‌تواند يك فاجعه مهندسي در كشور ايجاد كند از سوي ديگر بيشتر مشكلات آب استان خوزستان از طريق كرخه حل مي‌شود در حالي كه نقشه هواشناسي آن نشان مي‌دهد سال آينده در اين زمينه با مشكل مواجه خواهيم شد.

يوسفي تأكيد كرد: آب خوزستان وابسته به استان‌هاي بالادستي است ضمن اينكه مديريت برق نيز منجر به تعطيلي‌هاي زيادي در اين استان شده است و اين در حالي است كه خوزستان رتبه دوم توليد ناخالص ملي در كشور را دارا است.

آب دو رودخانه متصل به كارون شور مطلق است

نماينده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شوراي اسلامي پيرامون وضعيت استان خوزستان افزود: موضوع آب در حوزه‌هاي اجتماعي، اقليمي و اقتصادي تأثيرگذار است از اين نظر كه از بعد اجتماعي فقر، بيكاري و ناهنجاري‌هاي اجتماعي را به همراه دارد؛ از نظر اقليمي فاجعه زيست محيطي و آثار تخريبي به همراه دارد و به دليل وضعيت كشاورزان كه ۶۰ درصد درآمد آنها حاصل از كشت نيشكر است مشكلات اقتصادي را به همراه دارد.

سهراب گيلاني تأكيد كرد: آنچه كه امروزه براي خوزستان مهم است مديريت آب بوده كه به عنوان امري ضروري و استراتژيك بايد در دستور كار دولت قرار گيرد. همچنين آنچه مي‌تواند خوزستان را نجات دهد تغيير رويكرد براي تحول و مديريت آب و نحوه مصرف آن است.

وي يادآور شد: هم اكنون شوري آب در اين منطقه به بيش از سه برابر رسيده است چرا كه ۵۰۰ هزار ميليون تن نمك وارد آب شده كه بايد براي آن فكر اساسي كرد كه البته در اين مورد دانشگاه تهران طرحي را ارائه داده است.

از سوي ديگر دو رودخانه‌اي كه به كارون مي‌ريزد داراي آب شور مطلق است كه اين موضوع نيازمند رويكرد جديد با مطالعات و آسيب‌شناسي جديد است. همچنين سيستم آبياري اين منطقه بايد تغيير كند و به سمت آبياري تحت فشار برود ضمن اين كه بايد براي كشت اين منطقه نيز جايگزين مناسبي نيز در نظر گرفته شود.

چرا مصوبات هيئت دولت اجرايي نمي‌شود

نماينده مردم رامهرمز و رامشير در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از عدم اجراي مصوبات هيئت دولت افزود: قرار بود مصوبه هيئت دولت مورخ ۱۵ فروردين ۹۶ كه به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد براي حل مشكلات كلان اين استان ازجمله تأمين آب شرب، رفع ريزگردها و افزايش منابع مالي اجرا شود كه متأسفانه به فراموشي سپرده شد.

اقبال محمديان با يادآوري اينكه براي تأمين آب اين منطقه از طريق تانكر آبرساني مي‌شود، ادامه داد: موضوع تأمين آب و توسعه برق استان خوزستان از موضوعاتي است كه از مدت‌ها قبل در حال پيگيري آن هستيم از سوي ديگر قرار بود بر اساس مصوبه سال۸۷ در رامشير منطقه ويژه اقتصادي ايجاد شود كه دستور آن را گرفتم اما حتي فرصت صحبت هم نيافتم، چرا مصوبات هيئت دولت اجرايي نمي‌شود.

كشاورزان خوزستان از كشت زمستان محروم شدند

نماينده مردم بهبهان در مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به وضعيت نامساعد استان خوزستان در زمينه تأمين آب گفت: خوزستان يكي از پرآب‌ترين استان‌هاي كشور بوده ضمن اينكه حوزه انتخابيه بنده بيشترين سهم آب را دارد اما وضعيت كشاورزان به گونه‌اي است كه امسال از كشت زمستاني محروم شده‌اند.

حبيب‌ا… كشت زر ادامه داد: هم اكنون انتظار داريم كه براي رفع اين نوع برخورد ظالمانه با كشاورزان تدابيري انديشيده شود چرا كه ۴۲ درصد از كشت تابستاني اين منطقه از بين رفته است از سوي ديگر كشت نيشكر ۶۰ درصد درآمد مردم اين منطقه را تأمين مي‌كند كه بايد براي اين موضوع تدابيري انديشيده شود.

انتقال آب كارون متوقف شود

نماينده مردم اهواز و باوي و كارون و حميديه در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه انتقال آب كارون بايد متوقف شود افزود: اگر اين روند تداوم يابد همان‌طور كه شيلات و كشاورزي تعطيل شد ساير شركت‌ها نيز تعطيل خواهند شد كه اين موضوع مشكلات روحي براي مردم رقم زده است.

جواد كاظم نسب الباجي يادآور شد: به تازگي دروازه خوزستان به سوي عراقي‌ها باز شده است كه تمام محصولاتمان را با كمترين قيمت مي‌خرند كه اين وضعيت وخيمي را در اين منطقه رقم زده است و مردم تحمل اين همه بي‌مهري از سوي مسئولان را ندارند.

۸۰ درصد مشكلات خوزستان ناشي از تصميم گيري اشتباه مسئولان است

نماينده مردم بندر ماهشهر، اميديه و هنديجان در مجلس شوراي اسلامي در ادامه در انتقاد به تصميم‌گيري‌هاي نادرست مسئولان افزود: ما در تصميم‌گيري‌ها سنجيده حركت نمي‌كنيم و به همين دليل موضوعات مدام تكرار مي‌شود بنابراين مردم خوزستان به اين باور رسيده‌اند كه نهادهاي سياسي همچون مجلس و دولت عالمانه در جهت براندازي خوزستان حركت مي‌كنند.

علي گلمرادي يادآور شد: هم اكنون ۸۰ درصد مشكلات موجود در اين استان ناشي از تصميم‌گيري‌هاي نادرست مسئولان است كه باعث شده تجارت و صيد در اين منطقه تعطيل شود بنابراين بايد تصميم‌گيري‌ها راهبردي شود ضمن اينكه بايد با مردم صادقانه سخن بگوييم.