نماد غيرت اسلامي -ايراني در مبارزه با روباه پير استعمار

شهريور، سالروز شهادت دلاورمرد تنگستان، رئيسعلي دلواري است، كه با قيام خود در برابر متجاوزان انگليسي، روِياي شوم روباه پير استعمار را براي اشغال ايران، در يكصد سال قبل، به كابوسي جهنمي تبديل كرد.  ‌

پس از پيروزي انقلاب سالروز شهادت اين مجاهد مؤمن بنام روز مبارزه با استعمار انگليس نامگذاري شد تا ضمن تجليل از فداكاريهاي رئيسعلي و مردم غيرتمند و ولايتمدار جنوب چهره پليد بنيانگذار استعمار و استثمار در جهان و خيانتهاي ديروز و امروز اين دولت مكّار و همدستان داخليش، به ايران و اسلام افشا گردد.

رئيسعلي دلواري از جوانان مسلمان و ظلم ستيز جنوب بود كه براساس غيرت ديني و حميت ميهني و با كسب مجوّز از علماء وقت، به مخالفت با تجاوز و استيلاي كفّار انگليسي بر خليج فارس و جنوب ايران پرداخت و عليرغم همراهي حكومتگران ايراني با متجاوزان عمليات ضدّانگليسي مجاهدان تنگستان را سالها با موفقيت رهبري كرد.اين مجاهد خستگي ناپذير كه از سنين جواني به ميدان مبارزه پا گذاشته بود پس از تصرّف بوشهر توسط انگليس در جريان جنگ جهاني اوّل، با كسب اجازه از مراجع ديني همراه دلاوران تنگستاني، بارها به قواي متجاوز شبيخون زد، امّا سرانجام در آخرين حمله خود به نيروهاي انگليس بر اثر تيراندازي فردي خائن، در ۱۲ شهريور ۱۲۹۴ به شهادت رسيد.

 ‌نكته تأسفبار در اين رويداد آن است كه در جريان مبارزه مردم جنوب با بيگانگان، دولت مركزي نه تنها از مجاهدان پشتيباني نمي كرد بلكه بنفع متجاوزان انگليسي، به سركوب آنان نيز مي پرداخت، چنانكه مصدق السلطنه (دكترمحمد مصدّق)والي وقت فارس و بوشهر خود چنين اعتراف مي كند: …<من مأمورين بسيار شريف و وطن دوست از انگلستان ديده ام. من مذاكراتي در شيراز و تهران با اينها دارم. يك روز ماژور هوور، قنسول انگليس آمد و به من گفت: ما حكم داده ايم تنگستاني ها را تنبيه بكنند… گفتم شما پليس جنوب(نيروهاي انگليسي) را مامور تنبيه تنگستان بكنيد برمنفوريت آنها افزوده مي شود…. و آنها (تنگستانيها) جزء شهداء وطن پرست مي شوند و من راضي نيستم. ولي اگر من كه والي هستم آنها را تنبيه كنم، به وظيفه خودم عمل كرده ام و كار صحيحي كرده ام. گفت توضيحات شما، مرا قانع كرد، شما كار خودتان را بكنيد. من از شما تشكر مي كنم. بعد از چند روز من تنگستان را امن كردم و ماژور هوور آمد از من تشكر كرد…> البته همكاري مصدق السلطنه با متجاوزان انگليسي و اعزام قواي دولتي براي سركوبي دليران تنگستان و دشستان، بي اجر نماند و سفارت انگليس طي نامه اي در تاريخ ۴ نوامبر ۱۹۲۴ (۱۴ آبان ۱۲۹۴)از نخست وزير جديد خواست كه مصدّق را در سمت والي فارس باقي نگه دارد.