وزير بهداشت: حق خوزستان در حوزه بهداشت و درمان ادا نشده است

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اشاره به نقش خوزستان در دوران مختلف و دفاع از كيان اسلامي گفت: در حوزه بهداشت و درمان حق اين استان هنوز ادا نشده است.

به گزارش ايرنا سيد حسن قاضي زاده هاشمي در نشست شوراي اداري انديمشك در فرمانداري اين شهرستان افزود: استان خوزستان سهم ارزنده اي در دوران دفاع مقدس داشته و جهان اسلام و ايران اسلامي مرهون اين جانفشاني و فداكاري مردم استان خوزستان است.

وي اظهار داشت: اگر منصفانه نگاه كنيم در حوزه بهداشت و درمان كوتاهي هايي براي اين استان شده است كه با همت مسئولان جبران مي شود.

وي با تاكيد بر لزوم تلاش و همدلي جمعي براي رفع چالش هاي كشور افزود: مشكلات كشور را نبايد تنها متوجه دستگاه هاي اجرايي دانست زيرا تحريم ها كار را براي مجلس و دولت خدمتگزار سخت كرده است.

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: مردم انتظار دارند مسئولان در شرايط كنوني كم خطا حاضر شوند و اين موضوع در عرصه سياست داخلي و خارجي حائز اهميت است.

وي افزود: مردم متوجه هرگونه رفتار غير صادقانه مي شوند لذا براي حفظ عزت مردم و نظام اسلامي همه بايد همدل و صادقانه براي رفع مشكلات تلاش كنند.

قاضي زاده هاشمي اظهار داشت: كارهاي ارزنده اي در شهرستان انديمشك انجام شده است و با توجه به آنچه در اين نشست مطرح شده در زمينه هاي مختلف براي ارتقاي سطح كيفي خدمات و امكانات در انديمشك تلاش مي شود.

وي افزود: براي جبران كمبودهاي حوزه نيروي انساني، تجهيزات بيمارستان و افزايش تعداد پزشك متخصص تلاش لازم انجام مي شود.

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همدلي مسئولان شهرستان انديمشك را كم سابقه دانست و گفت: در سايه اين وحدت و تلاش روند حل مشكلات سرعت مي يابد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با محكوميت جنايت تروريست‌ها در اهواز اظهار داشت: اين حادثه و جريان مجلس شوراي اسلامي نشان داد كه ما بايد بيش از هميشه متوجه طراحي هاي دشمنان عليه مردم و جامعه اسلامي باشيم.

نماينده انديمشك و رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست گفت: شهرستان انديمشك در دوران دفاع مقدس در عرصه دفاع از كيان اسلامي و ميهن خدمات شايان داشته و چهارم آذرماه ۶۵ مصداق مهم جانفشاني و مقاومت مردم اين شهرستان است.

حسنوند گفت: هشت طرح بهداشتي و درماني داشتيم كه به واسطه مشكلات پيمانكار نيمه تمام رها شده اند ضمن اينكه در بسياري از رشته ها كمبود پزشك متخصص داريم.

حسنوند افزود: با توجه به حمل و نقل ريلي در انديمشك و وضعيت ترددها در اين مسير، آمبولانس ريلي در شهرستان راه‌اندازي شده كه حمايت تجهيزاتي و امكاناتي از اين آمبولانس ريلي ضروري است.

فرماندار شهرستان انديمشك نيز گفت: انديمشك در دوران مختلف دين خود را به نظام اسلامي ادا كرده كه حماسه هاي دوران دفاع مقدس مردم منطقه نمونه بارز اعتقاد اين مردم به نظام اسلامي است.