آرامش یا آرایش جنگی!/ دولت در جنگ اقتصادی شگفتی‌ساز شد!

آرامش یا آرایش جنگی!/ دولت در جنگ اقتصادی شگفتی‌ساز شد!

در شرایط جنگ اقتصادی، آرامش و سکوت دولت، همه را شگفت زده کرده است!