استانداران بي اختيار نمي توانند وزيران مقتدري باشند

يكي از وزراي پيشنهادي رئيس جمهوري براي وزارت، تجربه استانداري را دارد كه بايد ديد چطور دكتر روحاني اين تجربه را براي تصدي كرسي وزارت كافي دانسته است.

شواهد نشان مي دهد كه استانداران هيچ اختيار قابل توجهي براي تصميم گيري در استان ندارند و به همين دليل است كه هر استاندار چهار روز از هفته را در تهران مي گذراند و براي رفع مشكلات استان و تامين نيازها، بايد اتاق به اتاق و ميز به ميز در وزارتخانه ها در تردد باشد و اگر مي خواهد در كارش موفقيت نسبي داشته باشد بايد از حربه لابي و پشتيباني استفاده كند. در معنا روابط بيشتر از ضوابط به درد آنها مي خورد.

در حال حاضر همه كاره استان ها، نمايندگان هستند و استانداران نقشي در عزل و نصب مديران و مجموعه هاي استاني ندارند كه اين محدوديت ها مانع از بروز هرگونه جسارت و ابراز شهامت در كار استاندار ميشود و در گذشته شاهد بوده ايم كه وقتي يك استاندار اندكي در جهت مخالفت با دخالت هاي كاري برآيد و به ميل نمايندگان و وزرا نباشد، هر چند وجود آنها براي يك استان مفيد و حياتي است اما او را بركنار يا جابه جا مي كنند تا بقيه عبرت بگيرند.

بنابراين چنين استانداراني نمي توانند وزير خوبي هم بشوند چون بجاي آنكه نماينده عالي دولت در استانها باشند، نماينده "خالي" هستند. البته در مواردي در خوزستان استانداراني داشته ايم كه لياقت وزير شدن را داشته اند اما همانطور كه اشاره شد، به چنين استانداراني ميدان نمي دهند.

 

ضعف در شناسايي و مجازات سارقين سيم ها و چراغهاي برق كجاست؟

 

خيلي وقت ها شاهد هستيم كه چندين روز چراغهاي راهنمايي و رانندگي در نقاط مختلف شهر خاموش است (مثل چراغهاي ميدان دانشگاه كه درحال حاضر مشكل دارند) موضوع را كه با رئيس راهنمايي و رانندگي اهواز در ميان گذاشتيم ايشان دليل اين قطعي ها را سرقت سيم ها و كابل هاي برق عنوان كرد، با اين حال وعده داد كه موضوع حل شود.

همينطور خاموشي چراغهاي بسياري از نقاط شهر كه مطرح مي شود مديرعامل توزيع برق اهواز سرقت چراغها را دليل خاموشي ذكر مي كند، حالا چطور اينها از پايه بالا مي روند و چراغها را مي دزدند و چقدر اين چراغها ارزش دارند، معلوم نيست. البته نقاطي مثل پل طبيعت و نور پردازيهاي آن و پل سفيد هم شب ها تاريك است كه بايد معلوم شود آنجا هم پاي سارقين در كار است يا عوامل ديگري موثر است.  اگر سارقين بتوانند در شهر اين همه مانور بدهند و هر جا كه اراده كردند كابل ها و چراغها را بدزدند خيلي جاي نگراني است و جاي تاسف است كه نمي توانند سارقين را شناسايي و دستگير كنند.

البته بايد به اين نكته هم توجه داشت كه لابد وقتي چنين سارقيني دستگير مي شوند خيلي به آنها بد نمي گذرد و مدت كوتاهي بعد به كارشان بر مي گردند و بايد دستگيري و مجازات آنها اطلاع رساني شود تا لااقل كمي از عاقبت كار خود بترسند.

 

شهرداري براي روزهاي باراني ناوگان آبي راه اندازي كند

 

همانطور كه پيش بيني شد،اولين باران پاييزي اهواز كه بابت نزول آن شكرگذاريم، باعث آب گرفتگي شديد در شهر شد به طوري كه دو روز بعد از باران هنوز در خيلي از نقاط شهر آب راكد مانده و جايي براي گريز ندارد. در برخي از اين نقاط لاستيك هاي خودروها تا بيش از نيمه در آب فرو مي روند و با حركت خودروها موج توليد مي شود كه تماشايي است. در چنين وضعيتي مردم يا بايد چكمه بپوشند تا بتوانند عبور كنند، يا وسيله اي وجود داشته باشد تا عابرين را از ميان آبها حمل و عبور دهد.

با توجه به اينكه در برخي از نقاط شهر كه خيابانها گود است يا شيب دارد و آب فراواني جمع مي شود، به شهردار محترم پيشنهاد مي شود لايحه اي مبني بر خريد قايق براي چنين مواقعي به شورا تقديم كند تا هم مشكل عابرين حل شود هم يك اشتغالزايي باشد در اين وانفساي بيكاري.

نكته گفتني ديگر اينكه همچنان دفع آب هاي سطحي بلاتكليف مانده و مثل توپ بين شهرداري و آبفا رد و بدل مي شود و اين وسط مردم هستند كه بين اين دستگاه سرگردانند و معلوم نيست كدام نهاد بايد تاوان كثيف شدن شهر و خرابي خودرو و خيس شدن عابرين را بدهد.