عذر خواهي كافي نيست با مردم روراست باشيد

محمد باقر نوبخت از مردم و به خصوص توليدكنندگان بابت نوسان قيمت ها و مشكلاتي كه دامنگير مردم شده است، عذرخواهي كرد و نويد رفع مشكلات و موانع توليد را داد.

اين دومين عضو دولت است كه سرانجام پس از راضي شدن به عذرخواهي، اين كار را كرد. پيش از اين معاون اول رئيس جمهوري از مردم عذر خواهي كرده بود.

شايد اين عذرخواهي بيشتر به آن جهت است كه آقايان مي دانند تمام اشكالات دركارها و مشكلات مردم، ناشي از سوء مديريت ها و بي تدبيري ها بوده و حالا ديگر آحاد مردم به اين حقيقت پي برده اند و گريزي از آن نيست. مردم نوسانات ارز و بالا رفتن قيمت ها را يك شوك از سوي دولت مي دانند كه براي رفع بعضي خلاءها و پر كردن چاله ها به اقتصاد كشور وارد و به معضلات امروز منجر شد. اينكه براي جبران اين مشكلات كه دولت به خاطر آنها از مردم عذرخواهي مي كند، چه خواهند كرد، به درستي روشن نيست اما به هر حال اگر واقعا رفع مشكلات مردم براي دولتمردان مهم است، بايد به جد در پي جبران مافات باشند و يك تيم اقتصادي كاربلد راه هاي برون رفت از وضعيت فعلي را بررسي و چاره جويي كند. نكته  اساسي اين است كه اگر دولت خواهان جلب رضايت عموم است بايد با مردم روراست باشد و از تكرار سياست هايي كه در عمل به ضرر همه و به خصوص كساني كه در مواردي سرمايه گذاري مي كنند منتهي مي شود، خودداري كند.

البته اينكه دولت در نوسانات ارزي دست داشته به گوش رئيس جمهوري هم رسيده و در سخنراني هايش به آن اشاره كرده و منكر اين قبيل شگردها شده اما به هر حال اين شبهه وجود دارد كه سياست هايي براي جمع آوري نقدينگي وجود داشته و دارد و خدا كند تكرار نشود.

اينكه مرتب به مردم بگويند قطعا از مشكلات عبور خواهند كرد و هيچ كم و كسري وجود ندارد اما در عمل چنين نشود و مشكلات به قوت خود باقي باشد، نه دردي را دوا مي كند و نه مردم را خوشبين. بهتر است راست و حسيني اوضاع و احوال اقتصادي مملكت براي مردم تشريح و اگر باز هم به رياضت بيشتري محتاجند صراحتا بگويند تا انتظار بهتر شدن اوضاع نباشد، به خصوص اينكه اين روزها شبكه هاي خارجي و اقتصاددانان در اكثر نقاط دنيا همه را از رسيدن به ايام تحريم هاي جديد مي ترسانند و مردم مايلند تكليف خود را بدانند و اين كار نياز به ترسيم نسبي آينده اقتصاد كشور دارد تا مردم براي هر اتفاقي آمادگي داشته باشند. مردمي كه نشان داده اند هم فهيم هستند و مسايل را درك مي كنند، هم فداكارند و روزهاي دشوار در كنار دولت هستند.

رئيس صنعت و معدن استان تغيير كرد

حسن زاده رفت، نظري اين بار با تجارب ملي بازگشت

 

طي حكمي ازسوي وزير صنعت معدن وتجارت دكتر امير حسين نظري به عنوان رييس سازمان صنعت معدن وتجارت خوزستان منصوب شد.

مراسم معارفه روز گذشته با حضور موفق مديركل هماهنگي امور استانها و سنجابي مدير كل تحول اداري و بدون حضور حسن زاده رئيس سابق صنعت و معدن استان انجام شد.

اين تغيير در حالي داده شد كه وضعيت بازار و قيمت ها ملتهب ترين دوران سالهاي گذشته  را مي گذراند و ساماندهي آن دشوار است.آخرين سمت آقاي نظري مديركل توزيع و فروش شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران بوده است. وي همچنين پيش از اين سكان داري صنعت و معدن استان را تجربه كرده است.

نكته ي گفتني اينكه آقاي نظري از امتياز آشنايي با مقامات كشوري و ارتباط با آنها برخوردار است و اين تجربه ملي مي تواند براي استان نقطه قوتي باشد، ضمن اينكه ايشان استان را كاملا مي شناسد و با مقامات استاني هم آشناست و اميدواريم اين موارد مثبت بتواند در پيشبرد امور سازمان مهم صنعت و معدن استان موثر واقع شود. از آقاي حسن زاده هم كه عمري در اين سازمان منشا خدمات مفيدي بود قدرداني مي شود و جا دارد از تجربيات او استفاده شود.

مردم حق دارند اين همه شاكي باشند

 

 وزير بهداشت و درمان گفته: مردم از تبعيض و نبود وحدت رويه ناراحت هستند و اجراي قانون كامل و دقيق را مي خواهند. بايد گفت كه از اين نظر ضعف داريم و اگر مردم احساس ضعف مي كنند نيز به اين دليل است.

وزير بهداشت با اشاره به شمار پرونده هاي شكايتي از وزارت بهداشت كه از سوي رئيس ديوان عدالت اداري اعلام شد، گفت: من در خصوص تعداد اين پرونده ها خجالت مي كشم و نبايد يك دستگاه اين همه شكايت داشته باشد.

هاشمي درباره علت اين تعداد شكايات گفت: يكي از دلايل اين شكايت ها سوء استفاده از قانون است.  ‌

به گفته او مردم حق دارند كه اين همه شكايت كرده اند. مردم بيكار نيستند كه در خانه اي را بزنند براي احقاق حق خود و يكسال يا دو سال مكرر به دادگاه بروند تا حقشان را بگيرند.