كشف انبارهاي احتكار كالا هياهوي بسيار براي هيچ

ادامه وضع موجود كه در پي ماجراهاي ناشي از نوسانات قيمت ارز و طلا در كشور پيدا شد اين ظن را بين مردم تقويت مي كند كه عليرغم كتمان نقش دولت در اين وضعيت نكند دست هايي در كار است تا كشور در شوك باقي بماند و التهابات و دغدغه هايروزمره مردم ادامه داشته باشد چرا كه ظاهر كار اين شك و گمان را تقويت مي كند.

از يك سو پس از صعود نرخ ارز، مسائلي موجب شد كه اين نرخ از اوج بيفتد و تا حدودي پايين بيايد اما همانطور كه پيش بيني مي شد، اين سقوط ادامه پيدا نكرد و دوباره نرخ ارز بالا رفت و تا حالا كه وضع ادامه دارد و هيچ معلوم نيست سرنخ كار دست كيست و آيا بانك مركزي تصميم گيرنده است يا كما في السابق دلال ها در صحنه حاضر و حكومت مي كنند.  ‌

از طرف ديگر آن همه هياهو و تبليغات براي كشف انبار كالاهاي احتكاري و بگير و ببندها تا حالا نتيجه اي براي مردم نداشته است و به هر فروشگاه كالاي خانگي كه وارد مي شويم تابلوهاي نصب شده روي كالاها را مشاهده مي كنيم كه نوشته شده " عدم موجودي" يا "فروخته شده" كه به اين ترتيب كالاهايي براي عرضه وجود ندارد. سوال اين است كه آن همه كالاي احتكاري كشف شده براي چه روزي نگهداري مي شود؟ اگر متوجه شده ايد كه نبايد اين كالاها به عنوان احتكار توقيف مي شد، آنها را به صاحبانشان مسترد كنيد و تعهد بگيريد با قميت مناسب براي فروش عرضه كنند، اگر هم كارتان به حق بوده ادامه توقيف آنها در حاليكه مردم نيازمند آنها هستند، چه توجيهي دارد؟

البته وقتي انجام هركاري از ابتدا بدون برنامه و خلق الساعه و صرفا به منظور آرام كردن اوضاع و مانور مصلحتي باشد، مسلما نتيجه مطلوبي به نفع مردم نخواهد داشت و بهتر است يا تيم اقتصادي دولت خود را متعهد به اتخاذ تصميمات منطقي به نفع مردم بداند يا كار را به كارشناسان اقتصادي خارج از تيم بسپارند تا راهي براي برون رفت از وضعيت فعلي بازار كالا و توزيع كالاهاي كشف شده پيدا كنند.

 

شوراي شهر اهواز در برزخ بين ماندن يا رفتن شهردار

 

شوراي شهر اهواز همچنان در برزخ بين ماندن يا رفتن شهردار باقي مانده است. شايد دليل اصلي اين وضعيت آن باشد كه عليرغم ادعاي همدلي اعضا شورا يكدل و متفق نيستند و به دو دسته تقسيم شده اند. عده اي معتقدند مادام كه يك نيروي قويتر از كتانباف پيدا نكرده و با او به توافق نرسيده اند نبايد شهردار فعلي را از دست داد دسته ديگر اصرار به تغيير شهردار در مقطع فعلي دارند كه به اين ترتيب تصميم گيري براي آينده شهر مشكل شده است. استعفاي كتانباف هم درست يك روز قبل از طرح آن در شورا، با انصراف وي از دستور كار خارج شد.

عده اي هم به استناد اعلام مقامات كشوري مثل وزير كشور و رئيس ديوان محاسبات كه گفته اند قانون منع بكارگيري بازنشستگان شامل همه شهرداران مي شود، بازنشستگي كتانباف را عنوان مي كنند. با توجه به اينكه شهردار مي تواند از امتياز جانبازي استفاده كند، برخي ادامه كار او را ممكن مي دانند كه البته بايد ديد منظور قانون گذار اين بوده كه چنين افرادي مي توانند در حوزه كاري خود بمانند يا استفاده از آنها در جايگاه هاي ديگر مثل شهرداري امكان پذير است. اگر شق اول اجرايي باشد آقاي كتانباف بايد به سپاه برگردد، در غير اين صورت مي تواند در شهرداري بماند.اما به نظر مي رسد در مجموع شورا مايل است بي گدار به آب نزد و اگر قصد تغييري دارد، اين كار را با توجه به جوانب كار انجام دهد تا وضع از اين كه هست بدتر نشود.

در حال حاضر عملكرد كتانباف در پيگيري و تكميل پروژه هاي عمراني و طرح هاي زيرساختي رضايت نسبي شورا و عوامل تعيين كننده سياست شهرداري را در پي داشته و معتقدند اگر اعتبارات مورد نياز براي تغيير چهره شهر تامين شود، شايد كسي بهتر از كتانباف نتواند امور شهر و شهرداري را مديريت كند چون به هر حال هر اتفاقي كه بايد با آمدن يك شهردار جديد بيفتد، رخ داده و اگر اهواز شهردار جديدي داشته باشد بايد حركت از نو شروع شود كه در آن صورت بيشتر وقت شهردار به تامين خواست آقايان براي عزل و نصب ها صرف خواهد شد كه آفت مديريت شهري است.

 

غيبت وزراي آموزش و پرورش و علوم در جلسه بررسي مشكلات آموزشي خوزستان

 

وزراي آموزش و پرورش و علوم در جلسه‌اي كه  در مجلس با موضوع مشكلات آموزشي خوزستان بود، غيبت داشتند.

سيد جواد ابطحي عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي درباره مصوبات اين كميسيون گفت: در آن جلسه درباره بحث‌هاي مختلف استان خوزستان از قبيل دانشگاه‌هاي مختلف از جمله پيام نور، فني حرفه‌اي، علوم پزشكي و دانشگاه آزاد بحث شد كه قرار بود وزيران علوم و آموزش و پرورش در اين جلسه حضور داشته باشند. همچنين نواقص طرحي كه كميسيون براي رفع مشكلات به استان خوزستان سفر كرده بود مطرح شد و بنا شد تا اين نواقص برطرف شود كه متاسفانه نه وزير آموزش و پرورش آمد و نه وزير علوم.

عضو كميسيون آموزش، گفت: البته معاون وزير علوم در جلسه حضور داشت و جمع‌بندي‌هايي درباره مشكلات استان خوزستان شد و قرار شد كميسيون هم به حل اين مشكلات كمك كند.

آقايان وقتي به خوزستان سفر مي كنند مدعي هستند كه دولت نگاه ويژه به خوزستان دارد اما وقتي به تهران برگشتند از شركت در جلسه اي مربوط به خوزستان دريغ مي كنند كه جاي تاسف دارد.