دریادلان حماسه آفرین!

۸ سال دفاع مقدّس رویدادهای خاطر انگیز بسیار دارد امّا یکی از خاطره انگیزترین و پرافتخارترین رویدادهای این دوران را باید پیروزی دریادلان نیروی دریائی جمهوری اسلامی ایران در عملیات "مروارید" دانست که در روز ۷ آذر ۱۳۵۹ رخ داد و با تصرّف معجزه آسای دو پایانه نفتی "الامیه" و "البکر" که شاهرگ حیات اقتصادی عراق را در خلیج فارس تشکیل می دادند، قطع کامل دسترسی عراق به خلیج فارس و دریاهای آزاد و حذف نیروی دریائی عراق از صحنۀ جنگ دریائی را موجب شد و مانع استفاده رژیم بعث از این پایگاهها جهت تدارک و اعزام ناوهای جنگی و انجام شرارت بیشتر در این آبراهۀ بین المللی گردید.

محرّک اصلی عراق در جنگ علیه ایران و تجهیز کننده اصلی ارتش عراق برای شرارت در خلیج فارس و ناامن کردن این آبراهه بین المللی قدرتهای استکباری همچون امریکا و کشورهای اروپائی بودند و هدف اصلی آنها نیز این بود که ضمن ضربه زدن به اقتصاد ایران که رابطه تنگاتنگی با امنیت خلیج فارس دارد، بهانه ای برای ورود رسمی به این آبراهۀ مهم، نابودی نظام اسلامی ایران و گسترش مجدّد سلطه براین منطقه نفتی و راهبردی بدست آورند. امّا اقدام دلاورمردان نیروی دریائی در عملیات مروارید که در همان هفته های اوّل جنگ رخ داد، چنان ضربه ای به صدّام و حامیانش وارد کرد که تا پایان جنگ، امکان شرارت برعلیه جمهوری اسلامی ایران توسط آنها از این طریق مسدود شد و در عوض نیروی دریائی جمهوری اسلامی ایران توانست در تمام طول جنگ، ایمنی این آبراهۀ حیاتی را برای هزاران شناور ایرانی و غیرایرانی تأمین سازد، حضور نظامی در خلیج فارس را برای غربیان پرهزینه کند و از بروز مشکلات اقتصادی در کشور جلوگیری نماید.
اگرچه نیروی دریائی جمهوری اسلامی ایران، پس از عملیات مروارید و در طول ۸ سال دوران دفاع مقدّس و نیز پس از جنگ تحمیلی، افتخارات متعدّدی را در کارنامه خود ثبت کرده و به موفقیتهای چشم گیری در زمینه اصلاح و تکمیل ساختار، تربیت نیرو، گسترش حوزه تحت حفاظت و حراست خود در شمال و جنوب کشور و در آبهای بین المللی دست یافته است، امّا عملیات مروارید بدلیل شرایط زمانی و مکانی انجام آن و تأثیر عمیقی که در سرنوشت جنگ و اقتصاد کشور داشته است، هنوز هم بزرگترین عملیاتهای این نیرو از بدو تأسیس آن به حساب می آید و بهمین دلیل نیز روز پایان موفقیت آمیز این عملیات یعنی هفتم آذر ماه بنام "روز نیروی دریائی جمهوری اسلامی ایران" ثبت شده است.
هفتم آذر ، سالگرد عمليّات سرنوشت ساز مرواريد و روز نيروي دريائي جمهوري اسلامي ايران را به حافظان دريادلِ مرزهاي آبي کشور و پاسداران منافع کشورمان در آبهاي آزاد و بين المللي، که با اقتدار توانسته اند پرچم پرافتخار کشور عزیزمان را فراتر از آبهای سرزمینی و پیرامونی به اهتزاز درآورند تبريک مي گوئيم و توفیقات روز افزون آنان را در دفاع از منافع ملّی از پروردگار مسئلت داریم.

 ‌موسوی زاده