سالروز رحلت پیغام دار آخرین، حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع) و فخر ایرانیان امام رضا(ع) را تسلیت می گوییم