شوراي شهر اهواز سرپرست شهرداري را تعيين مي كند

يك عضو شوراي شهر اهواز گفته: شهردار اهواز نيروي نظامي است و طبق قانون مأمور كردن نيروهاي مسلح از جمله سپاه منعي نداشته و وزارت كشور نمي تواند براي اين نيروها تعيين تكليف كند.

اين طور كه حسين حيدري به پيك راوي گفت: شهردار اهواز شاغل سپاه بوده و كارمند وزارت كشور نيست از اين رو فعاليت وي شامل ممنوعيت به كار گيري نيروهاي بازنشسته نمي شود.

به گفته وي:  بازنشسته به كسي گفته مي شود كه حكم بازنشستگي داشته و مستمري بگير يكي از صندوق هاي بازنشستگي كشور باشد. طبق قانون مأمور كردن نيروهاي مسلح از جمله سپاه منعي نداشته و وزارت كشور نمي تواند براي اين نيروها تعيين تكليف كند، ضمنا نيروهاي سپاه زير نظر فرماندهي كل قوا هستند و قانون خاص خود را دارند؛ وزارت كشور بايد تمديد ماموريت شهردار اهواز را از سپاه درخواست كند و تنها سپاه مي تواند در خصوص درخواست تمديد ماموريت اين نيرو به عنوان بازنشسته بودن و يا نبودن، اظهار نظر كند.

حيدري اين را هم گفت كه وظيفه وزارت كشور درخواست تمديد مأموريت شهردار اهواز است و  برخي اعضاي شوراي شهر اهواز در حال پيگيري موضوع از طريق وزارت كشور هستند و تا روشن شدن اين مسئله كتانباف همچنان شهردار اهواز است.

گفتني است، وزارت كشور نامه‌اي مبني بر بازنشسته بودن شهردار اهواز صادر كرده و در اين نامه آمده: بر اساس ماده ۱۲۳ قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و مفاد ماده ۱۰۳ قانون مديريت خدمات كشوري منصور كتانباف شهردار اهواز واجد شرايط بازنشستگي است بنابراين امكان تمديد ماموريت وي ميسر نيست.

اما رييس شوراي شهر اهواز معتقد است شهردار به هر صورت بازنشسته محسوب مي شود و از نظر آنها ماموريت وي در شهرداري به اتمام رسيده است. عبدالزهرا سنواتي حتي خبر داد كه امروز (شنبه) شوراي شهر براي انتخاب سرپرست شهرداري تصميم گيري خواهد كرد و اعضا هر كدام گزينه خود را مطرح خواهند كرد.

وزارت كشور موافق تمديد فعاليت شهردار اهواز نيست

 

مديركل امور شهري و شوراهاي استانداري خوزستان هم گفته: با توجه به استعلام ساليانه قراردادهاي افراد مأمور به خدمت، وزارت كشور اعلام كرده با تمديد سال دوم فعاليت شهردار موافق نيست.

شهاب صديقي در رابطه با حكم وزارت كشور در مورد لغو حكم شهردار اهواز گفت: شهردار اهواز از سازماني به شهرداري مأمور به خدمت شده است و وزارت كشور طي نامه‌اي گفته است كه مأموريت شهردار ديگر قابل تمديد نيست.

وي با اشاره به رونوشت وزارت كشور به شوراي شهر اهواز عنوان كرد: شوراي شهر با توجه به اين رونوشت بايد تصميم بگيرد و مشخص كند كه نسبت به نامه وزارت كشور اعتراض و يا آن را قبول دارد.

صديقي بيان كرد: تا زماني كه شوراي شهر تصميم در مورد شهردار اهواز و يا معرفي جايگزين وي نگرفته باشد آقاي كتانباف شهردار اهواز است و حق امضا دارد.

چرا حواله تهيه قير شهرداري اهواز تا كنون صادر نشده است؟

مديرعامل سازمان عمران شهرداري اهواز در گفت و گو با پيك راوي درباره مشكل قير و تلاش براي تهيه حواله و تامين منابع مورد نياز گفته: قيمت قير در بورس تعيين مي شود و ارتباط مستقيمي با نوسانات دلار دارد و در شرايط اقتصادي فعلي، تمامي شهرداري ها براي تهيه قير با مشكل مواجه هستند.

عباس دغاغله با بيان اينكه قيمت قير از هر تن ۷۰۰ هزار تومان به حدود ۵ ميليون تومان رسيده است، بيان كرد: قيمت قير در بورس تعيين مي شود و ارتباط مستقيمي با نوسانات دلار دارد و در شرايط اقتصادي فعلي، تمامي شهرداري ها از جمله شهرداري اهواز براي تهيه قير با مشكل مواجه هستند.

به گفته وي: شهردار اهواز تأكيد دارد از هر طريقي براي تهيه قير تأمين منابع صورت گيرد و در اين خصوص نيز رايزني هايي صورت گرفته است.

دغاغله گفت: شركت ملي نفت مواد اوليه تهيه قير را در اختيار پالايشگاه قرار مي دهد كه ظاهرا اين مواد در اختيار پالايشگاه آبادان قرار داده نشده است استاندار خوزستان رايزني هايي با وزارت نفت داشته تا اين مشكل رفع شود و حواله ۲ هزار تني قير در اختيار شهرداري اهواز قرار گيرد اما تاكنون نتيجه اي حاصل نشده است.

مديرعامل سازمان عمران شهرداري اهواز اذعان كرد: هزينه تهيه قير ابتدا پيش پرداخت شده و بعد از آن مبلغ مورد نظر بايد به صورت نقد پرداخت شود.

وي ادامه داد: بهترين و با كيفيت ترين قير در مجتمع هاي پالايشگاهي پاسارگاد توليد مي شود و نزديك ترين پالايشگاه زير مجموعه اين مجتمع پالايشگاه آبادان است؛ شهرداري مي تواند قير را از هر پالايشگاهي تهيه كند اما هزينه حمل و نقل نيز مدنظر قرار مي گيرد از اين رو قير مورد نياز شهرداري اهواز از پالايشگاه آبادان تهيه مي شود اما به دليل اختلاف به وجود آمده بين پالايشگاه با دفتر  مركزي فروش تهران اين حواله هنوز تهيه نشده است.

مديرعامل سازمان عمران شهرداري اهواز تأكيد كرد: شهرداري اهواز به صورت جدي تهيه قير را در دستور كار خود قرار داده تا حداقل روند لكه گيري هاي آسفالت سطح شهر متوقف نشود اما تأمين قير به ميزان زياد براي آسفالت خيابان ها در شرايط اقتصادي فعلي بسيار مشكل است.