شوراي شهر درگير اختلاف نظر كتانباف منطقي و مطيع قانون

تعيين تكليف شهردار اهواز با توجه به اجرايي شدن قانون منع بكارگيري بازنشستگان، با اما و اگرهايي مواجه شده كه البته اعضاي شوراي شهر عليرغم شعار وحدت دچار دو دستگي هستند و به قرار اطلاع شش نفر از اعضا موافق ماندن كتانباف (در صورتي كه از نظر قانوني امكان پذير باشد) و۶ عضو مخالفند. قرار بود ‌پنجاه و هفتمين جلسه شوراي اسلامي كلانشهر اهواز با دستور كار انتخاب سرپرست شهرداري اهواز روزشنبه تشكيل جلسه دهد كه به پيشنهاد اكثريت اعضاي شوراي شهر و باتوجه به اختلاف نظر اعضا  ‌جلسه لغو و به روز دوشنبه (امروز) موكول شد.

هفته گذشته نامه‌اي از وزارت كشور مبني بر بازنشستگي كتانباف به شوراي شهر اهواز ارسال شد كه بر طبق اين نامه اعضاي شوراي شهر اهواز بايد هرچه سريع‌تر براي انتخاب سرپرست شهرداري و يا شهردار اقدام كنند.  ‌

اختلاف نظر اعضا علت لغو جلسه بود

محمدرضا ايزدي در اين مورد گفته: شنبه شب گذشته تا نيمه‌هاي شب اعضاي شوراي شهر اهواز جلسه‌اي براي تعيين سرپرست شهرداري برگزار كردند كه به دليل بحث‌هاي جانبي كه پيش آمد اين موضوع كنار گذاشته شد.

به گفته وي: برخي از اعضاي شوراي شهر اعتقاد داشتند بحث بازنشستگي كتانباف صحيح نيست و وزارت كشور بايد در خصوص بازنشستگي شهردار اهواز استعلام كند، برخي از اعضا هم معتقد بودند بايد به نامه وزارت كشور استناد كرد و براي شهرداري اهواز سرپرست تعيين كنيم.

وي گفت: چند نفر از اعضا هم معتقد بودند با توجه به اينكه ۳۶ سال از سابقه خدمت كتانباف گذشته است اگر نهادي كه كتانباف به استخدام آن درآمده هم ادامه كار شهردار اهواز را تمديد كند كتانباف بايد در همان جا خدمت كند، لذا قرار بر اين شد مجدداً استعلام در خصوص بازنشستگي كتانباف صورت بگيرد و تصميم براي انتخاب سرپرست يا ادامه كار با كتانباف منوط به جواب استعلام باشد.  ‌

اگر جواب استعلام برسد، سرپرست شهرداري تعيين مي شود

مهران باباپور عضو ديگر شورا گفته: در نامه ارسالي از سوي وزارت كشور ابهام وجود دارد چون از طريق استانداري به شورا ابلاغ نشده است و همچنين در نامه وزارت كشور به صراحت بازنشستگي شهردار اهواز اعلام نشده است و كتانباف هم معتقد است كه بازنشسته نيست بنابراين قصد داريم از مرجع استخدامي  و استانداري خوزستان استعلام بگيريم كه شبهه‌اي وجود نداشته باشد و تصميم نهايي توسط شورا گرفته شود.

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر اهوازاين را هم گفت كه اگر نامه بازنشستگي و استعلام مشخص شد دستور كار روز دوشنبه در همين راستا است و اگر مشخص نشد دستور كارهاي عادي شورا را خواهيم داشت و در هر صورت اگر كتانباف بازنشسته شد، باتوجه به اينكه درحال حاضر زمان كافي براي انتخاب شهردار وجود ندارد يك نفر را براي سرپرست شهرداري اهواز انتخاب مي‌كنيم. فردي كه توانايي و ظرفيت اداره شهرداري كلانشهر اهواز را در زمان بحران داشته باشد.

البته مازيار جهانبخشي عضو شوراي شهر معتقد است: تا زماني كه وضعيت آقاي كتانباف شهردار فعلي اهواز، مشخص نشود، نمي‌توانيم درخصوص گزينه‌هاي شورا براي شهرداري اهواز صحبت كنيم.

كتانباف نامه وزارت كشور را قانوني مي داند

و اما در اين ميان نظر آقاي كتانباف خط بطلان بر همه اما و اگرها كشيده و مثل هميشه منطقي و تابع قانون برخورد كرده است. وي درخصوص نامه وزارت كشور مبني بر بازنشسته بودنش گفته نامه وزارت كشور قانوني است.

وي در خصوص استعلام بازنشستگي او از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هم سوال كرده: چه كسي از سپاه پاسداران در خصوص اين موضوع استعلام كرده است؟

شهردار اهواز در خصوص انتخاب سرپرست شهرداري اهواز و رفتن وي از شهرداري گفت: تا زماني كه تشخيص داده شود در شهرداري اهواز خواهم ماند.

نامه وزارت كشور ابهام دارد

موضوع اين است كه وزارت كشور هم صراحتا حكم به بازنشستگي كتانباف نداده و اعلام نموده كه چون سي سال سابقه خدمت دارد واجد شرايط بازنشستگي است و تمديد غيرممكن است اما يك نظر هم اين است كه وزارت كشور نمي تواند براي سپاه (كه كتانباف نيروي آنجاست) تعيين تكليف كند و مقررات سپاه حاكم است. اگر ملاك مقررات سپاه باشد نمي توان روي بازنشستگي كتانباف پافشاري كرد و شورا چنانچه اصرار به كنار گذاشتن وي دارد ملاك بركناري طبق مقررات استيضاح يا استعفا يا محكوميت كيفري است كه در حال حاضر هيچ كدام مطرح نيست هرچند كتانباف به صراحت گفته تابع قانون است و تا هر زماني كه تشخيص داده شود در شهرداري خواهد ماند.

شورا به يك انتخاب سالم و مجرب بينديشد

آنچه در چنين وضعيتي بايد مد نظر باشد اين است كه اگر مقرر شد سرپرست شهرداري يا شهردار جديد انتخاب شود اين كار بايد با پرهيز از دسته و گروه بندي باشد و فقط به انتخاب يك نيروي متخصص باتجربه و پاكدست فكر كنند چون اهواز در گذشته چوب ندانم كاري هاي ناشي از انتخاب فرد غير موجه براي شهرداري را خورده است.