عقب‌نشيني امريكا از تحريم‌ها ۸ كشور از تحريم‌نفتي آمريكا عليه ايران معاف مي شوند

خبرگزاري بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد كه دولت آمريكا تصميم به مستثني كردن هشت كشور از تحريم‌هاي نفتي عليه ايران گرفته است.

 ‌به گزارش ايرنا، ژاپن، هند، كره‌جنوبي و چين در ميان اين كشورها هستند. از چهار كشور ديگر در اين گزارش اسم برده نشده است.

منابع آگاه در دولت آمريكا به بلومبرگ گفته‌اند كه كاخ سفيد با وجود تلاش براي قطع درآمدهاي نفتي ايران، ناچار به صدور اين معافيت‌ها براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها در بازار جهاني شده است.

به گفته اين رسانه، با وجود تصميم آمريكا براي مستثني كردن چين از تحريم‌ها، دو كشور تاكنون نتوانسته اند در گفت وگو ها به نقطه تفاهمي با يكديگر دست يابند.

بلومبرگ در همين ارتباط به نقل از يك منبع دولتي ديگر نوشته كه واشنگتن با وجود صدور معافيت، خواستار كاهش واردات نفت ايران از سوي همه كشورهاي ياد شده است؛ موضوعي كه با مخالفت شركاي تجاري مهم تهران مواجه شد.

انتظار مي‌رود فهرست كشورهاي معاف از تحريم‌هاي نفتي عليه ايران روز دوشنبه اعلام شود.

كارشناسان پيش از اين درخصوص پيامدهاي گزاف كاهش صادرات نفت ايران بر بازار جهاني نفت هشدار داده بودند.

خبرگزاري رويترز پيش تر به نقل از اسناد داخلي سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) خبر داده بود كه اعضاي اين نهاد و متحدانش در افزايش سطح توليد به ميزان مورد انتظار ناكام بوده‌اند.

آژانس بين‌المللي انرژي نيز در همين پيوند، در گزارش ماه گذشته خود هشدار داده بود كه ظرفيت توليد مازاد نفت جهان به دو درصد سطح تقاضا رسيده و كشورها، ديگر تواني براي افزايش توليد ندارند.

تحريم نفت ايران به تضعيف دلار منجر مي‌شود

بر همين مبنا بديهي است كه هر گونه كاهش صادرات، شوكي بر قيمت تمام شده براي هر بشكه نفت باشد.

كارشناسان و ناظران منطقه‌اي و بين‌المللي تأكيد دارند كه آمريكا هرگز قادر نيست خريد نفت از ايران را با اعمال تحريم‌ها به صفر برساند.

با وجود اينكه پيش تر چشم اميد مقام هاي كاخ سفيد به افزايش سطح توليد عربستان سعودي بود، وزير نفت اين كشور چندي پيش اذعان داشت كه رياض هم نمي‌تواند با افزايش صادرات خود مانع افزايش بهاي نفت در بازار جهاني شود.

از سوي ديگر اتحاديه اروپا براي مقابله با تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا اعلام كرده كه بزودي ساز وكار جامعي براي ادامه تجارت شركت‌هاي خارجي با تهران و همچنين فروش نفت ايران ارائه مي‌كند.

در اين چارچوب، بسياري از ناظران سياسي و تحليلگران اقتصادي بر اين باورند كه تحريم نفت ايران در بلندمدت همراه با افزايش بهاي نفت، به تضعيف دلار در سطح بين‌المللي منجر شده و محكوم به شكست است.