معاون ميراث فرهنگي خوزستان: خروجي گردشگري دزفول متناسب با ظرفيت هاي اين شهرستان نيست

معاون گردشگري ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خوزستان با اشاره به ظرفيت هاي گردشگري شهرستان دزفول گفت: خروجي گردشگري اين شهرستان متناسب با ظرفيت هاي آن نيست.

به گزارش ايرنا، پيمان نبهاني در نشست بررسي مشكلات آژانس هاي مسافرتي دزفول افزود: دزفول ظرفيت هاي فراواني در حوزه گردشگري طبيعي، مذهبي و آداب دارد و مي تواند با توجه به شرايط راهبردي خود به قطب گردشگري منطقه تبديل شود.

معاون گردشگري ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خوزستان درخصوص نظارت شديد اماكن بر تورهاي گردشگري نيز گفت: اين نظارت ها در راستاي اجراي احكام قانون اسلام است.وي افزود: هر آژانس قبل از برگزاري تور ملزم به اعلام نحوه برگزاري به ميراث فرهنگي است تا ضمن برقراري امنيت نحوه خدمات و نرخ ها بررسي شوند.

تورهاي طبيعت گردي شمال خوزستان استانداردها را رعايت كنند

رئيس اتحاديه صنفي دفاتر مسافرتي خوزستان نيز ضمن تاكيد بر استانداردسازي تورها گفت: به دنبال اين هستيم كه بيشتر از ظرفيت هاي گردشگري دزفول استفاده شود.

مهدي زاده دباغ مدير يكي از آژانس هاي گردشگري نيز گفت: مشكلات زيادي در وضعيت اقتصادي كنوني براي مديران آژانس ها ايجاد شده و كاغذبازي هاي اداري نيز بر اين مشكلات افزوده است.وي ارزان فروشي تورهاي گردشگري را يكي ديگر از معضلات اين آژانس ها برشمرد و افزود: كليت گردشگري خوزستان بويژه دزفول بدليل فقدان آموزش ضربه خورده درحالي كه آموزش گردشگري پايه واساس اين حوزه است.

 دفاتر آژانس هاي مسافرتي در حال ورشكستگي هستند

زاده دباغ با بيان اينكه دفاتر آژانس هاي مسافرتي در حال ورشكستگي هستند، گفت: بيشترين تورهايي كه در دزفول برگزار مي شوند تور طبيعي هستند ولي نبود تور ليدر اكوتوريست يكي از كمبودهاي اين حوزه و بايد دوره هاي آموزشي در اين خصوص برگزار شود.

وي ضمن انتقاد از برگزار نشدن كميته گردشگري در فرمانداري خواستار تفويض اختيار به ميراث فرهنگي شهرستان ها شد.علي شادمهر يكي ديگر از مديران آژانس هاي مسافرتي نيز گفت: متاسفانه درگيري بين همكاران در حوزه گردشگري به يك تفريح تبديل شده است در حالي كه در اقتصاد كنوني خدمات بيشترين ضربه را متحمل مي شوند.وي درخصوص پايين بودن نرخ برخي تورها نيز اظهار داشت: امكان برگزاري تور ارزان قيمت با حذف برخي خدمات فراهم مي شود.

پليس فتا با تورهاي غيرمجاز برخورد مي كند

 قاضي كارشناس گردشگري ميراث فرهنگي خوزستان نيز گفت: نشستي درخصوص تورهاي غيرمجاز با حضور مسئولان استاني برگزار و دستور قضايي براي هماهنگي امور صادر شد.

وي افزود: پليس فتا نيز در فضاي مجازي افرادي را كه اقدام به برگزاري تور غيرمجاز مي كنند شناسايي مي كند.اين مدير آژانس مسافرتي گفت: پيش از اين مجوزها براساس نيازسنجي مناطق انجام مي شد ولي از سال ۹۳ اين اختيار از استان گرفته شد و اكنون از طريق سامانه انجام مي شود.قاضي افزود: قرار است برنامه هاي آموزشي بصورت هفتگي در استان برگزار شوند.

مهدي چناري كارشناس گردشگري ميراث فرهنگي دزفول نيز گفت: كميته اي بنام كميته گردشگري ورزشي در اداره ورزش و جوانان دزفول تشكيل شده كه موارد را به صورت عمومي اطلاع رساني مي كند.وي افزود: نشست هاي توجيهي در اين خصوص برگزار شده ولي باز هم بر برگزاري تور اصرار دارند.