نمايش خشم انقلابي ملت عليه استعمار نمايش خشم انقلابي ملت عليه استعمار

راهپيمايي با شكوه ۱۳ آبان روز يكشنبه همزمان با سراسر كشور و با حضور جمع زيادي از مردم و دانش آموزان در شهرها و مناطق مختلف استان خوزستان برگزار شد كه نمايشي از خشم ملت عليه استكبار بود.

به گزارش ايرنا، اين راهپيمايي در ميدان شهداي اهواز با شعار مرگ بر آمريكا آغاز شد و  تا حسينيه اعظم اين شهر ادامه داشت.

راهپيمايان در اين راهپيمايي پلاكاردها و پارچه نوشته هايي با خود حمل كردند كه بر روي آن شعارهاي ضد استكباري نوشته شده بود و نيز انزجار خود را نسبت به جنايات آمريكا و اسرائيل به جهانيان نشان مي دادند.در روز ۱۳ آبان سه اتفاق بسيار مهم در تاريخ ايران ثبت شده است كه همواره روحيه ضد استكباري مردم ايران را به جهانيان ثابت كرده است.

در روز ۱۳ آبان سال ۴۳، مأموران رژيم شاه، حضرت امام خميني(ره) را در قم دستگير و به دستور آمريكا، به تركيه تبعيد كردند.

همچنين در روز ۱۳ آبان سال ۵۷، دانش آموزان تهراني در اعتراض به دخالت هاي آمريكا در ايران، راهپيمايي كردند كه مورد حمله رژيم شاه قرار گرفتند و آن ها را به خاك و خون كشيد.

در روز ۱۳ آبان سال ۵۸، دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، لانه ي جاسوسي آمريكا را در تهران تسخير كردند و جاسوسان آمريكايي را به گروگان گرفتند.