پدافند غیرعامل عامل افزایش ضریب مصون سازی کشور

پدافند غیرعامل یا دفاع غیرمستقیم در یک کشور به مجموعه اقدامات غیرمسلحانه ای گفته می شود که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملّی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن شده، از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حسّاس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری کرده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن می رساند .

در حالیکه در پدافند عامل یا دفاع مستقیم، تنها نیروهای نظامی مسئولیت برعهده دارند، در پدافند غیرعامل تمام نهادها، نیروها، سازمان‌ها، صنایع و حتی مردم عادی می‌توانند و باید نقش آفرین بوده و از سرمایه های شخصی و ملّی خود در برابر تهدیدات دشمنان دفاع کنند. درست همانند اقداماتی که هرکس برای حفاظت از خانه و اموال و امنیت خود و خانواده انجام می دهد، هدف از دفاع غیرمستقیم این است که در شرایط بحران و تجاوز خارجی فعالیتهای زیربنایی کشور ادامه یابد، نیازهای حیاتی تأمین شود، خدمت رسانی عمومی انجام گیرد، ادارۀ کشور به سهولت انجام شود، بنیۀ دفاعی کشور حفظ گردد و آسیب پذیری تجهیزات و اماکن حیاتی کشور کاهش یابد. بدین منظور در آبان ۱۳۸۲ فرمان تشکیل کمیته دائمی پدافند غیرعامل از سوی مقام معظّم رهبری صادر شد و درسال ۱۳۹۰، روز و هفته پدافند غیرعامل در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران ثبت گردید. هفته پدافند غیر عامل، که امسال با شعار" پدافند غیرعامل؛ افزایش بازدارندگی در سایۀ حماسۀ حسینی" از ۸ تا ۱۴ آبان برگزار می شود، فرصت مغتنمی است تا دستگاه های اجرائی، فرهنگی و رسانه های جمعی، با آگاه سازی عمومی، ضریب مصون سازی کشور را افزایش دهند.
اهمیت پدافند غیرعامل در آن است که به حفظ و بقای با ارزشترین سرمایه های کشور یعنی نیروی انسانی کمک می کند، همه مردم به سادگی می توانند در این زمینه آموزش دیده و در این امر نقش فعّال داشته باشند، هزینه بسیار کمتری را بر بودجه کشور تحمیل می کند، مراکز حیاتی کشور را حفظ و امکان مقابله با بحران یا حنگ را میسّر می سازد، در حفظ و بالا بردن روحیه مردم و مدافعین کشور بسیار مؤثّر است و در مقایسه با پدافند عامل، کم هزینه تر بوده و در تأمین اقلام مورد نیاز آن، بدلیل فراهم بودن امکان تأمین در داخل کشور، وابستگی کمتری به کشورهای دیگر بوجود می آورد  و…….
با توجّه به اهمیت، تنوّع، گستردگی و تغییر شکل دائمی تهدیدات دشمنان و نقش مؤثّری که همه مردم می توانند در پدافند غیرعامل و پایداری ملّی داشته باشند، لازم است که سازمان پدافند غیرعامل که امروز متولّی این امر مهم و حیاتی در کشور بوده و در کار خود از توفیقات قابل قبولی برخوردار است، موضوع معرّفی پدافند غیرعامل و یادآوری اهمیت نقش مردم  را در اولویت قرار دهد و با استفاده از تجارب ذیقینت ۴۰ سالۀ مقاومت ملّت ایران در برابر مستکبران، بر گسترش فرهنگ پایداری ملّی بیافزاید. انشاءا… .

موسوی زاده