۱۳ آبان جلوه ای درخشان از اربعین ظلم ستیز!

فردا ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار است و ملّت دشمن شناس ایران پیشاپیش سایر ملّتهای آزاده جهان این روز را گرامی داشته و آمادگی خود را برای وارد آوردن ضربه های نابود کننده به استکبار و فراهم کردن زمینۀ برپائی حکومت عدل جهانی اعلام می کند.

زادگاه استكبار و استعمار جدید اروپاست و اگر چه مردم بریده از معنویت بعضی از كشورهای این قاره، هنوز خوی استكباری را ترك نكرده اند، اما تكامل! این روحیه ضدبشری در ایالات متحده رخ داد و امروزه خاستگاه اصلی استكبار امریكا یا همان شیطان بزرگ است كه در قالب دولت و نهادهای جهانی، استكبار اقتصادی، سیاسی، نظامی، علمی و فرهنگی را شكل می دهد و برخی دولتهای اروپائی نیز به عنوان دنباله رو و تقویت کننده و جیره خوار این میراث خوار استعمار عمل می کنند. خوی استکباری شیطان بزرگ بخصوص بعد از فروپاشی شوروی تشدید شد و با انتخاب شعار "قرن ۲۱ قرن امریکا" همۀ امکانات خود را برای بلعیدن جهان در این قرن آماده کرد و در قدم اوّل با راه اندازی نمایش ساختگی ۱۱ سپتامبر بوسیلۀ مزدوران سعودی خود، بهانه ای برای حضور نظامی و یکه تازی در جهان فراهم آورد.  

امریكا علاوه بر آن، با كمك موسسه‌های مالی بین‌المللی، در قالب جهانی‌سازی و به وسیله غولهای اقتصادی، از طریق سرمایه‌گذاری و دخالت در اقتصاد كشورها، سیطره اقتصادی خود را بر جهان گسترش می دهد، و با تهدید و تحریك و ایجاد آشوب و جنگ‌افروزی، بازار اسلحه تولید می كند تا به بهای نابودی، فقر و رنج ملتها به رونق اقتصادی دست یابد.   شیطان برگ با دسیسه‌چینی و فتنه‌انگیزی در كشورهای جهان حكومتهای مستقل را سرنگون و نیروهای ضدمردمی وابسته به خود را تقویت می كند و برای پیشبرد مقاصد سوء سیاسی خود به هر عمل غیراخلاقی و غیرانسانی دست می زند.   شواهد زیادی وجود دارد كه نشان می دهد حتی موسسات و بنیادهای علمی و فرهنگی و خیریه ای و كمك‌رسانی امریكا كه از سال ۱۹۴۵ تاكنون در بسیاری از كشورهای جهان سوم و فقیر فعالیت داشته اند، جز در جهت تخریب اخلاقی، هویت‌زدائی، دزدیدن منابع انسانی و میراث فرهنگی، جاسوسی و ایجاد فرهنگ سلطه‌پذیری و كشف راههای جدید سلطه‌گری عمل نكرده اند.   روحیه استكباری چنان در ذات این حكومت شیطانی سرشته است، كه حتی عواملی همچون مقاومت و ابراز تنفر گسترده ملتها و نهادهای مردمی، شكستهای نظامی و بحرانهای اقتصادی هم تاكنون نتوانسته است این سرشت شیطانی را تغییر دهد؛ لذا ملل آزاده عالم و در رأس آنها ملّت سرافراز و هوشیار ایران، از مبارزه عملی، زبانی و قلبی با این جرثومه فساد و ناامنی در جهان دست نخواهند كشید و همچنانکه در راهپیمائی عظیم اربعین و مانند آن نشان داده اند در هر فرصتی آمادگی خود را برای مقابله با استكبار به شیوه‌های گوناگون ابراز خواهند كرد و بطریق اولی روز ۱۳ آبان امسال را نیز در اعلام انزجار به نظام جهانی سلطه، به جلوه ای درخشان از راهپیمائی اربعین تبدیل خواهد کرد. انشاءا… .

موسوی زاده