استاندار هر چند دير حرف زد اما خوب آمد!

آن قدر كم كاري در مديريت هاي استان بالا گرفت كه سرانجام دكتر شريعتي كه به صبوري و انعطاف مشهور است، صدايش درآمد و تشخيص داد به اندازه كافي به مديران دستگاهها فرصت داده كه از جلد سنتي خارج و به روز شوند اما اتفاقي رخ نداده است.

قضيه مربوط به نشست جذب و سرمايه گذاري است كه ضمن آن استاندار نسبت به گزارش هاي مديران واكنش نشان داد و علنا گفت گزارش خوب نبود و شما كارهاي روتين را انجام مي دهيد و كارهاي مربوط به توسعه استان را درك نكرده ايد و به روز نيستيد.

 شايد اگر چنين برخوردي چند ماه پس از ورود دكتر شريعتي به استان شده بود، مديراني كه نمي توانند به روز باشند، تغيير رويه مي دادند يا فكري به حال خودشان مي كردند.

 شايد اگر استاندار اين همه در برابر خواست هاي نمايندگان براي انتصاب ها انعطاف نشان نمي دادند امروز مديران كارآمدي داشتيم كه به روز بودند و بالاخره اگر مثل استانداران قبلي وقتي مدير دستگاهي به جلسات نمي آمد، نماينده  او را راه نمي دادند (چون تصميم گير نيست)، امروز حضور نيافتن مديران در جلسات از گلايه هاي استاندار نبود و خيلي اما واگرهاي ديگر كه اگر به موقع رعايت مي شد، امروز وضع استان اين نبود كه با يك بارندگي، كلانشهر اهواز فلج شود و مردم از بي آبي يا نبود آب با كيفيت اين همه عذاب بكشند.

دكتر شريعتي بايد قبول كند كه نظارت بر عملكرد دستگاهها ضعيف است و بايد ديد آيا اداره كل بازرسي استانداري قوي نيست و احاطه كامل بر امور دستگاهها ندارد يا ايشان به گزارشهايي كه بازرسي ارائه مي كند، توجه كافي ندارد، چرا كه بازرسي استانداري مي تواند در انعكاس قوت و ضعف دستگاهها نقش تعيين كننده  داشته باشد.

شك نيست مصائبي كه براي مردم پيش مي آيد مولود عملكرد دستگاهها و مديريت هاست اما هر اتفاقي كه مي افتد، آب از آب تكان نمي خورد، نه مديري از مردم عذر خواهي مي كند، نه وقتي ضعف يك مدير مشخص شد، با او برخورد مي شود و اين رويه يعني استمرار ناكارآمدي ها.  ‌

 ‌به هر حال انتقاد استاندار از ضعف مديريت هاي استان هر چند دير عنوان شد اما باز هم آن را به فال نيك مي گيريم به شرطي كه جدي باشد و در عمل نشان داده شود كه هشدار جدي است و اين تو بميري از آن تو بميري ها نيست.

 

بازنشستگاني كه به ميز چسبيده اند و آنها كه اصرار به رفتن دارند

 

عرض شود  كه بازنشستگاني كه بايد طبق قانون بروند دو دسته اند: يكي  آنها كه مثل چسب چوب به ميز چسبيده اند و به هيچ قيمتي حاضر به جدا شدن از آن نيستند.دسته ديگر آنها كه براي خود شخصيت و احترام قائلند و مايل نيستند خود را تحميل كنند و اصرار به رفتن دارند اما اعتماد مديريت مربوطه و معضل پيدا كردن جايگزين، مانع از رفتن آنها  مي شود.

به طور مثال آقاي علي عماد مشاور ارشد و مديركل حوزه استاندار بعد از ابلاغ قانون منع بكار گيري بازنشستگان به استاندار اعلام كرد كه چهارم آذر سي و پنج سال خدمت او به سرمي رسد  و حاضر نيست يك روز بيشتر در سمت فعلي باقي بماند، اما استاندار با اميد به اينكه ممكن است قانون شامل عماد نشود اصرار به ماندن او داشته.

آقاي عماد هم چند روز پيش شخصا حكم به رفتن خودش داد و يازده روز در محل كار حاضر نشد تا دكتر شريعتي فكري بكند كه نكرد و مجددا از ايشان خواست تا تعيين جانشين بيايد كه كارها نخوابند. اين رويه آقاي عماد مي تواند الگويي براي ساير بازنشستگان شاغل كه بايد بروند، باشد. تنهايي استاندار و مشكل اعتماد كردنش به هر كس را هم درك مي كنيم و دعامي كنيم، هر چه زودتر نيرويي مطمئن سوار بر اسب سفيد به استانداري برسد و مشكل عماد را هم حل كند.

 

 وضعيت برق فرودگاه بين المللي اهواز بحراني است

مدير عامل شركت توزيع نيروي برق اهواز وضعيت برق فرودگاه بين المللي اهواز را بحراني و خطرناك اعلام كرده كه هنوز هيچ اقدامي براي رفع اين مشكلات صورت نگرفته است.

به گفته حسن كريمي سيستم برق فرودگاه اهواز به صورت جزيره اي و يك خطي است براي همين اگر برق اين فرودگاه قطع شود ديگر كسي قادر به برق رساني به آن نيست كه با توجه به موقعيت مهم فرودگاه مي تواند مشكل ساز شود.

وي اين را هم گفت: فرودگاه اهواز در حال حاضر نياز به ۲ دستگاه ترانس برق دارد كه هزينه آنها سه ميليارد ريال است و به نظر نمي رسد هزينه بالايي باشد.(همين بحران را كم داشتيم)

حذف شبكه هاي مسي علاج سرقت سيم هاست

مدير عامل شركت توزيع نيروي برق اهواز  با اشاره به وضعيت سرقت كابل هاي برق عنوان كرده: بايد شبكه سيمهاي مسي از سيستم برق اهواز به طور كامل حذف شود.

به گفته وي: در شهرهايي مثل شيراز و مشهد هيچ گونه سرقتي وجود ندارد چراكه كل شبكه مسي جمع آوري شده است ولي ما همچنان از شبكه مسي استفاده مي كنيم.