رئیس اداره پارک ملی دز: مهاجرت پرندگان به میکروتالاب های منطقه پارک ملی دز آغاز شد

دزفول- رئیس اداره پارک ملی دز گفت: مهاجرت پرندگان از نقاط مختلف به میکروتالاب های منطقه پارک ملی دز آغاز شده است.

رضا قپانچی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به بارش های مطلوب پاییزی و شرایط فراهم آمده در خصوص زیستگاه های موجود در منطقه پارک ملی دز به ویژه آبگیری میکروتالاب های حساس و مهم منطقه شامل تالاب میاندرود، خوزینه باقر و یعقوب بسیاری از پرندگان مهاجر و زمستان گذر، آبزی و کنار آبزی به این منطقه مهاجرت کرده اند.

وی با بیان اینکه جمعیت پرندگان مهاجر به این منطقه نسبت به سال گذشته افزایش داشته، افزود: تالاب های پارک ملی دز، زیستگاه زمستانی پرندگانی است که همه ساله از نقاط سردسیر کشور و سایر نقاط جهان به این مناطق مهاجرت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز رویشگاه جنگلی نیمه گرمسیری حاشیه رودخانه دز از جمله زیستگاه های ارزشمند پرندگان بوده که دارای میکروتالابهای منحصر به فرد و زیستگاه غنی انواع آبزیان و پرندگان است.

این پارک ملی همچنین زیستگاه گونه های مختلف جانوری به ویژه گوزن زرد ایرانی است که در ۱۵۰ کیلومتر از مسیر رودخانه دز امتداد دارد و از آن به عنوان تنها باقی مانده جنگل های گرمسیری جهان نام برده می شود.