شريعتي قصد رفتن از استان را ندارد

اخيرا در فضاي مجازي مطالبي در ارتباط با تغيير و تحولاتي در استانداري خوزستان، از جمله جابجايي دكتر شريعتي مطرح شده است.

راوي موضوع را با يك منبع آگاه در استانداري در ميان گذاشت تا به صحت و سقم مطلب پي ببرد. در اين خصوص گفته شد مدتي پيش، دكتر شريعتي اظهار تمايل كرد كه جابه جا شود كه استانهاي خراسان رضوي و فارس به وي پيشنهاد شد اما ايشان قبول نكرند و گفتند اگر قرار باشد در خارج از تهران خدمت كند، استان خوزستان را ترجيح مي دهد و همچنان با انگيزه بالا به كار خود در استان ادامه مي دهد.

در خصوص چند روز غيبت استاندار در استان هم گفته شد ايشان همه ساله به مشهد مقدس مشرف مي شوند و امسال هم به مدت سه روز به زيارت رفتند و شنبه شب برگشتند.

مدتي است خادمي خبرخوشي براي هم استاني هايش ندارد

در خبرها بود كه احداث خط آهن شيراز – بوشهر با پيگيري هاي مقامات استاني، از ركود خارج و بار ديگر با رويكرد ۱۰۰ درصدي فعال شد. سرپرست معاونت ساخت و ساز راه آهن شركت ساخت هم از اختصاص ۹۰ ميليارد تومان اعتبار جديد نقدي و ۲۳ ميليارد تومان اسناد خزانه به احداث راه آهن شيراز- بوشهر خبر داد.

خيرا…خادمي مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور در حاشيه بازديد از خط آهن شيراز- بوشهر- عسلويه ميزان پيشرفت فيزيكي خط را پنجاه درصد اعلام كرد.

خادمي كه خوزستاني است و ارتقاء خود را بايد مديون دوران خدمتش در اين استان بداند، مدتي است براي هم استاني هاي خود خبري در باره توسعه راههاي استان ندارد در حاليكه انتظار اين است كه ايشان مثل استانهايي كه حضور نيروهايشان در مقامهاي بالاي كشوري وزارتخانه ها  مايه خير و بركت براي آنهاست، نيم نگاهي به استان خود داشته باشد.

ناگفته پيداست استان خوزستان با توجه به وجود بنادر مهم و ظرفيت بالاي حمل و نقل در جابجايي كالا نيازمند توجه در توسعه ريلي و خطوط ترانزيتي است، ضمن اينكه مي توان از منابع ذينفع در استان مانند شركت نفت و پتروشيمي ها هم بهره برد.

سلطان مرغ كيست؟

سكه و طلا كه اوج گرفت، بعد معلوم شد اينها سلطان داشته اند كه دستگير شدند و به مجازات رسيدند. قير هم كه كمبود پيدا كرد اعلام كردند ماجرا زير سر سلطان قير بوده كه او را هم گرفتند و آن آخر عاقبت شوم را پيدا كرد.

حالا قيمت مرغ پرواز كرده و هر روز هم بالاتر مي رود و با آنكه ارتباطي با دلار و طلا و قير ندارد كسي جلودار افزايش قيمت آن نيست و اينطور به نظر مي رسد كه اينجا هم بايد پاي يك سلطان بنام سلطان  مرغ در كار باشد كه هنوز يا به دام نيفتاده يا صلاح نيست افشا شود.

البته باورمان نمي شود كه سازمان هاي مدعي نظارت و كنترل بر بازار از انجام اين مهم يعني كشف سلطان مرغ عاجز باشند و بايد ديد چرا در اين مورد، با آنكه بحث يكي از كالاهاي اساسي مطرح است، كوتاه مي آيند.

گوشت قرمز هم قيمت مهار نشدني پيدا كرده وكلا از دسترس طبقه متوسط و پايين تر خارج و در رديف كالاهاي لوكس و گران قيمت قرار گرفته است.  ‌

 مسئولان مربوطه هم خيلي راحت مي گويند دليل آن قاچاق دام زنده است و جلوگيري از قاچاق هم ممكن نيست چون داراي مرزهاي گسترده اي هستيم.

اگر اين استدلال درست باشد با اين گستردگي خيلي موارد ديگر هم  به آسانيقاچاق مي شود كه نمي تواند دليل قانع كننده اي باشد. شايد هم بايد دنبال سلطان گوسفند هم به گردند و با به دام انداختن او، <دام ها> را آزاد كنند تا قاچاق نشود. نمايندگان مردم هم كه بايد زبان موكلين خود باشند و از حقوق آنها دفاع كنند، ظاهرا  با توجه به اينكه شخصا خريدي از بازار ندارند از قيمت ها بي خبرند يا خبر دارند ولي كارهاي مهمتري دارند و وقتشان را با ارزش تر از آن مي دانند كه به كيفيت خورد و خوراك مردم و گراني ها بپردازند.

 

مردم نان <سمي> مي خورند

 

وقتي قميت نان افزايش پيدا مي كند، قبل از ابلاغ به نانوايي ها (مثل بقيه موارد) نانواها كارخود را مي كنند و باقيمت جديد نان عرضه مي كنند، اما زماني كه بحث وجود جوش شيرين در كار باشد هيچ ارگاني قادر به جلوگيري از اين كار خلاف نيست و امروز كار به جايي رسيده كه جوش شيرين در نان ها به وضوح پيداست در حاليكه مسئولان بهداشتي بارها گفته اند، جوش شيرين سم است و نبايد در پخت و توليد نان مورد استفاده قرار گيرد. اين تخلف به خصوص در آزادپزها بيداد مي كند و مسئولان نظارت بر پخت نان بايد پاسخگو باشند.

بجاست حالا كه قيمت جديد نان مصوب و به اجرا گذاشته شده، بر كيفيت و وزن نان هم توجه شود تا بيش از اين مردم نان سمي نخورند.