مدرّس؛ الگوئی برای انتخاب!

دهم آذر ماه سالروز شهادت سیدحسن مدرّس، نمایندۀ اسلامخواه، ساده‌زیست، شجاع، بیگانه‌ستیز، پاكدامن و نفوذناپذیرِ دوره های دوم تا ششم مجلس شورای ملّی است و این روز به نام روز مجلس نامگذاری شده تا ضمن بزرگداشت وی، اندیشه و رفتارش الگوی نمایندگان و داوطلبان نمایندگی و معیاری جهت سنجش شایستگی نمایندگان باشد.

مدرّس یكی از پنج مجتهد برگزیده مراجع تقلید بود که طبق قانون، برای نظارت بر مصوّبات مجلس شورای ملّی و جلوگیری از تصویب قوانین خلاف اسلام، به این مجلس اعزام شد، امّا در دوره های سوم تا ششم با انتخاب مردم تهران، به عنوان نماینده، در مجلس حضور یافت و در طول دوران نمایندگی خود نشان داد كه یك نماینده واقعی، حتّی در شرایط بسیار سخت داخلی و بین‌المللی می تواند در خدمت به مردم و دفع خطرات از كشورش تاثیرگذار باشد.
این روحانی بصیر و شجاع، چه در دوره قاجار و چه در دوره پهلوی اوّل مانع اصلی اجرای سیاستهای ضدّمردمی و خائنانه رجال سرسپرده بود و یك لحظه از مبارزه با مستبدّین، بیگانه‌پرستان و استعمارگران دست نكشید، تااینكه رضا پهلوی در دوره هفتم مانع ورود او به مجلس شد و پس از آنكه مدت ۹ سال وی را به یكی از روستاهای نزدیك مرز افغانستان تبعید كرد، در دهم آذر سال ۱۳۱۶ در كاشمر او را به شهادت رسانید.


آیا انتخاب روز شهادت مدرّس به عنوان روز مجلس توانسته است به توفیق هم وطنانمان در انتخاب نمایندگانی مدرس گونه بیانجامد؟  داوطلبان نمایندگی و نمایندگان منتخب ما در طول ۱۰دورۀ مجلس؛ در آگاهی، حق‌طلبی، حق‌گویی، شجاعت، صراحت، تعهد، تقوی، ساده‌زیستی، دنیاگریزی، ظلم‌ستیزی و دلسوزی چه نسبتی با مدرّس داشته اند؟ و آیا می توان آنان را جانشینانی شایسته برای آن روحانی آزاده بحساب آورد؟ در پاسخ به این قبیل پرسشها، دردمندانه باید گفت که علیرغم توفیق نسبی مجلس در انجام وظایف قانونگذاری و نظارتی که مرهون حضور نمایندگان مدرّس گونه بوده، از همان دورۀ اوّل، که ترکیبی از نمایندگان غیرانقلابی و ضدِّانقلاب توانستند به مجلس راه پیدا کنند انحراف از آرمانهای انقلاب در این نهاد مقدّس شکل گرفت و ورود افراد ناخالص و دنیاپرست و ناتوان در انجام وظایف نمایندگی به مجلس در دوره های دهگانه، که هرکدام برای دستیابی به اغراض شخصی خود و یا حامیانشان به مجلس پا گذاشته بودند موجب شد که انتظارات مردم از مجلس برآورده نشود، تا جائی که امروز مجموع عملکرد مجلس برای کشور شرایطی را فراهم کرده که خوشایند نیست و تنها راه برون رفت از این شرایط تشکیل مجلس با ترکیبی مدرس گونه توسط مردم است.

سالگرد شهادت شهيد مدرّس و روز مجلس را گرامي مي داريم و به جانشينان برحقِّ آن شهيد بزرگوار در مجلس شوراي اسلامي تبریک گفته و توفيقاتشان را در ايفاي بهتر مسئوليّت نمايندگي، در اين برهه حسّاس تاريخي، از پروردگار توانا مسئلت داريم.‏

 ‌موسوی زاده