ايجاد دفتر مطالعات اجتماعي سياسي با هدف تبديل رويكردهاي سليقه اي به علمي

معاون سياسي اجتماعي استانداري خوزستان به راوي گفت: دفتر مطالعات اجتماعي سياسي  در محل مهمانسراي سابق استانداري در نيوسايد، دهه فجر افتتاح خواهد شد. رياست اين دفتر را دكتر منوچهر كرد زنگنه استاد جامعه شناسي دانشگاه عهده دار و كعبي فرماندار سابق هويزه مديراجرايي خواهد بود.

به گفته حسين زاده، هدف از ايجاد اين دفتر ارتباط دادن دانشگاه و بدنه اجرايي استانداري با فرمانداري هاست، نظير كاري كه درحوزه صنعت با عنوان ارتباط صنعت با دانشگاه به وجود آمده است. با ايجاد اين دفتر، رويكردهاي علمي و كارشناسي جايگزين رويكردهاي سليقه اي خواهد شد.

حسين زاده گفت: دفتر مطالعات اجتماعي سياسي شش كميته از جمله كميته هاي آسيب هاي اجتماعي، احزاب و سازمانهاي مردم نهاد خواهد داشت.

به قرار اطلاع تعدادي از فرمانداران سابق كه اكنون بيكارند در اين كميته ها خواهند بود و با تلفيق نظرات آنها و اساتيد دانشگاه، استان را منطقه بندي و هر چهار شهرستان در قالب يك گروه، كارها را رصد كرده و برنامه هاي علمي را جايگزين مي كنند.

 

دوئل براي تصاحب دو معاونت از سر گرفته مي شود

بخش اعظمي از منابع كشور و وقت هاي مفيد صرف ادغام وزارتخانه ها و سازمانها به بهانه كوچك كردن دولت و بخش ديگري صرف مجزا كردن مجدد آنها  و تلف مي شود. در اين مورد هرج و مرجي كه بعد از ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني تحت عنوان صنعت، معدن و تجارت به وجود آمد مثال زدني است و چه پولها و كيفيت كارهايي كه از اين بابت ضايع شد. در بحث استاني هم،معاونت هاي اقتصادي و منابع انساني را داشتيم كه با چه زحمتي و طي چه فرايندي ادغام شدند و حالا دوباره قرار است اين دو معاونت از يكديگر جدا شوند تا بجاي يك مدير، دو مدير و تشكيلات جداگانه داشته باشند. با اين تصميم بايد منتظر دوئل فرصت طلبان براي تصاحب ميز هركدام از اين معاونت ها باشيم كه خدا آخر و عاقبتش را به خير كند.

حكم يك فرماندار سه ماه است براي امضا روي ميز وزير كشور است

 

بعضي فرمانداريهاي استان مدت هاست با سرپرستي اداره مي شوند كه اهواز هم از جمله اين شهرستانهاست. با توجه به فرصت باقيمانده تا آخر سال لازم است تكليف سرپرستان فرمانداريها مشخص شود تا آنها با دلگرمي پيگير امور شهرستان باشند. عجيب اينكه حكم يكي از سرپرستان فرمانداري ها بيش از سه ماه است روي ميز وزير كشور مانده و آن را امضا نمي كند، حال بايد ديد موضوع از چه قرار است. اگر وزير زيربار امضا نمي رود، چرا فكري براي جايگزين فرد پيشنهادي نمي كند، اگر هم اشكالي ندارد اين همه صرف وقت براي امضاي يك حكم چه معني مي دهد.

يك مهندس حوزه سد سازي معاون عمراني استانداري مي شود  ‌

به قرار اطلاع، براي معاونت عمراني استانداري مهندس فاضل عبيات مطرح است و حكم وي در شرف صدور است.

عبيات تجربياتي در حوزه سد سازي دارد. پيش از اين از حاجي زاده مديريت بحران استان براي احراز اين سمت نام برده مي شد اما بعد منتفي شد.

آخرين معاون عمراني استانداري فرامند هاشمي زاده بود كه چند ماه پيش به دليل بازنشسته شدن داوطلبانه كنار رفت و از آن زمان تا كنون حوزه معاونت عمراني مدير ندارد و گمانه زني براي انتصاب معاون جديد تا به امروز طول كشيده است.

 

برداشتن ديوار بين مردم و مسئولين از مديركل صدا و سيما شروع شد

جمعه گذشته مديركل صدا و سيماي مركز خوزستان سخنران قبل از خطبه ها بود كه سنت شكني كرد و به جاي دادن گزارش طولاني پس از چند دقيقه صحبت كوتاه، ترجيح داد به جاي ادامه سخنراني، حرفها و نظرات نمازگزاران را بشنود، بنابراين ميكروفن را به ميان مردم بردند و شهروندان سوالات خود را بي واسطه و مستقيم مطرح مي كردند و آقاي رحيمي و معاونين او جوابگو بودند كه اين حركت آقاي رحيمي با تشكر مردمي همراه شد.

راوي هم ضمن قدرداني از اين حركت مردمي مديرعامل صدا و سيماي استان اميدوار است ساير مديران هم چنين رويه اي را در پيش بگيرند و به برداشتن ديوار بين مردم و خود اقدام كنند چرا كه "ديوار" و فاصله تنها به حصارها و فنس هاي فلزي خلاصه نمي شود و مديران بايد با رفتن به ميان مردم و شنيدن نقد و نظرات و پيشنهادات آنها  نشان دهند كه بين آنها و مردم فاصله اي وجود ندارد.

البته اين موضوع با دادن گزارش عملكرد از سوي مديران منافاتي ندارد، اما گزارش مي تواند مختصر و مفيد باشد و آقايان بيشتر از آنچه مي گويند بشنوند و پاسخگو باشند.