بصیرت مردم علّت پیدایش و عامل بقاء نظام اسلامی

امروز ۱۹ دی آخرین روز از دههِ بصیرت است، دهه ای که ابتدای آن سالروز قیام خودجوش ملّت ولایتمدار ایران برای دفع فتنهِ امریکائی صهیونیستی و انتهای آن سالروز قیام دشمن شکن و سرنوشت ساز مردم قم در سال ۱۳۵۶ است تا در بردارندهِ این پیام باشد که هم پیدایش نظام اسلامی و هم علّت بقای آن بصیرت مردم ولایتمدار ایران اسلامی است، بصیرتی که در تشخیص دشمن اعتقادی و سرزمینی، چه در لباس شاه و امریکا و چه در لباس خواص مزدور خطا نمی کند. بصیرتی که با وجود درهم ریخته شدن مرزهای خودی و بیگانه در فتنهِ سال ۸۸ مردم را به شناخت دشمن و نوع اقدامی که برای حفظ انقلاب لازم است، رهنمون شد و این تشخیص و اقدام بموقع و مبتنی بر بصیرت دو سال پیش از آن رخ داد که گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي در باره رسيدگي به حوادث پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهوري ، در جلسه علني مجلس مطرح گردد و برخي از مهمترين ابعاد توطئه وسيعي را که استکبار جهاني، به سرکردگي امريکا، بر عليه جمهوري اسلامي ايران تدارک ديده بود، آشکار شود و نشان دهد که چگونه قدرت طلبي ، حسادت ، لجاجت و خروج از دايره اطاعت پروردگار مي تواند گروهي را که هر چه دارند از نظام اسلامي برآمده از انقلاب ملت ايران است ، چنان گمراه کند که براي کسب مجدّد قدرتي چند روزه و انتقام از رقباي سياسي، زشت ترين شکل بردگي شيطان را براي مقابله با حق مشتاقانه و آگاهانه به پذيرند.

گزارش تکاندهنده کمیسیون اصل ۹۰ ضمن تأیید صحّت تشخیص بموقع مردم در مقابله با فتنه گران و حمایت از آرمانهای انقلاب، نشان می داد که امريکا و اياديش با توجه به تجارب ۳۰ ساله مبارزه همه جانبه و پيگير و البته ناموفق با جمهوري اسلامي ايران، راه اندازي و فعالسازي دهها مؤسسه و بنياد مطالعاتي مرتبط با جنگ نرم را در دستور کار خود قرار داده اند و با استفاده مستقيم و غيرمستقيم از رهنمودهاي نيروهاي تجديدنظرطلب فراري يا داخلي و برقراري ارتباط با برخي نخبگان قدرت طلب به اين نتيجه رسیده اند که اولاً بهترين و کوتاهتري روش براي تأثير گذاري بررفتار ايران اسلامي، سرمايه گذاري بر روي جريانهاي ساختارشکن و غربگراي داخل ايران است و ثانیاً تمام توطئه هاي جزئي مثل انرژي هسته اي، تحريم اقتصادي، حقوق بشر و مانند آن را براي بزانو در آوردن ايران بايد يک کاسه کرد و در کودتائي مخملي، همانند آنچه در گرجستان و اوکراين و قرقيزستان تجربه شده، در يک انتخابات نظام اسلامي را از پاي درآورد امّا اين توطئه بسيار پيچيده با درايت رهبري و بصیرت مردم، نتوانست به ا هداف شوم خود برسد و با شناخت بيشتر دشمنان داخلي و خارجي وانسجام بيشتر مردم بفضل الهی موجب مصونیت انقلاب در برابر توطئه های مشابه خواهد بود ولو این توطئه ها به مباشرت خواص ظاهر الصّلاح صورت گیرد.

موسوی زاده