به جاي جريحه دار كردن خانواده هاي شهدا، براي معيشت مردم بسيج شويد

در حاليكه جامعه به شدت تحت تاثير مسايل و مشكلات روزمره خانواده هاست و تمام عوامل كشوري بايد براي تامين معيشت مردم كه دولتمردان شعار آن را مي دهند بسيج شوند باز هم  مسايل انحرافي و حاشيه اي مطرح مي شود تا اذهان عمومي از مشكلات اصلي منحرف و اصل نيازهاي جامعه تا مدتي فراموش شود.

مطرح كردن مسائلي درباره جنگ، پس از گذشت سي سال از پايان آن، آن هم به شكلي كه قلب خانواده هاي شهدا جريحه دار شود، چه سودي دارد؟ در مقطعي كه مردم دغدغه گراني ارزاق عمومي و كالاهاي اساسي را دارند و خانواده ها توان خريد و تامين مايحتاج ضروري خود را ندارند، زنده كردن ماجراهاي جنگ چه توجيهي دارد؟

تصميمات مربوط به عمليات جنگي، همانطور كه آقاي محسن رضايي در برنامه روز گذشته حالاخورشيد بيان كرد منحصر به يك نفر يا دو نفر نبوده و اگر قرار باشد نحوه اجراي اين عمليات پس از گذشت سه دهه زير سوال رود، به يك نفر ختم نمي شود و جز تخريب شخصيت يكي از دلسوزترين فرزندان اين آب و خاك و به خصوص خوزستاني حاصلي ندارد. اصولا بايد ديد كساني كه خود را از سياسيون مي دانند چگونه حالا كارشناس اتاق جنگ شده اند و درباره ضرورت يا غيرضروري بودن ادامه جنگ يا نقشه هاي جنگي اظهار نظر مي كنند.

راوي كارشناس اين قضايا نيست و به همين دليل درباره صحت و سقم اصل مطلب كه همان توقف عمليات بخاطر لو رفتن است نظري ندارد اما اينقدر مي داند كه اگر كسي بخواهد وارد بحثي مثل وقايع جنگ شود بهتر است با توجه به جايگاهي كه دارد و بيخ گوش رئيس جمهور است، ابتدا موضوع را از طريق ارتباط با مخاطب مربوطه در ميان بگذارد و اگر قانع نشد دست به افشاگري بزند، آن هم در زمان مناسب، نه درست زماني كه آقايان بايد دغدغه معيشت مردم و رفع آن اولويت نخست آنها باشد.

 

مدير كل دفتر فني استانداري خوزستان مديركل حوزه استانداري البرز شد

شهبازي فرماندار سابق آبادان با شناختي كه از نيروهاي استان و توان مديريتي آنها دارد، حالا كه استاندار استان البرز شده، تصميم به انتخاب گزينشي از اين نيروها دارد تا از وجود آنها در حوزه كاري خود بهره ببرد.

در اين رابطه خبر دار شديم كه آقاي علي نيازي مديركل سابق دفتر فني استانداري خوزستان به سمت مديركل حوزه استاندار و روابط عمومي استانداري البرزمنصوب و مشغول كار شده است.

نيازي از نيروهاي مخلص متخصص و دلسوز استان خوزستان است كه هرجا بوده از خود نام نيكي به جاي گذاشته است.

سابقه شناخت شهبازي از نيازي علاوه بر اينكه هر دو سالها در استانداري خوزستان بوده اند، به زمان فرمانداري شهبازي در آبادان مي رسد كه در آن زمان، نيازي به مدت هشت ماه معاون وي بود. نيازي به مدت ۶ سال زمان مديريت آقاي گلستان در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، مديركل برنامه ريزي و بودجه بوده و در آخرين سمت مديركلي دفتر فني استاندار را عهده دار بود.  ‌

براي آقاي نيازي در سمت جديد آرزوي موفقيت داريم.

بد نيست بدانيد كه حوزه استانداري البرز گسترده و شامل بخش هاي اطلاع رساني حوزه هاي مختلف به تفكيك، شوراي اطلاعات و مسايل مربوط به رسانه ها و فضاي مجازي است.

جالب اينكه در استانداري البرز، خبرنگار همراه استاندار و نيروهاي مرتبط با رسانه ها مشخص است و اينطور نيست كه وقتي استاندار سفري يا نشست خبري داشته باشد، لشكري از افراد خبرنگار نما هجوم ببرند.

 

كتانباف سه بار استعفا داده و مايل به ماندن نيست

محمدرضا ايزدي عضو شوراي شهر اهواز گفته است: آقاي كتانباف سه بار استعفاي خود را به شوراي شهر تقديم كرده است و اكنون نيز اعلام كرده اند كه ديگر مايل به ادامه كار در شهرداري اهواز نيستند و اصرار دارند جايگزين وي را انتخاب كنيم.

به گفته وي آقاي كتانباف اعلام كردند كه تا پايان آذرماه در شهرداري اهواز حضور دارند اما به علت اينكه تاكنون گزينه نهايي را انتخاب نكرده ايم، هنوز مشغول به كار هستند.

ايزدي اين را هم گفت كه اعضاي شورا در حال رايزني براي انتخاب شهردار جديد اهواز هستند و با چند گزينه نشستهايي داشته ايم اما هنوز به گزينه نهايي نرسيدهايم.   ‌

عضو شوراي شهر اهواز از انتخاب سرپرست شهرداري اهواز تا قبل از پايان سال جاري خبر داد.