سال جدید مسیحی و روز ملّی فلسطین

امروز اوّل ژانویهِ سال ۲۰۱۹، آغازین روز سال نو مسیحی و هفتمین روز از جشنهای کریسمس است. این روز را به هموطنان عزیز مسیحی و سایر مسیحیان مؤمن تبریک می گوئیم و امیدواریم که مسیحیان سراسر جهان با تأسّی به مسیحیان ایران و سایر مردم آزاده جهان به سکوت توأم با رضایت خود در برابر جنگ افروزی ها و تجاوزات و غارتگریهای دولتهای مدعی مسیحیت که انحراف کامل و سرپیچی آشکار از تعالیم مسیحیّت دارند، پایان دهند و با اعتراض به این دولتهای تجاوزگر که نتیجهِ اعمالشان هم اکنون دامن مسیحیان اروپائی و امریکائی را نیز بصورت بحرانهای اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دربر گرفته و این جوامع را به پرتگاه فروپاشی نزدیک کرده، ضمن پاک کردن لکّه های ننگ اعمال این دولتها از دامن آئین پاک مسیحیت، به صلح و آرامش جهانی کمک کنند. انشاءا… .

اوّل ژانویه همچنین روز ملّی فلسطین است، چرا که ملت فلسطين پس از آنکه سالها دربدري و بيخانماني را تحمل کرده و از تحقق وعده هاي سران کشورهاي عربي براي آزاد سازي کشورشان از چنگال صهيونيستهاي اشغالگر نااميد شدند و بدتر از همه دانستند که بسياري از سران عربي که به کمکشان اميدوار بوده اند در حقيقت خود از عوامل صهيونيسم بين الملل و از موافقين با تأسيس اين رژيم اشغالگرند، تأخير را بيش از اين جايز ندانسته و با ايجاد گروههاي مقاومت، در اوّل ژانويه سال ۱۹۶۵ ميلادي ضمن حمله مسلحانه به صهونيستها، موجوديت خود را اعلام و موجي از شور و شادي در بين آزاديخواهان جهان و ملّت مطلوم فلسطين بوجود آوردند و لذا اين روز بنام روز ملّي فلسطين نامگداري شد. ‏

ملّت فلسطین از آن پس با انسجام و قاطعیت و اعتماد و توکّل بیشتری به سوی هدف متعالی خود که آزاد سرزمین مقدّسشان از چنگال صهیونیستها بود روی آورد و با وارد کردن ضربه های کاری به این رژیم اشغالگر و دست نشانده، کار را به جائی رساند که علیرغم همدستی آشکار برخی رژیمهای عربی و اسلامی با اشغالگران صهیونیستی در محاصره و سرکوب ملّت فلسطین، نه تنها توانست به دفاع از آرمان خود بپردازد بلکه در رویاروئیهای نابرابری که در سالهای اخیر با این رژیم غاصب داشته به دستاوردهای بزرگی دست یابد و از تجربیات ارزنده این رویاروئیها در تقویت قدرت دفاعی و تهاجمی خود استفاده کنند، بطوریکه در سالهای اخیر اگر در زمانی، برای شکست رژیم جبار صهیونیستی به ۲۲ روز زمان نیاز داشت، امروزه با وجود برخورداری این رژیم از تجهیزات و ادوات فوق پیشرفته نظامی و پشتیبانیهای تدارکاتی و اطلاعاتی کشورهای غربی و عربی مرتجع، برای پیروزی به بیش از ۴۸ ساعت زمان نیاز ندارد.  

این روند رو به رشد اقتدار نیروهای مقاومت فلسطین که خود یکی از علائم فروپاشی رژیم اشغالگر صهیونیستی است در حقیقت نتیجه خودباوری و توکّلی است که فلسطینیان را به آن اقدام قهرمانانه در اوّل ژانویه ۱۹۶۵ واداشت، اقدامی که بفضل پروردگار در نهایت نابودی کامل این رژیم را به دنبال خواهد داشت. انشاءا… .

موسوی زاده