شكست طرح نظام سلامت شكست مردم است

سرانجام رئيس جمهوري با استعفاي دلسوزترين و متخصص ترين عضو كابينه موافقت كرد و دكتر قاضي زاده هاشمي بخاطر اصرار بر افزايش بودجه بهداشت و درمان، عطاي وزارت را به لقايش بخشيد.

بدون شك دولت آقاي روحاني در بقيه عمر كابينه اش، وزيري بهتر از هاشمي نخواهد داشت و نگراني مردم اين است كه با رفتن او، طرحهاي مربوط به بهداشت و درمان كه به نفع طبقه هاي محروم و كم درآمد است متوقف شود. هاشمي با اجراي طرح تحول نظام سلامت، مشكل تمام كساني را كه دفترچه بيمه نداشتند حل كرد و به ميليونها  بيمار كه قادر به تامين هزينه هاي درمان نبودند، ياري رساند كه اين كمك ها شامل مردم شهر و روستا بود.

در بحث افزايش بيمارستانها و تخت هاي بيمارستاني هم ايشان بالاترين عملكرد وزراي بهداشت را داشته است. او بيش از آنچه كه به وزير بودن خود بنازد، واقعا يار محرومين بود و از تخصص خود براي درمان بيماري چشم كساني كه بضاعت درمان نداشتند، شخصا مايه مي گذاشت.

 در اصل هاشمي فداي چانه زني با قدرتمندترين عضو كابينه روحاني (نوبخت) بر سر بودجه وزارت بهداشت و درمان شد و ديديم كه با رفتن او معاون نوبخت سرپرست وزارتخانه شد تا هر طور رئيس دستور دهد، عمل كند و حرفي روي حرفش نزند.  ‌

وزير سابق بهداشت در نامه استعفايش به رئيس جمهوري خلف وعده هاي نوبخت را دليل استعفايش ذكر كرده است. نكته ديگري كه در كنار رفتن هاشمي دخيل بود، مبارزه او با دريافت زيرميزي بود كه مافياي پشت سر اين قضيه درصدد كنار زدنش بود و آخر هم به مراد خود رسيد.

و حرف آخر اينكه كنار رفتن هاشمي از وزارت بهداشت و درمان تنها منجر به شكست طرح نظام سلامت نخواهد شد، بلكه شكست اين طرح يعني شكست مردم، مگر اينكه جانشين او ادامه دهنده راهش باشد و همانطور كه وعده داده <طرح تحول سلامت را با سرعت و قوت بيشتري ادامه دهد> كه آينده نشان خواهد داد اين نويد تا چه حد تحقق خواهد يافت.

 استاندار در انتخاب مديركل دفتر فني تسليم لابي ها نشود 

همانطور كه پيش از اين اطلاع داديم، اخيرا مهندس نيازي مدير كل دفتر فني استانداري خوزستان با توجه به اعتمادي كه شهبازي استاندار خوزستاني تبار استان البرز به ايشان داشت، به سمت مدير كل حوزه استانداري البرز منصوب و از استان رفت.

حالا بحث جايگزيني وي مطرح است كه فعلا مهندس زارع زاده معاون زمان نيازي بعنوان سرپرست دفتر فني استانداري منصوب و مشغول كار شده است كه مي تواند بهترين گزينه براي مدير كلي دفتر فني باشد.

زارع زاده كه داراي مدارك كارشناسي مهندسي عمران و كارشناسي ارشد مديريت اجرايي استراتژيك است، از مهندسان خوش نام و با تجربه است كه در گذشته اين سمت ها را داشته است:

معاون شهرسازي، معماري و برنامه ريزي شهري اداره كل دفتر فني استانداري از ارديبهشت ۹۵ تا كنون، معاون فني و عمراني فرمانداري شهرستان اهواز از شهريور ۹۰ تا ارديبهشت ۹۵ مسئول دفتر فني فرمانداري اهواز از سال ۸۵ تا ۹۰ كارشناس و كارشناس مسئول در حوزه معاونت عمراني استانداري خوزستان (اداره كل حوادث غير مترقبه، دفتر مناطق محروم، اداره كل امور شهري و روستايي استانداري) از سال ۸۱ تا سال ۸۵.

اميدواريم استاندار اجازه ندهد در انتصاب مدير كل جديد دفتر فني سفارش ها و لابي ها مانع از رسيدن حق به حقدار شود.

اين همه خشونت در بانوي عمارت با چه هدفي؟

اگر مجموعه < بانوي عمارت> كه اين شب ها از شبكه سه رسانه ملي پخش مي شود، خارجي بود قطعا تماشاي آن را براي افراد كم سن و سال ممنوع مي كردند چون صحنه هاي خشن از قبيل شكنجه هاي قرون وسطايي و كشت و كشتارهاي آنچناني، فراوان در آن به چشم مي خورد.  ‌

البته ترويج خشونت در مجموعه هاي ايراني مطلب تازه اي نيست و قبلا هم شاهد آن بوده ايم حتي در همين سريال < بچه مهندس> كه چند شب است فصل دوم آن پخش مي شود شاهد اعمال خشونت يك مدير پرورشگاه به يك كودك بوديم تا جايي كه شنيديم سازمان بهزيستي به پخش آن اعتراض كرده بود.  ‌

واقعا حيف نيست اگر قرار است تاريخ گذشته ايران بصورت مجموعه نمايش داده شود، فقط نقاط سياه، تزوير، شكنجه و مسائل تلخ به تصوير كشانده شود در حاليكه تاريخ ما چه بسيار مفاخر و رويدادها و ماجراهاي شيرين و غرور آفرين دارد كه مي تواند براي نسل فعلي جذاب و عبرت آميز باشد.