فاجعه تكرار شد!

در آستانه دهه فجر بار ديگر بي تدبيري ها و سهل انگاري ها در استان خوزستان و بعضي استانهاي مجاور فاجعه آفريد و سيلاب پيش بيني شده خانه ها و مزارع كشاورزي روستائيان را مورد هجوم خود قرار داد تا مهارت مديران ناتوان در تبديل نعمت الهي باران به نقمت سيل و آوارگي و ويراني يك بار ديگر آشكار شود و شايسته سالاري نوع ديگري معنا شود.

چند روز قبل بود كه در همين ستون تحت عنوان "آيا فاجعه سيل ۹۵ تكرار مي شود"، از زنده شدن دوباره كابوس سيل فروردين ۹۵ نوشتيم و با توجه به خبرهاي نگران كننده در مورد زير آب رفتن بعضي روستاها و طغيان ويران كننده سيلاب در مزارع حاشيه رودخانه دز و وجود خطاي انساني در بروز فاجعه سال ۹۵ كه هنوز هم آثارش روستائيان سيل‌زده را عذاب مي دهد، نسبت به تكرار فاجعه سيل سال ۹۵ هشدار داديم. با اين همه گويا امسال نيز با سهل انگاري مسئولين مربوطه و عبرت نگرفتن آنان از فجايع سيل گذشته، بار ديگر همان بلا برسر مردم نازل شد و شادي ناشي از وفور نزولات آسماني را به گرفتاري و غم و اندوه تبديل كرد.

گزارشات لحظه به لحظه حادثه خسارت بار سيل ۹۵ و مصاحبه با بسياري از آسيب ديدگان اين حادثه نشان داد كه عامل اصلي گسترش خسارات در بسياري از مواقع، سهل انگاري، كوتاهي، ضعف و يا بي تدبيري هاي عوامل انساني مسئول مقابله با بحرانها بوده كه با بي توجّهي در انجام بموقع وظايف خود در جهت ايمن سازي محيط و رفع موانعي كه با افزايش ميزان معمولي جريان آب، طغيان رودخانه ها و جاري شدن سيل را موجب مي شوند، به افرايش خسارات مالي و جاني و اجتماعي كمك كرده اند. بنابراين با توجه به شرايط مساعد براي بروز چنين حوادثي در كشور و بويژه در استانهائي چون خوزستان و ايلام و لرستان، لازم است كه در واگذاري مسئوليها و ارتقاء دانش دست اندركاران و متوليان امور گوناگون، اين مسائل مورد توجّه قرار گيرد و علاوه بر آن لازم است كه با تجزيه و تحليل حوادث پيش آمده، كوتاهي ها و بي تدبيري هاي صورت گرفته نيز توسط نهادهاي نظارتي به دقّت شناسائي شوند.

 ‌نكته ديگري كه نبايد ناگفته بماند، مسأله تجاوز به حريم رودخانه ها و مسيل ها و ايجاد تأسيساتي است كه باعث تنگي محل عبور سيلاب و طغيان رودخانه ها مي شود و علّت اصلي آن نيز سهل انگاري و چشم پوشي عوامل نظارت است كه اي بسا حاصل روابطي مفسده آميز باشد و در هر دو مورد، يعني سهل انگاري و خطاهاي انساني منجر به طغيان رودخانه ها و نيز تجاوز به حريم رودخانه ها انتظار مي رود كه همچون سال گذشته سازمان بازرسي و ديگر دستگاههاي نظارتي ورود كرده و با شناسائي و توبيخ و تنبيه قاصرين و مقصّرين مانع تكرار اين فجايع شوند.

موسوی زاده