يكي از فرمانداران استان معاون سياسي اجتماعي استان البرز مي شود

شهبازي استاندار خوزستاني استان البرز كه پيش از اين مهندس نيازي مديركل دفتر فني استانداري را تور زد و با عنوان مديركل حوزه استانداري، به البرز برد ، حالا در فكر بردن يكي از فرمانداران استان براي معاونت سياسي اجتماعي است و در اين مورد رقابتي ايجاد كرده است. البته نمايندگان استان البرز موافق اين نيستند كه استاندار نيروهاي زير مجموعه اش را از استان ديگري بيارد و بايد ديد زور شهبازي به آنها مي چربد يا خير.

حكم حياتي براي خراسان شمالي امضا شد

به قرار اطلاع حكم آقاي حياتي فرماندار خرمشهر براي معاونت سياسي اجتماعي استانداري خراسان شمالي امضا شده و به زودي راهي آن استان خواهد شد كه اميدواريم استاندار تا حالا نيروي مناسبي براي فرمانداري خرمشهر پيشنهاد داده باشد تا ناگهان زود دير نشود و نيرويي كه واجد شرايط نباشد به ايشان تحميل نشود.

مدير كل منابع طبيعي خوزستان منصوب شد

 ‌با صدور حكمي از سوي  رئيس سازمان جنگل ها، مدير كل جديد منابع طبيعي استان خوزستان منصوب شد.

خليل آقايي رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور در حكمي عليرضا جمشيديان را به عنوان مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان خوزستان منصوب كرد.  ‌

پيش از اين احمد مطيعي مسئوليت مدير كلي منابع طبيعي استان را برعهده داشت .

حكم انتصاب مدير جديد خوزستان توسط مدير كل حوزه رياست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور تقديم وي شد.  ‌

مديرعامل جديد آبفا بايد نگاه فني به پروژه ها و شم مديريتي به مجموعه داشته باشد

با رفتن آقاي درويشعلي كريمي از آبفا روستايي استان كه البته آئين تكريم از او هم برگزار شد، اين شركت فعلا تا تعيين مديرعامل جديد، با سرپرستي اداره مي شود و با توجه به سياست وزارت نيرو، مدير بعدي از طريق فراخوان انتخاب خواهد شد كه اين فراخوان در چند جا چاپ شده است.

شركت آب و فاضلاب روستايي استان وظايف خطير و سختي دارد كه در انتخاب مديرعامل آن بايد مد نظر باشد. ما در استان بيش از چهار هزار روستا داريم كه تامين آب آنها از طريق رودخانه هاي كرخه، دز و كارون انجام مي شود و ۱۲۰۰ كيلومتر آب بايد روزانه پايش  شود. در طول اين مسافت روزانه از ۱۵۷ نقطه برداشت مي شود كه بايد پايش شود. همزمان بايد چشمه ها، قنات ها، چاهها و آبهاي سطحي هم كنترل شوند، ضمن اينكه براي دسترسي به آنها بايد نقاط صعب العبور طي شود كه كار دشواري است و حجم بالايي از كار را مي طلبد و اين موارد نشان مي دهد كه كار در آبفاي روستايي، متفاوت تر از آبفاي شهري است چراكه در آبفاي شهري محدوده شهري بايد پايش شود كه با روستاها قابل مقايسه نيست. قوانين و مقررات اين دو شركت هم متفاوت است زيرا آب شهري سيستم نيمه دولتي است در حاليكه آب روستايي صد در صد دولتي است.

نكته ديگر اينكه بيشتر از يكصد مجتمع روستايي كليد زده شده كه اعتباري معادل ۵۰۰-۶۰۰ ميليارد تومان را مي طلبد و تامين آن كار آساني نيست، پروژه هاي نيمه تمام هم بايد تمام شوند و بالاي يكصد روستا نياز به آبرساني دارد.

راوي اين مختصات را برشمرد تا به اين نتيجه برسد كه مديرعامل شركت آبفا روستايي استان بايد كسي باشد كه از دانش فني و مديريتي توامان برخوردار باشد چرا كه ۱۵۰۰ تا ۶۰۰ نيروي اين شركت نيازمند راهبري است و مديرعامل جديد ضمن داشتن نگاه فني به پروژه ها بايد شم مديريتي نسبت به مجموعه داشته باشد.

يادش بخير و نيكي مهندس درويشعلي كريمي معتقد بود كار در شهر نرم افزاري است و در روستا سخت افزاري است و اين قياس با بررسي شرح وظايف دو شركت آبفاي شهري و روستايي اثبات مي شود. شايد با توجه به نوع مديريت در آبفاي روستايي است كه  از شرايط  انتخاب مدير در آن، داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي در يكي از رشته هاي مرتبط، دارا بودن حداقل ۱۵سال سابقه خدمت مرتبط در بخش هاي آب و فاضلاب و برخورداري از حداقل هشت سال سابقه مديريتي در سطوح مديريتي مياني و معاونت و هيئت مديره شركت هايآب و فاضلاب، حداكثر سن ۵۵ سال  در نظر گرفته شده  است كه اميدواريم در انتخاب مديرعامل جديد آبفا ملاك قرار گيرد و اين انتخاب و انتصاب از رانت و سفارش در امان بماند چرا كه هرگونه اغماض و ناديده گرفتن شرايط مديريت در آبفا روستايي ظلم در حق روستائيان و خيانت به استان است.