آقاي واعظي! آمدنت بهر چه بود؟ چرا نمايندگان ساكت هستند؟

خوشبختانه بر خلاف تمام پيش بيني ها در خصوص ادامه خشكسالي و كمبود آب در استان كه از طرف كارشناسان مربوطه شده بود، لطف الهي شامل حال مردم اين سرزمين زرخيز شد و نزول باران از حد نرمال هم گذشت تا آنجا كه در مناطقي منجر به وقوع سيل شد و اگر پيش بيني اين وضعيت جوي شده بود، نبايد خساراتي متوجه كشاورزي استان مي شد كه متاسفانه شد. استاندار هم صراحتا اعلام كرد كه قصوري بوده و برخي سازمان ها در وارد شدن خسارت به كشاورزان مقصر هستند كه حالا بايد ديد چه كسي جوابگوست و برخورد چگونه است؟ البته مثل هميشه كسي يا سازماني حاضر به قبول اشتباهات نيست و خود را پاسخگو نمي داند در حاليكه اگر كارهايي مثل تبديل انهار سنتي به مدرن يا لايروبي ها و ايجاد شبكه هاي تحت فشار و در مجموع اقدامات پيشگيرانه و مديريت آب انجام مي شد، شايد زمين هايي كه بر اثر باران به خوبي آبياري و كشت شده و به محصول نزديك شده بودند، از بين نمي رفتند و شادي ناشي از بارش ها، به اندوه بدل نمي شد.  ‌

انتظار داريد خسارت ها را هم مردم جبران كنند؟

بهر حال اكنون خلاف پيش بيني ها و آيه ياس خواندن ها مبني بر اينكه سدها خالي است و خبري از باران نيست و اطمينان دادن از اينكه مشكلي از بابت سيل نيست، به عكس تصورات آقايان باران آمد و چه جور هم آمد و بر اثر بي تدبيري خسارت زيادي متوجه كشاورزان و كشاورزي شد كه بايد تاوان آن پرداخت شود. تا آنجا كه مردم قادر به كمك بودند، همه بسيج شدند و ديديم كه با چه انرژي و عرقي سيل را مهار كردند و سيل بند زدند و دستگاهها هم تا حدودي امكانات فراهم كردند اما نبايد انتظار داشت كه خسارات را هم مردم جبران يا متحمل شوند و معلوم است كه انتظار از دولت در اين مورد بجاست.  ‌

در چنين مواردي كه يك حادثه غير مترقبه پيش مي آيد، مسلما وظيفه دولت است كه نماينده به منطقه اعزام كند و استان مورد نظر را هم تقويت نمايد كه متاسفانه در اين مورد اين بار دولت خيلي ضعيف عمل كرد و فرستاده اش آقاي واعظي سفري فرمايشي و رفتار و كلام غيرمسولانه اي داشته است.  ‌

اينكه حتما بايد سفرش چند ساعته باشد بخاطر اينكه بليط پرواز دارد، اصلا توجيه منطقي نيست و اگر يك شب در استاني كه به گردن كشور حق دارد مي ماند، آسمان به زمين نمي آمد و كار مملكت در غياب ايشان لنگ نمي ماند. بعد هم يعني چه كه آقاي واعظي ابتدا بگويد خسارات سيل بررسي و بعد پرداخت مي شود، اما در جلسه شوراي بحران بگويد < با توجه به اينكه اعتبارات سال ۹۷ تمام شده امسال خسارات پرداخت نمي شود> اگر چنين است، اصلا آقاي واعظي آمدنت بهر چه بود؟  ‌

البته اين بي توجهي دولت به پرداخت خسارات كشاورزي استان سابقه دارد چون هنوز خسارات مربوط به سيل سال ۹۵ خوزستان پرداخت نشده است.  ‌

چرا مكاتبات استانداري نتيجه نداد؟

مگر نه اين است كه خسارات مردمي بايد از طريق صندوق تامين خسارات كشاورزي پرداخت شود؟ روال اين بوده كه بخشي از خسارات از طريق اين صندوق و بخش ديگر كه مربوط به مسكن و وسايل است از طريق وام تامين شود كه اين وام ها بايد از قبل پيش بيني شود. چرا آن همه مكاتبات از استانداري براي پرداخت خسارات سيل سال ۹۵ تا حالا نتيجه نداشته است.  ‌شايد اشكال متوجه نمايندگان استان است كه در اين مورد كوتاه مي آيند و مسلما اگر چنين حوادثي در استان هايي كه نماينده فعال دارد رخ مي داد، نماينده گانشان ساكت نمي ماندند؟

استاندار دست تنهاست  ‌

در همين سيل چند روز پيش ديديم كه وقتي شبكه استاني با نماينده مردم اهواز گفتگوي تلفني كرد ايشان فقط تقدير و تشكر كرد و اشاره اي به خسارات مردم و پي گيري آنها نداشت، سايرين هم به همين شكل.  ‌

ما مي دانيم كه استاندار دست تنهاست مخصوصا حالا كه حتي معاون  عمراني هم ندارد و مسلما يك تنه نمي تواند همه كارها را جوابگو باشد و اگر ساير عوامل استاني تلاش نكنند قطعا استان و بخصوص كشاورزان استان بيش از گذشته متضرر خواهند شد.  ‌

شفاعت نجار از مردم خوزستان 

 

هر چه در سفر واعظي رئيس دفتر رئيس جمهوري به خوزستان شاهد كم لطفي و رنجاندن مردم بوديم، در عوض نجار رئيس سازمان مديريت بحران كشور لااقل كلامي مردم استان را تكريم كرد. وي در نشست ستاد مديريت بحران استان ابتدا گفت: از صبر و شكيبايي مردم خوزستان به خصوص مردم شهر رفيع در اين حادثه تقدير و تشكر مي كنم كه در بحران هاي مختلف به ويژه در ابر بحران ريزگردها همواره شرايط را تحمل كرده‌اند.

تعيين حد و اندازه انتظار مسئولين استان!

البته او در اين جلسه اين را هم گفت كه از مسئولان اجرايي استان انتظار مي رود كه برآورد دقيقي داشته باشند و انتظار نداشته باشند كه تمام مشكلات اسلام و مسلمين را با اين خسارت حل كنند.نجار خطاب به واعظي با اشاره به اينكه دولت عنايت بيشتري به استان در زمينه مديريت بحران داشته باشد، اين را هم گفت كه  اين استان هشت سال تمام عيار دفاع مقدس را پشت سر گذاشته و بعد از آن هم حوادث مختلف زيست محيطي؛ بنابراين حق دارد كه مورد توجه بيشتري قرار بگيرد.