تجلّیِ هوشیاری، اقتدار و ولایت پذیری!

روز گذشته؛ در راهپیمائی گرامیداشت چهل سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی و در پاسخ به ندای رهبری همه آمده بودند تا یکبار دیگر، و این بار پرشکوهتر از همیشه، عظمت و اقتدار و ولایت پذیری خود را به نمایش گذارند. گویا مشیت الهی چنین است که هر سال، براثر حرکات ناشی از حماقت دشمنان نادان، ملّت ایران مصمّمتر وگسترده تر از همیشه در مراسم راهپیمائی سالروز پیروزی انقلاب شرکت کند و با زدن مشتی محکمتر به دهان دشمنان و یاوه گویان آنها را مأیوس تر کرده و حمایت خود را از انقلاب اسلامی و وفاداری خود به آرمانهای انقلاب را نشان دهد.

روز گذشته مردم در حالی بزرگترین راهپیمائی ۲۲بهمن را به ثبت رساندند که امریکائیان، با همان آینده نگری احمقانه و خیال  پردازانه، عمر نظام اسلامی را پایان یافته تلقّی کرده بودند و بولتون؛ مشاور امنیتی مفلوک این کشور به تروریستهای فراری وعده داده بود که ملّت ایران چهل سالگی انقلاب خود را نبیند و امریکائیان، همراه با ضدِّانقلاب، خواهند توانست در اوایل دیماه جشن کریسمس را در تهران برگزار کنند. امّا با وجود تدارکات فراهم شده و تمهیدات اندیشیده شده و  در حالیکه همهِ امکانات لازم و از جمله نارضائی تراشی بعضی عوامل نفوذی، به ظاهر شرایط را برای توفیق این توطئهِ امریکا و عواملش در ناامید کردن مردم و ایجاد اغتشاش در کشور فراهم کرده بود، ناگهان سیل خروشان ملّت ایران در روز گذشته دوست و دشمن را شگفت زده کرد و یکبار دیگر خداوند مکر دشمنان ایران را به خودشان برگرداند.

ميزان حضور مردم ايران در راهپيمائي هاي سالروز پيروزي انقلاب، به عنوان یک همه پرسی آزاد، همیشه به عنوان یکی از مهمترين شاخص وفاداري ملّت ايران به جمهوري اسلامي مطرح بوده و لذا در طول ۴۰سال گذشته دشمنان كوشيده اند تا با استفاده از تمام شيوه ها و امكانات، از جمله نااميد كردن مردم از نظام اسلامي و استفاده از مزدوران رسمي و فكري خود در داخل، مردم را از شركت در راهپيمائي۲۲ بهمن بازداشته و با بکارگیری شگردهاي رسانه اي، انبوه شركت كنندگان را كم شمار جلوه دهند تا بدينوسيله در وفاداري مردم به نظام اسلامي، كه از مهمترين عوامل اقتدار نظام است، ترديد ايجاد كرده و با القاء كاهش پشتوانهِ مردمي و ضعف نظام، در محاسبهِ كارگزاران و دولتمردان خودباخته اخلال ايجاد كنند که بعضی رفتارهای عزّت سوز مسئولین در سالهای اخیر نیز محرّک دشمنان در استفاده مجدّد از این شیوه، جهت ضربه زدن به نظام شد. امّا با روند رو به رشد شركت مردم در اين راهپيمائي ها كمتر توانسته اند از اين ترفند بهره برند و يا به واقعيت حضور مردم خدشه وارد نمايند و امسال نیز علیرغم پیش بینی های صورت گرفته و بهره گیری وسیع از فضای مجازی رها شده در کشور و فشار معیشتی برنامه ریزی شده توسط عوامل نفوذی، نه تنها در وفاداری مردم به انقلاب و آرمانهای آن کاهشی دیده نشد بلکه شرکت گسترده تر در این راهپیمائی و اعلام حمایت از انقلاب موجب شد تا برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار ملّت ایران افزوده شود. 

موسوی زاده