صدري بعد از ۱۲سال بازنشسته شد؛

كاوياني به استان برگشت و مديركل دارايي شد

آقاي مسعود صدري پس از ۱۲ سال كه مديركل امور اقتصادي و دارايي استان بود، بازنشسته شد. وي از سال ۱۳۵۳ كه استخدام شد، مراحل مختلف در دارايي را طي كرد و زماني كه آقاي ممتازان (يادش بخير) مديركل امور اقتصادي و دارايي خوزستان بود، از حراست به ذيحسابي ارتقا پيدا كرد و بعد تا مديركلي ارتقا يافت و تا ديروز كه بازنشسته شد در اين سمت باقي ماند. و اما جايگزين آقاي صدري آقاي محسن كاوياني است كه چهره آشنايي است چون از سال ۱۳۸۹ تا سال ۹۵ مديركل امورمالياتي خوزستان بود كه با همين سمت مديركل مالياتي استان فارس شد اما هميشه دلش در استان بود و مايل بود كه برگردد و خيلي پيگير اين كار بود تا با توجه به سابقه رفاقتش با آقاي علي عسگري معاون توسعه مديريت و منابع وزير امور اقتصادي و دارايي توانست حكم مديركلي دارايي استان را بگيرد و به خوزستان برگردد، هرچند تخصص وي در امور مالياتي است. بهرحال امور اقتصادي و دارايي از دستگاههاي مهم استان است كه با توجه به اين اهميت مديركل دارايي نماينده وزير هم هست و مواردي مانند مسائل اعتباري، هماهنگي با دستگاهها وجذب اعتبارات از وظايف اين اداره كل است و اميدواريم آقاي كاوياني بتواند در مديريت جديد موفق و نام نيكي از خود به جاي گذارد. ضمنا با توجه به اينكه آقاي زرگاني معاون امور اقتصادي استان كه از نيروهاي كليدي و زحمتكش اين اداره كل است ۳۵ سال خدمت را پشت سر گذاشته بجاست با تامل و سر حوصله به فكر اين موضوع باشند. البته با توجه به پايان سال مالي فعلا صلاح نيست دست، به تركيب سازماني زد.

آفت ديگري در كمين است دستگاه ها به هوش

 

هنوز از مشكل سيل كه به دلايلي بجاي مفيد بودن به كشاورزي استان لطمه زد  كاملا فارغ نشده ايم كه خبردار شديم آفت ديگري در راه است و اگر به موقع پيشگيري نكنيم، چه بسا اين آفت هم خسارت جبران ناپذير ديگري به كشاورزي استان وارد كند.

رييس سازمان جهاد كشاورزي خوزستان در اين مورد گفته آفت ملخ دريايي در برخي استان ها مثل بوشهر و هرمزگان ديده شده كه البته به مرحله طغياني نرسيده و هنوز در فاز انفرادي است با اين حال نبايد در استان از آن‌ غافل باشيم و در اين شرايط بايد آمادگي كاملي از نظر تجهيزات، سموم و باندهاي فرودگاه داشته باشيم.

چنگلوايي گفت: ملخ دريايي در همه مراحل رشد يك گياه تاثيرگذار است، ساليانه چهار تا پنج نسل از آن مي‌تواند توليد شود كه اين روند رشد، در كنار همه چيزخوار بودن اين آفت، مي‌تواند موجوديت كشاورزي يك كشور را به خطر اندازد.

به گفته وي اين آفت يكي از مخرب‌ترين آفت‌هاي محصول كشاورزي و باغي است كه هجوم آن‌ مي‌تواند خسارت شديدي به محصولات كشاورزي وارد كند به طوري كه در برخي كشورها موجب بروز قحطي شده است.

وي گفت: يك ملخ دريايي مي‌تواند روزي ۲ برابر وزن خود غذا بخورد كه همين موضوع عمق فاجعه را نشان مي دهد، لذا يك دسته يك هزار و ۲۰۰كيلومتري مي‌تواند روزانه ميانگين ۱۵۰ هزار تن محصول كشاورزي را نابود كند.

چنگلوايي بيان كرد: خاستگاه اين آفت عمدتا كشور عربستان و همچنين مراكش و كشورهاي آفريقايي است، با توجه به مرز مشترك كشور ما با كشورهاي حاشيه خليج فارس، استان ما نيز مي تواند در معرض خطر هجوم ملخ دريايي قرار گيرد.

رييس سازمان جهاد كشاورزي خوزستان اين را هم گفت كه در كشور عربستان اين نوع ملخ با توجه به خاصيت آن به فروش مي رسد و بسيار خوشمزه است. (قابل توجه مسئولان حفاظت محيط زيست و شيلات كه قدر پرندگان و انواع آبزيان استان را بدانند) وي در خصوص مقابله با اين نوع آفت گفت: ملخ دريايي جزو آفت هايي است كه مبارزه با آن از صفر تا صد برعهده دولت است و مثل آفات ديگر نيست كه كشاورزان خودشان اقدام به سمپاشي كنند.

مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري خوزستان گفته اين آفت بومي ايران نيست و از كشورهايي مثل عربستان، مراكش، هندوستان و پاكستان وارد كشور مي‌شود كه تا ۲ هزار كيلومتر قدرت پراكندگي و پرواز دارد.  اين نوع ملخ يك بار در دهه چهل و يك بار نيز در دهه ۷۰ وارد ايران شده است كه در دهه ۴۰ خسارات بسياري بر جاي گذاشت.

 

 انتقاد وزير دولت دهم از وجود صف هاي گوشت

 

وزير صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم گفته " اين صف هاي گوشت، شرم آور است" غضنفري بعد خرده گرفته كه چرا تجربه سال ۹۱ آموزش داده نشد. به گفته وي در آن سال دولت دهم با تحريم ها مي جنگيد و  ما يك قدم جلوتر بوديم.

وجدانا ، چرا اين صف هاي گوشت را شاهد هستيم و از تجارب گذشته استفاده نكردند چون ما تجربه زمان جنگ را داريم كه حتي در آن زمان هم مشكلات را به شكل امروز نداشتيم و با برنامه ريزي مردم از نظر تامين مواد غذايي و مهار قيمت ها مشكل نداشتند.

ضمنا در گذشته لااقل براي حفظ ظاهر، مواقع خاص مردم را راضي نگه مي داشتند، چرا حالا بايد اين همه بي تفاوتي باشد كه حتي در روزهاي خاص فعلي برايشان مهم نباشد كه مردم ناراضي بوده و حتي براي خريد گوشت هم در صف هاي طويل باشند. چرا؟