نقش بی نظیر جوانان در انقلاب اسلامی ایران

تنها دو روز پس از ورود پیروزمندانهِ رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران به کشور، یعنی در روز ۱۴ بهمن ۱۳۵۷، ایشان طی بیانیه ای ضمن تجلیل و تقدیر از جوانان کشور، نقش بی بدیل آنان را در برپائی انقلاب و پیشبر آن ستوده و جایگاه رفیع نسل جوان را در این انقلاب شکوهمند و آینده آن به همگان گوشزد کردند. 

اگرچه نسل جوان در تحولات هر جامعه نقشی تأثیرگذار دارد، لیکن نقش جوانان در برپائی انقلاب اسلامی ایران و  پیروزی و حفظ و تداوم و تعالی آن را باید نقشی بی نظیر و استثنائی دانست. جوانان ایرانی که با داشتن توانائیهای فراوان و استعدادهای بیشمار و روحیّهِ عدالت طلبی و ظلم ستیزی، در رژیم وابسته گذشته حق بروز استعداد های خود را نداشتند و توانائیهای آنان در بستر فساد انگیزی که رژیم شاه فراهم کرده بود به هدر می رفت، وقتی ندای فطرت پذیر رهبری را برای مقابله با ظلم و ستم نظام استبدادی و قطع سلطهِ بیگانگان شنیدند همگی مجذوب این حرکت الهی شده و به عنوان موتور محرّکهِ انقلاب، در پیروزی و بقاء و تعالی آن نقش اصلی را به عهده گرفتند.

جوانان در رژیم شاه همچون جوانان سایر کشورهای تحت سلطهِ استکبار، برای آنکه از ظلم استبداد و استکبار و غارت ثروتهای کشور بی خبر بمانند و برای غارتگران داخلی و خارجی مزاحمتی نداشته باشند باید به انواع سرگرمیها و مفاسد گرفتار می شدند و لذا علاوه بر فراهم بودن بستر توسعهِ مراکز فساد و فحشا در جامعه، دولت نیز با راه اندازی مراکزی مانند کاخ جوانان و دیگر مراکز مشوّق فساد، سعی در جذب جوانان به این مراکز داشت تا فرصت هرگونه تفکّر از جوانان در مورد کشور و آینده آن، از آنان سلب شود. امّا با قیام حضرت امام رحمت ا…علیه، جوانان که نجات خود و کشورشان را از منجلاب رژیم شاه در پیروی از آن رهبر الهی یافته بودند اطاعتش را به جان خریدند و با حضور در مساجد و سایر محافل دینی و فرهنگی تحت ادارهِ روحانیت مبارز، با بالابردن آگاهیهای دینی و اجتماعی خود، مسیر مبارزه با رژیم وابستهِ پهلوی را در پیش گرفتند.

در جریان انقلاب و جنگ مساجد و حوزه های علمیه و مراکز دانشگاهی به محل تجمّع و تجهیز جوانان برای مبارزه با بقایای رژیم شاه و گروهکهای ضدِّانقلاب و اعزام به جبهه های جنگ تبدیل شد و پس از آن نیز جوانان با حضور درمحافل علمی و پژوهشی و نیز در نقش کارگزاران حکومتی و اداره کنندگان امور اجرائی کشور، در تثبیت و تحکیم انقلاب اسلامی و انتقال پیام انقلاب به جهانیان مهمترین نقش را ایفا کردند، بطوریکه جوانان تربیت شده در مکتب اسلام و انقلاب در سالهای اخیر به هر بخش از فعالیتهای علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ورود کرده اند، دستاوردهای بی نظیر داشته و افزایش اقتدار و سربلندی کشور را موجب شده اند و بدون شک اگر فرصت یابند، خواهند توانست مشکلات فعلی و عمدتاً اقتصادی کشور را نیز مرتفع سازند.  

موسوی زاده