دسته بندی: سرمقاله

‌خرّمشهر سند غيرت ملّت و بي تدبيري مسئولان

اگر حماسهِ ۸ سال دفاع مقدّس را كه روياروئي پيروزمندانهِ ملّت قهرمان ايران با...

قرآن، نعمت محوري رمضان

سفرهِ ماه ميهماني خدا گسترده شده، همهِ مؤمنان به اين ميهماني كه سفرهِ ...

تحریم دیرپا و ناکام غرب علیه ایران

شاید بعضی ها را گمان براین باشد که تحریمهای امریکا و برخی متحدانش برعلیه...

جشن مشارکت در رهائی گرفتاران

سال گذشته خیرین کشورمان با کمکهای خود توانستند ۱۰۶۷۹ نفر شامل؛ ۱۰۳۴۹ نفر مرد...

جمعیت عامل پیشرفت و اقتدار کشور

نیروی انسانی مهمترین عامل پیشرفت جامعه است و بدون آن سایر عوامل پیشرفت نیز...

میراث ارزشمند نیاکان!

اهمیّت میراث فرهنگی، به عنوان زمینه ای برای شناخت و درک بهتر ملّتها از...

هر که اوّل بنگرد پایان کار – اندر آخر او نگردد شرمسار

بنظر می رسد که تفضّل الهی باردیگر شامل حال گشته و سعادت درک نعمت رمضان ۱۳۹۷...

رمضان بهترين فرصت براي خودسازي و تقرّب

از فصل بهار عبادت دو ماه آن سپري شد و اينك تا ماه ميهماني خدا تنها يك روز باقي...

فرصت طلائی قهر شغال از باغ برجام

در حالیکه با کنار رفتن امریکا از برجام فرصتی بی نظیر برای رهائی ایران از دام...

جدائی بحرین از ایران با خیانت شاه، مجلس و دولت انگلیس

از جمله واقعیتهای تاریخی-جغرافیائی که هیچگاه مورد تردید مورّخان نبوده و همۀ...