دسته بندی: سرمقاله

امنیّت و احساس امنیّت 

هفتۀ نیروی انتظامی است و به مناسبت مهمترین مأموریت این نیرو،موضوع امنیت، در...

غرب، ناقض اصلی حقوق کودکان جهان

۱۶ مهرماه برابر هشتم اکتبر از سوی سازمان ملل متحد روز جهاني كودك نام گرفته تا...

روزی بنام ذخائر انقلاب

امروز، ۱۵ مهرماه روز روستا و عشایر نامگذاری شده و قرار است چهارمین همایش...

نیروی انتظامی، حافظ امنیّت کشور

از جمعه ۱۴ مهرماه(فردا)، هفته نیروی انتظامی با شعار “پلیس برای امنیت،...

نگرش هزینه ای عامل افت تحصیلی

با شروع سال تحصیلی بار دیگر موضوع توفیق و افت تحصیلی دانش آموزان و عوامل...

تأمین نیازها، حفظ شئونات و بهره برداری از تجربیات سالمندان

سالمندی دوره اجتناب ناپذیری از عمر هر انسان است که اگرچه طول آن در گذشته...

نشر روزافزون پیام عاشورا در جهان

گسترش روز افزون انتشار پیام عاشورا در سطح جهان از شگفتیهای عصری است که...

عاشورا چراغ راه عدالت و آزادی

اگرچه در دل شیعیان مخلص یاد حضرت اباعبدا…علیه السّلام همیشه زنده است،...

آبادان، سالروز شکست حصر و تذکّر کوتاهیها

امروز پنجم مهرماه، سالروز عملیات ثامن الائمه علیه السّلام و شکست محاصره شهر...

ظرفیت عظیم پیام عاشورا و دشمنانش

اگرچه گفته می شود که در سالهای اخیر و پس از پیروزی زلزله آفرین انقلاب اسلامی...