دسته بندی: سرمقاله

sar

وحدت، گفتمان غالب در جهان اسلام

سال گذشته در ايّام هفتهِ وحدت خبرهاي خوش از پيروزيهاي جبههِ مقاومت در نبرد...

sar

مجلس در حسرت اكثريتي مدرس گونه

فردا سالروز شهادت عالم ربّاني؛ شهيد آيت ا… سيد حسن مدرّس است، مردي از تبار...

sar

پاك كردن صورت مسأله

ساليان درازي است كه تمام مردم و متولّيان ادارهِ امور كشور لا اقل در يك امر...

sar

روز دريا دلان حافظ استقلال و امنيت كشور

۷ آذر، روز نيروي دريائي ارتش جمهوري اسلامي ايران است، نيروئي كه وظيفه خطير...

sar

بسيج، بهترين الگوي پرورش نسلها و مشاركت مردمي

پنجم آذر، سالروز صدور فرمان دورانديشانهِ تشكيل بسيج مستضعفان توسط امام...

sar

بازهم قصهِ دستمال پسته رفسنجان و قيصريهِ كشاورزي خوزستان

‌گزارش شده است كه شركت عمران رفسنجان قصد دارد براساس طرحي قديمي و با هدف...

sar

نوبت مرگ داعش پروران

اكسير بسيج بار دگر معجزه آفريد و با پاك كردن عراق و سوريه از لوث وجود وحشيانه...

sar

معجزهِ اكسير بسيج در عراق و سوريه!

هفتهِ بسيج را در حالي آغاز كرده ايم كه يكي از بهترين ثمرات اين شجرهِ طيبه،...

sar

تلفات جاده اي ۳۵ برابر تلفات زلزله!

فاجعهِ زلزلهِ غرب كشور و وارد شدن آسيبهاي جاني و مالي به تعدادي از هموطنان...

sar

ناتواني دشمن دركاهش شكوه محرم و صفر

رور گذشته دو ماه عرض ارادت و سوگواري ارادتمندان اهل بين عصمت و طهارت عليهم...