دسته بندی: راوی

ravi

مصدقي رفت، بهرامي نيا از استان مركزي آمد

توصيه معاون وزير به مدير‌كل جديد راهداري و حمل و نقل جاده‌اي خوزستان...

ravi

شوراي شهر بدهي ۶۰۰ ميلياردي شهرداري اهواز را كالبد شكافي كند

رئيس شوراي شهر اهواز گفته است در حالي كه بودجه عمراني سال گذشته شهرداري ۶۵۰...

ravi

اصرار استاندار و نمايندگان براي انتصاب مدير كل سفارشي راه و شهرسازي فاجعه است!

اينطور كه شواهد نشان مي دهد، بايد دعا كنيم كه مديران فعلي استان مادام العمر...

ravi

شيخ الشيوخ اساتيد از ميان ما رفت

دكتر محمدعلي شيخ، فرزند علامه محمدتقي شوشتري و نوه شيخ جعفر شوشتري روز گذشته...

ravi

بعد از آن همه وعده، استاندار آب پاكي را روي دستمان ريخت

تا آخر امسال از فاز اول قطار شهري اهواز خبري نخواهد شد تيرماه گذشته بود كه...

ravi

در ويران كردن اين كلانشهر همه مقصريم

چه بخواهيم چه نخواهيم، بايد قبول كنيم كه هم متوليان امور و هم خود ما،...

ravi

ايدني از خانواده اش عذرخواهي كرد

حاشيه هايي از مراسم توديع و معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشكي دكتر اسماعيل...

ايدني از خانواده اش عذرخواهي كرد

حاشيه هايي از مراسم توديع و معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشكي دكتر اسماعيل...

تغيير مكاتبات اداري از سنتي به الكترونيكي بستگي به همت مدير دارد

در نخستين اجلاس استاني مديران دبيرخانه هاي نظام اداري كشور كه در اهواز...

چرا هر مديري خطررفتن را حس مي كند، موتورش خاموش مي شود؟

وجود افراط و تفريط در استان را بدون شك بايد از عوامل عقب ماندگي خوزستان دانست...