دسته بندی: راوی

تقدير و تشكر از كلانتري ها را باور كنيم يا موج سرقت از خانه ها را؟

در حالي كه شهردار اهواز معتقد است شهر اهواز از خلا‡ انضباط اجتماعي رنج مي...

مدعي العموم با بي نظمي ها در اهواز برخورد كند

بي نظمي و خلاء اجتماعي در اهواز بجايي رسيده كه شهردار اهواز هم در جلسه شوراي...

برخي مدارس زير بار برقراري پنجشنبه‌ها نرفتند

يكبار خوشحال شديم كه ما هم در استانمان مي توانيم براي جبران مشكلات، از جمله...

نيروهاي دو آتشه ديروز، چرا امروز در شورا آرام گرفته اند؟

با يكي از اعضاي شوراي شهر كه هميشه پاسخگوست و به خوش بياني و احترام داشتن...

سازمان هاي آب و برق و حفاظت محيط زيست بايد پاسخگوي ساخت برج ۱۱۰ متري در حريم رودخانه كارون باشند

يك فعال محيط زيستي با انتقاد از پروژه احداث برج ۱۱۰ متري در حريم بستر رودخانه...

براي نجات اقتصاد و توليد يا خودمان همت كنيم يا از ديگران الگو بگيريم

تعطيل شدن كارخانه هاي توليدي و ناتواني صاحبان واحدها براي پرداخت حقوق...

تا مشكلات كارخانه ها ريشه اي حل نشود، كارگران به حقشان نمي رسند

چند روز است كارگران گروه ملي كه مي گويند سه ماه حقوق دريافت نكرده اند جلوي...

حل معضل ريزگردها در گرو پرهيز از خطاهاي گذشته و بكارگيري راهكارهاي جديد است

به گفته يكي از مسئولان محيط زيست كشور ۶۶ درصد از مراتع كشور پتانسيل توليد...

‌مقامات به جاي تعريف و تمجيد از خوزستان، به قول هايشان عمل كنند

مقامات كشوري در سفرهايشان به خوزستان تعريف و تمجيدهاي زيادي از استان و مردم...

لغو تعطيلات پنجشنبه مدارس تا پايان سال براي جبران عقب ماندگي تحصيلي كافي نيست

مدير كل آموزش و پرورش خوزستان گفته است: براي جبران عقب ماندگي تحصيلي دانش...