دسته بندی: راوی

تكليف مردم با آب اهواز و جواب هاي چند پهلوي مسئولان بهداشتي چيست؟

روز گذشته از بسياري نقاط شهر تماس هايي داشتيم مبني بر اينكه آب شربشان گل آلود...

آقاي استاندار، پول مشكل خوزستان را حل نمي كندجلوي دو قطبي شدن استان را بگيريد

دو قطبي شدن در استان پديده ناميموني است كه مانع پيشرفت استان در جميع زمينه ها...

آثار علامه شهيد سيد قاضي نورا… شوشتري بايد به زبان روز بازنويسي شود

برگزاري همايش علامه شهيد سيد قاضي نورا… شوشتري اقدام بجا و ارزشمندي است...

اجراي پروژه هاي كلان بجاي خود، انتظار از <شهردار>ي مثل كتانباف بيشتر است

يكي از اعضاي شوراي شهر اهواز كه تا قبل از ورود به شورا، از منتقدين اعضاي...

آقاي روحاني؛ اگر طالب مدير نترس هستيد بايد قول حمايت به او بدهيد

رئيس جمهوري گفته:< هر كس در هر پست و هر رده مديريتي طبق قانون اساسي وظيفه...

خوزستان به اندازه كل كشور سهم پروژه آب و فاضلاب دارد

 در شماره گذشته ضمن انعكاس نظرات معاون عمراني استانداري در خصوص...

سومين سفر اردكانيان به خوزستان دستاوردهاي خوبي داشته است

معاون عمراني استاندار در گفت و گو با راوي سفر دو روزه وزير نيرو به خوزستان را...

حاشيه هايي از سفر وزيرنيرو به خوزستان: اگر مصوبات انتقال آب اجرايي شود بايد مجلس ختم خوزستان را بگيريم

آيت‌ا… سيدمحمدعلي موسوي جزايري در ديدار با رضا اردكانيان وزير نيرو،...

كثرت پيام رسان ها موجب سردرگمي مردم خواهد شد

قرار است بزودي تلگرام بسته شود و وظايف آن به پيام رسان هاي داخلي محول گردد....

كي گفته استاندار بايد صد بار پيگير يك پروژه باشد؟

در جلسه شوراي سلامت براي اولين بار، استاندار بخاطر تاخير در اجراي يك پروژه...