دسته بندی: راوی

شمسايي در برابر طرح‌هاي تحميلي و زيان بار مقاومت نشان دهد

رسانه ملي در صدر تبليغ كنندگان كالاهاي آسيب رسان است مجلس تبليغ كالاهاي آسيب...

براي مدير پروري و تربيت جانشين، خِست نشان ندهيم

در بحث تغيير مديران، مهم ترين موضوع و مشكل انتخاب جايگزين است و معمولا در...

انتصاب معاون سياسي استانداري نشان داد كه اصحاب رسانه هم مي توانند در مديريت ارشد استان نقش داشته باشند

 در نشستي با اصحاب رسانه، يكي از همكاران مطبوعاتي به انتقاد از جامعه رسانه...