دسته بندی: سرمقاله

%d8%b3%d8%b1%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87

روز دفاع از ارزشهاي انساني

امروز ۱۳ آبان روز مبارزه با استكبار جهاني است. روزي كه دانشجويان هوشيار پيرو...

%d8%b3%d8%b1%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87

بنيانگذار نهضت تجديد حيات فرهنگي اسلام

بنا به روايتي روزي چون فردا، سوم ماه صفر، سالروز شهادت جانگداز امام باقر...

%d8%b3%d8%b1%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87

سفارتخانه هاي غربي، لانهِ جاسوسي و بستر نفوذ

وقتي دانشجويان پيرو خطّ امام، سفارت امريكا در تهران را تصرّف كردند شايد...

%d8%b3%d8%b1%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87

سلامت مردم، بازيچهِ اغراض سياسي

اگرچه گفته مي شود كه بدليل اهميّت تأمين سلامت مردم، تمام خطّ توليد مواد...

%d8%b3%d8%b1%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87

كارت اعتباري ابزاري مفيد و اجرائي ناموفّق

انصاف بايد داد كه دولت، چه قبل از برجام و چه پس از اجرائي شدن آن، براي رونق...

%d8%b3%d8%b1%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87

كانون تربيت نسل بسيجي

روز شهادت شهيد محمدحسين فهميده را روز نوجوان و روز بسيج دانش آموزي و فاصلهِ...

%d8%b3%d8%b1%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87

جهادي پيروزمند در پوشش دعا

اگرچه تمامي مورخين و سرگذشت نگاران شهادت امام سجّاد عليه السّلام را در ماه...

%d8%b3%d8%b1%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87

بنام فرهنگيان به كام غارتگران

پس از ماجراي شرم آور دست درازيهاي نجومي بعضي مديران دولتي به بيت المال و بالا...

%d8%b3%d8%b1%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87

بت شكني ابراهيم زمان

چهارم آبان سالروز سخنراني پرشور و بيداركنندهِ امام خميني رحمت ا…عليه در...

%d8%b3%d8%b1%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87

دفاع همگاني و پايداري ملّي

هفتهِ پدافند غيرعامل را سپري مي كنيم هفته اي كه به هشتم آبان يعني روز پدافند...