دسته بندی: راوی

2265294_461

آقاي مدير كل! كي گفته جويندگان كار فقط دنبال كار اداري هستند؟

بنا را بر بدخلقي با ميهمانان كشوري نگذاريم ‌ اول بنا نبود كه سوزند عاشقان ‌...

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

گپ و گفت نمايندگان با مقامات كشوري با خروجي مناسب همراه باشد

گپ و گفت نمايندگان با مقامات كشوري با خروجي مناسب همراه باشد نمايندگان مردم...

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

خاطره مديران دلسوز (چه بومي، چه غيربومي) از يادها نمي رود

خاطره مديران دلسوز (چه بومي چه غيربومي) از يادها نمي رود نحوه خدمت و خصوصيات...

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

قبل از ورود وزيران به استان، استاندار با مديران و نمايندگان هم انديشي كند

قبل از ورود وزيران به استان استاندار با مديران و نمايندگان هم انديشي كند...

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

آقاي رحيمي! ساعت ۲۴ هم شد زمان براي پخش گفت و گوي ويژه؟

آقاي رحيمي! ساعت ۲۴ هم شد زمان براي پخش گفت و گوي ويژه؟! بعد از عمري شبكه...

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

نمايندگان تواضع و مهمان نوازي را از بزرگان استان بياموزند

نمايندگان تواضع و مهمان نوازي را از بزرگان استان بياموزند چه مي شد اگر در اين...

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

با تأخير در ورود و تعجيل در خروج كاركنان ادارات يكسان برخورد كنيد

استانداري خوزستان براي نيمه دوم سال جاري ساعت كار ادارات را از ۷:۳۰ دقيقه تا...

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

شوراي شهر اهواز حكم اعدام كنوكارپوس را لغو كرد

قرار بود سازمان هاي نظارتيبه جاي مچ گيري، از تخلفات پيشگيري كنند بارها و...

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

جوروند با نشان دادن درِ باغ سبز، اهالي رسانه را اميدوار كرد ‌

متفاوت بودن حسين زاده در جلسات استانداري شنيده بوديم دكتر حسين زاده، معاون...

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

با مديريت خوب مي توان در محوطه نفتي آهو پرورش داد!

شهرداري و نظام مهندسي براي ساكنان مجتمعي كه نشست كرد چه كردند؟ بيشتر از يك...