بایگانی پست

%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%8a

خواجوي پس از۱۱ سال از تعاون روستايي استان رفت و سياحي به جاي او آمد

هرمز خواجوي پس از يازده سال مديريت سازمان تعاون روستايي خوزستان جاي خود را...

%d8%b3%d8%b1%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87

ضرورت احياء طبّ سنّتي

نخستين و بزرگترين اجتماع مذهبي و همايش مردمي اطباي طب اسلامي ــ ايراني با...

111111

پنجشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵

صفحه روزنامه

1920

۱۲۰‌بناي تاريخي صنعت نفت براي ميراث موزه اي كشور ثبت شده است

مدير طرح اسناد و موزه‌هاي صنعت نفت گفت:۱۲۰ بناي تاريخي و تاسيساتي صنعت نفت...